Hej, mam jakiś problem z filtrowaniem tabelki. Wpisy zostają poprawnie wyświetlone w tabeli, wpisując frazę w search tabelka reaktywnie się zawęża. Ale gdy kasuję search nie wraca do pierwotnej postaci. Co robię nie tak?

<template>
 <div class="page">
  <div class="card">
   <input type="text" v-model="search" @input="searchItems()" />
  </div>
  <div class="card-body">
   <Datatable :table-header="tableHeader" :table-data="tableData" />
  </div>
 </div>
</template>  

i część js

export default defineComponent({
 name: "transactions-listing",
 components: {
  Datatable,
 },
 setup() {
  const tableHeader = ref([
   {
    name: "Nazwa",
    key: "name",
   },
   // ...
  ]);
  const tableData = ref<Array<ITransaction>>([]);
  const search = ref<string>("");

  onMounted(() => {
   getTransactions();
  });

  const getTransactions = (): void => {
   ApiService.postRequest("api/dev/transactions", params)
    .then(({ data }) => {
     tableData.value.splice(0, tableData.value.length, ...data);
    })
    .catch(({ response }) => {
     console.log("API Request went wrong.");
    });
  };

  const filterRows = () => {
   if (search.value !== "") {
    let temp: Array<ITransaction> = [];
    temp = tableData.value.filter((item) =>
     item.acronym.includes(search.value)
    );
    tableData.value.splice(0, tableData.value.length, ...temp);
   }

  return {
   tableHeader, tableData, search, filterRows,
  };
 },
});