Paginacja w aplikacji łączącej się z API

0

Hej, mam do zrobienia zadanie, z którego większość (chyba) już ogarnąłem - było nim stworzenie aplikacji, która łączy się z Spacex API i wyświetla określone dane w tabelach.
Jeśli chodzi o same tabele, to zostały mi do wrzucenia obrazki, kosmetyczne poprawki i CSS (dopiero zacząłem).
Muszę jednak wykonać paginację (pojedyncza strona powinna zawierać 10 elementów) na podstronie wyświetlającej informacje o Starlinkach (w kodzie funkcja renderStarlink)- nigdy jej nie robiłem i nie mam pojęcia, jak się do tego zabrać. Szukając w internetach trafiłem głównie na narzędzia, które robią to za mnie - a ja mam to najpewniej zrobić samodzielnie.
Czy ktoś byłby w stanie pomóc/wytłumaczyć z czym to się je i jak to się robi?
Z góry dziękuję :).
Poniżej wrzucam kod i dokumentację.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>SpaceX</title>
  <style>
    table {
      width: 70%;
    }

    table,
    th,
    td {
      border: solid 1px #DDD;
      border-collapse: collapse;
      padding: 2px 3px;
      text-align: center;
    }

    #container0 {

      display: flex;
      flex-direction: row;
      justify-content: space-between;
      align-items: center;
      margin-top: 25%;

    }

    #container1 {
      display: flex;
      align-items: center;
    }

    #button1,
    #button2,
    #button3 {
      background-color: black;
      color: white;
      font-size: 150%;
      padding: 32px 16px;
      border-radius: 50%;
    }

    #myHead {

      font-size: 2cm;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <h1 id='myHead'></h1>
  <div id='container0'></div>
  <div id='container1'></div>
  <script>

    renderDef = () => {
      var button1 = document.createElement('input');
      button1.setAttribute('type', 'button');
      button1.setAttribute('value', 'Rockets');
      button1.setAttribute('id', 'button1');
      document.getElementById('container0').appendChild(button1);
      button1.addEventListener('click', () => {
        renderRocket();
        document.getElementById('button1').remove();
        document.getElementById('button2').remove();
        document.getElementById('button3').remove();

      })

      var button2 = document.createElement('input');
      button2.setAttribute('type', 'button');
      button2.setAttribute('value', 'Starlinks');
      button2.setAttribute('id', 'button2');
      document.getElementById('container0').appendChild(button2);
      button2.addEventListener('click', () => {
        renderStarlink();
        document.getElementById('button1').remove();
        document.getElementById('button2').remove();
        document.getElementById('button3').remove();
      })

      var button3 = document.createElement('input');
      button3.setAttribute('type', 'button');
      button3.setAttribute('value', 'Tesla Car');
      button3.setAttribute('id', 'button3');
      document.getElementById('container0').appendChild(button3);
      button3.addEventListener('click', () => {
        renderTesla();
        document.getElementById('button1').remove();
        document.getElementById('button2').remove();
        document.getElementById('button3').remove();
      })
    }
    renderDef();

    renderRocket = () => {

      var myHead = document.getElementById('myHead');
      myHead.textContent = "Rockets";

      class Rocket {
        constructor(rcIMG, rcName, rcID) {
          this.rcIMG = rcIMG;
          this.rcName = rcName;
          this.rcID = rcID;
        }
      }

      fetch('https://api.spacexdata.com/v4/rockets').then(response => response.json()).then(data => {

        var arrayHead = new Array();
        arrayHead = ["Rakieta", "Nazwa", "ID", ""];

        var myTable = document.createElement('table');
        myTable.setAttribute('id', 'myTable');
        var tr = myTable.insertRow(-1);

        for (i = 0; i < arrayHead.length; i++) {
          let th = document.createElement('th');
          th.innerHTML = arrayHead[i];
          tr.appendChild(th);
        }
        var div = document.getElementById('container1');
        div.appendChild(myTable);

        for (let i = 0; i < data.length; i++) {
          const rocketName = data[i].name;
          const rocketImg = data[i].flickr_images[0];
          const rocketID = data[i].id;
          var Rockets = new Rocket(rocketImg, rocketName, rocketID);
          console.log(Rockets);
          const thisTab = document.getElementById('myTable');
          console.log(thisTab);

          var myTab = document.getElementById('myTable');
          var rowAm = myTab.rows.length;
          var tr = myTab.insertRow(rowAm);
          tr.classList.add('rows');
          for (a = 0; a < arrayHead.length; a++) {
            let td = document.createElement('td');
            td = tr.insertCell(a);
            td.classList.add('column');

            if (a === 0) {
              var IMGcontainer = document.createElement('div');
              IMGcontainer.setAttribute('id', 'IMG');

              var textElement = document.createElement('img');
              textElement.src = rocketImg;
              td.appendChild(IMGcontainer);
              IMGcontainer.appendChild(textElement);
            }
            else if (a === 1) {
              var textElement = document.createElement('p');
              textElement.textContent = rocketName;
              td.appendChild(textElement);
            }
            else if (a === 2) {
              var textElement = document.createElement('p');
              textElement.textContent = rocketID;
              td.appendChild(textElement);
            }
            else if (a === 3) {
              var button = document.createElement('input');
              button.setAttribute('type', 'button');
              button.setAttribute('value', 'Zobacz');
              button.setAttribute('id', i);

              td.appendChild(button);
            }

          }
        }
        document.getElementById('0').addEventListener('click', () => {
          const remDiv = document.getElementById('myTable');
          remDiv.remove();
          document.getElementById('returnButton2').remove();
          renderoneRocket('https://api.spacexdata.com/v4/rockets/5e9d0d95eda69955f709d1eb');

        })
        document.getElementById('1').addEventListener('click', () => {
          const remDiv = document.getElementById('myTable');
          remDiv.remove();
          document.getElementById('returnButton2').remove();
          renderoneRocket('https://api.spacexdata.com/v4/rockets/5e9d0d95eda69973a809d1ec');
        })
        document.getElementById('2').addEventListener('click', () => {
          const remDiv = document.getElementById('myTable');
          remDiv.remove();
          document.getElementById('returnButton2').remove();
          renderoneRocket('https://api.spacexdata.com/v4/rockets/5e9d0d95eda69974db09d1ed');
        })
        document.getElementById('3').addEventListener('click', () => {
          const remDiv = document.getElementById('myTable');
          remDiv.remove();
          document.getElementById('returnButton2').remove();
          renderoneRocket('https://api.spacexdata.com/v4/rockets/5e9d0d96eda699382d09d1ee');
        })
      });
      const returnButton2 = document.createElement('input');
      returnButton2.setAttribute('type', 'button');
      returnButton2.setAttribute('value', 'Powrót');
      returnButton2.setAttribute('id', 'returnButton2');
      document.getElementById('container1').appendChild(returnButton2);
      returnButton2.addEventListener('click', () => {
        document.getElementById('myTable').remove();
        document.getElementById('returnButton2').remove();
        document.getElementById('myHead').textContent = "";
        renderDef();
      })
    }

    renderoneRocket = (fRocketId) => {
      class oneRocket {
        constructor(rocName, rocSize, rocIMG, rocDescript, rocFlyDate, rocFlyPrice, rocIfUse, rocEngInfo) {
          this.rocName = rocName;
          this.rocSize = rocSize;
          this.rocIMG = rocIMG;
          this.rocDescript = rocDescript;
          this.rocFlyDate = rocFlyDate;
          this.rocFlyPrice = rocFlyPrice;
          this.rocIfUse = rocIfUse;
          this.rocEngInfo = rocEngInfo;
        }
      }

      fetch(fRocketId).then(response => response.json()).then(data => {

        console.log(data);
        var arrayHead = new Array();
        arrayHead = ["Nazwa", "Wymiary i waga", "Obraz", "Opis", "Data pierwszego lotu", "Koszt wystrzału", "W użyciu (tak/nie)", "Inrofmacje o silniku"];

        var secondTable = document.createElement('table');
        secondTable.setAttribute('id', 'secondTable');
        var tr = secondTable.insertRow(-1);

        for (i = 0; i < arrayHead.length; i++) {
          let th = document.createElement('th');
          th.innerHTML = arrayHead[i];
          tr.appendChild(th);
        }
        var div = document.getElementById('container1');
        div.appendChild(secondTable);

        const rocketName = data.name;
        const rocketSize = `${data.height.meters}m.
                    ${data.mass.kg}kg.`;
        const rocketIMG = data.flickr_images[0];
        const rocketDescript = data.description;
        const rocketFlyDate = data.first_flight;
        const rocketFlyPrice = data.cost_per_launch;
        const rocketIfUse = data.active;
        const rocketEngineInfo = `thrust vacuum:
                      ${data.engines.thrust_vacuum.kN}

                      type:
                      ${data.engines.type}

                      thrust to weigh:
                      ${data.engines.thrust_to_weigh}`;

        var ThisRocket = new oneRocket(rocketName, rocketSize, rocketIMG, rocketDescript, rocketFlyDate, rocketFlyPrice, rocketIfUse, rocketEngineInfo);
        console.log(ThisRocket);
        const thisTab = document.getElementById('secondTable');
        console.log(thisTab);

        var myTab = document.getElementById('secondTable');
        var rowAm = myTab.rows.length;
        var tr = myTab.insertRow(rowAm);
        tr.classList.add('rows');
        for (a = 0; a < arrayHead.length; a++) {
          let td = document.createElement('td');
          td = tr.insertCell(a);
          td.classList.add('column');

          if (a === 0) {
            var rElement = document.createElement('p');
            rElement.textContent = rocketName;
            td.appendChild(rElement);

          }
          else if (a === 1) {
            var rElement = document.createElement('p');
            rElement.textContent = rocketSize;
            td.appendChild(rElement);
          }
          else if (a === 2) {
            var rElement = document.createElement('p');
            rElement.textContent = 'notdoneyet';
            td.appendChild(rElement);
          }
          else if (a === 3) {
            var rElement = document.createElement('p');
            rElement.textContent = rocketDescript;
            td.appendChild(rElement);
          }
          else if (a === 4) {
            var rElement = document.createElement('p');
            rElement.textContent = rocketFlyDate;
            td.appendChild(rElement);
          }
          else if (a === 5) {
            var rElement = document.createElement('p');
            rElement.textContent = rocketFlyPrice;
            td.appendChild(rElement);
          }
          else if (a === 6) {
            var rElement = document.createElement('p');
            rElement.textContent = rocketIfUse;
            td.appendChild(rElement);
          }
          else if (a === 7) {
            var rElement = document.createElement('p');
            rElement.textContent = rocketEngineInfo;
            td.appendChild(rElement);
          }

        }
        const returnButton = document.createElement('input');
        returnButton.setAttribute('type', 'button');
        returnButton.setAttribute('value', 'Powrót');
        returnButton.setAttribute('id', 'returnButton');
        div.appendChild(returnButton);
        returnButton.addEventListener('click', () => {
          const remDiv3 = document.getElementById('secondTable');
          remDiv3.remove();
          returnButton.remove();
          renderRocket();
        })
      });
    }

    renderStarlink = () => {

      var myHead2 = document.getElementById('myHead');
      myHead2.textContent = "Starlinks";

      class Starlink {
        constructor(stID, stName, stDate) {
          this.stID = stID;
          this.stName = stName;
          this.stDate = stDate;
        }
      }

      fetch('https://api.spacexdata.com/v4/starlink').then(response => response.json()).then(data2 => {

        var arrayHead2 = new Array();
        arrayHead2 = ["ID", "Nazwa", "Data wystrzelenia"];

        var myTable3 = document.createElement('table');
        myTable3.setAttribute('id', 'myTable3');
        var tr = myTable3.insertRow(-1);

        for (i = 0; i < arrayHead2.length; i++) {
          let th = document.createElement('th');
          th.innerHTML = arrayHead2[i];
          tr.appendChild(th);
        }
        var div2 = document.getElementById('container1');
        div2.appendChild(myTable3);

        for (let i = 0; i < data2.length; i++) {
          const StarlinkID = data2[i].spaceTrack.OBJECT_ID;
          const StarlinkName = data2[i].spaceTrack.OBJECT_NAME;
          const StarlinkDate = data2[i].spaceTrack.LAUNCH_DATE;

          var Starlinks = new Starlink(StarlinkID, StarlinkName, StarlinkDate);
          console.log(Starlinks);
          const thisTab3 = document.getElementById('myTable3');
          console.log(thisTab3);

          var myTab3 = document.getElementById('myTable3');
          var rowAm = myTab3.rows.length;
          var tr = myTab3.insertRow(rowAm);
          tr.classList.add('rows');
          for (a = 0; a < arrayHead2.length; a++) {
            let td = document.createElement('td');
            td = tr.insertCell(a);
            td.classList.add('column');

            if (a === 0) {
              var textElement = document.createElement('p');
              textElement.textContent = StarlinkID;
              td.appendChild(textElement);
            }
            else if (a === 1) {
              var textElement = document.createElement('p');
              textElement.textContent = StarlinkName;
              td.appendChild(textElement);
            }
            else if (a === 2) {
              var textElement = document.createElement('p');
              textElement.textContent = StarlinkDate;
              td.appendChild(textElement);
            }
          }
        }
        const returnButton3 = document.createElement('input');
        returnButton3.setAttribute('type', 'button');
        returnButton3.setAttribute('value', 'Powrót');
        returnButton3.setAttribute('id', 'returnButton3');
        document.getElementById('container1').appendChild(returnButton3);
        returnButton3.addEventListener('click', () => {
          document.getElementById('myTable3').remove();
          document.getElementById('returnButton3').remove();
          document.getElementById('myHead').textContent = "";
          renderDef();
        })
      });
    }

    renderTesla = () => {

var myHead2 = document.getElementById('myHead');
myHead2.textContent = "Tesla Car";

class Tesla {
  constructor(eaDist, mrsDist, carDate, carDesc, carImg) {
    this.eaDist = eaDist;
    this.mrsDist = mrsDist;
    this.carDate = carDate;
    this.carDesc = carDesc;
    this.carImg = carImg;
  }
}

fetch('https://api.spacexdata.com/v4/roadster').then(response => response.json()).then(data3 => {

  var arrayHead3 = new Array();
  arrayHead3 = ["Odległość od Ziemi", "Odległość od Marsa", "Data wystrzelenia", "Opis", "Obraz"];

  var myTable4 = document.createElement('table');
  myTable4.setAttribute('id', 'myTable4');
  var tr = myTable4.insertRow(-1);

  for (i = 0; i < arrayHead3.length; i++) {
    let th = document.createElement('th');
    th.innerHTML = arrayHead3[i];
    tr.appendChild(th);
  }
  var div4 = document.getElementById('container1');
  div4.appendChild(myTable4);

    const earthDist = data3.earth_distance_km;
    const marsDist = data3.mars_distance_km;
    const carFlyDate = data3.launch_date_utc;
    const carDescript = data3.details;
    const carIMG = "not set yet";

    var TeslaCar = new Tesla(earthDist, marsDist, carFlyDate, carDescript, carIMG);
    console.log(TeslaCar);
    const thisTab4 = document.getElementById('myTable4');
    console.log(thisTab4);

    var myTab4 = document.getElementById('myTable4');
    var rowAm = myTab4.rows.length;
    var tr = myTab4.insertRow(rowAm);
    tr.classList.add('rows');
    for (a = 0; a < arrayHead3.length; a++) {
      let td = document.createElement('td');
      td = tr.insertCell(a);
      td.classList.add('column');

      if (a === 0) {
        var textElement = document.createElement('p');
        textElement.textContent = earthDist;
        td.appendChild(textElement);
      }
      else if (a === 1) {
        var textElement = document.createElement('p');
        textElement.textContent = marsDist;
        td.appendChild(textElement);
      }
      else if (a === 2) {
        var textElement = document.createElement('p');
        textElement.textContent = carFlyDate;
        td.appendChild(textElement);
      }
      else if (a===3){
        var textElement = document.createElement('p');
        textElement.textContent = carDescript;
        td.appendChild(textElement);
      }
      else if (a===4){
        var textElement = document.createElement('p');
        textElement.textContent = carIMG;
        td.appendChild(textElement);
      }
    }

  const returnButton4 = document.createElement('input');
  returnButton4.setAttribute('type', 'button');
  returnButton4.setAttribute('value', 'Powrót');
  returnButton4.setAttribute('id', 'returnButton4');
  document.getElementById('container1').appendChild(returnButton4);
  returnButton4.addEventListener('click', () => {
    document.getElementById('myTable4').remove();
    document.getElementById('returnButton4').remove();
    document.getElementById('myHead').textContent = "";
    renderDef();
  })
});
}
  </script>
</body>

</html>

Dokumentacja: https://github.com/r-spacex/SpaceX-API/ , https://github.com/r-spacex/S[...]blob/master/docs/v4/README.md

0

Dostajesz z api całą listę danych w formie tablicy i najprościej dla Ciebie jeśli wykonasz Slice tej tablicy

function paginate(array, page_size, page_number) {
 return array.slice((page_number - 1) * page_size, page_number * page_size);
}

i na zwrot dostajesz juz gotową tablice z elementami do wyświetlenia

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0