Zapis strony do pliku.

0

Witam, bawię trochę nodejs i napisałem skrypt. Program działa ale tylko częściowo nie zapisuje całej zawartości strony:

const $HTTP = require('http');
const $FS = require('fs');

// TODO: Method can't write all content from URL

function loadAndCopyPage(url, fileSite, message) {
  $HTTP.get(url, (response) => {
    response.on('data', (data) => {
      $FS.writeFile(fileSite, data, (error) => {
        if(error) {
          throw error;
        } else {
          console.log(message);
          console.log(data.toString());
        }
      });
    }); 
  });
}
loadAndCopyPage('http://html5.cecherz.pl/dw.html', './dw.html', 'File dw.html has been created.');

Nie pojęcia co jest nie tak, być może chodzi o rozmiar bufora. Nie wiem jednak gdzie to zmienić.

0

https://nodejs.org/en/docs/guides/anatomy-of-an-http-transaction/

tl;dr zdarzenie data może być wywołane wielokrotnie (z kolejnymi, następującymi po sobie chunkami) - dopiero zdarzenie end wskazuje koniec odbioru danych.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1