Cześć
czy jest ktoś w stanie napisać skrypt do strony w formie formularza w którym najpierw użytkownik podaje hasło i jeżeli jest poprawne to sprawdza kolejno imię i nazwisko użytkownika, jak wszystko się zgadza to uruchamia się reszta strony jeśli nie to znów odsyła nas do podania hasła i tak w kółko. Z góry dzięki!

<!doctype html>
<html lang="PL-pl">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta name="description" content="Strona obliczająca objętość walca na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika.">
    <meta name="keywords" content="obliczenie objętości walca, walec, objętość, geometria, promień, wysokość">
    <meta name="generator" content="notepad++">
    <meta name="robots" content="index, nofollow">
    <style>#blok_1{background-color:#C0C0C0; width:800px; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:30px; padding:10px} #blok_2{width:800px; margin-top:20px; margin-left:auto; margin-right:auto;}</style>
  </head>

  <body>

    <div id="blok_1">

      <FORM action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
        <b>Podaj język w jakim chcesz pracować:</b>
          <select name="jezyk">
            <option>polski</option>
            <option>angielski</option>
            <option>niemiecki</option>
            <option>francuski</option>
          </select><br><br>

        <b>Podaj promień: </b><INPUT TYPE="number" NAME="liczba1" SIZE="12"> <br><br>
        <b>Podaj wysokość: </b><INPUT TYPE="number" NAME="liczba2" SIZE="12"> <br><br>

        <INPUT TYPE="submit" VALUE="Oblicz">   
        <INPUT TYPE="reset" VALUE="Wyczyść formularz"> <br>
      </FORM>

      <hr width="100%" align="LEFT" size="2" />

      <?php
        $liczba1 = $_POST['liczba1'] ;
        $liczba2 = $_POST['liczba2'] ;
        $obliczanie = pi()*pow($liczba1, 2)*$liczba2 ;

        echo "Objętość walca o promieniu równym <b>".$liczba1."</b> i wysokości <b>".$liczba2."</b> wynosi: <b>$obliczanie</b>";
      ?>

    </div>

    <div style="background-color:#C0C0C0; width: 800px; min-height:65px; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:20px; font-size:25px; text-align:center; padding:10px; color:red">

    <span id="losowy"></span>

      <script type="text/javascript">
        ;(function(t, e){
        var f = function(){e.innerHTML=t[(Math.random()*t.length)|0];}
        f();
        setInterval(f,1000);
        })(['„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”','„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.”','„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”','„Nauka to pokarm dla rozumu.”'], document.getElementById('losowy'));
      </script>
    </div>

  </body>

</html>

Reszta strony u góry, nie jest to nic specjalnego, ale potrzebuje właśnie takiego małego "zabezpieczenia"