VueJS invalid object - nie wiadomo o co chodzi

0

Robię sobie aplikacje w VueJS i firebase według tego poradnika https://medium.com/@anas.mamm[...]em-in-15-minutes-fdce6f289c3c jednak napotkałem dość spory błąd, którego ciężko naprawić. Otóż w punkcie czwartym jest kod który i ja napisałem:

main.js

import firebase from 'firebase';
import Vue from 'vue';
import App from './App.vue';
import router from './router';
import VueMaterial from 'vue-material';
import 'vue-material/dist/vue-material.min.css';
import 'vue-material/dist/theme/default.css';

Vue.config.productionTip = false;

let app = '';

const firebaseConfig = {
 //TUTAJ MOJA KONIGURACJA FIREBASE KTORA DZIALA
};

firebase.initializeApp(firebaseConfig);

Vue.use(VueMaterial);

firebase.auth().onAuthStateChanged(() => {
 if(!app){
  app = new Vue({
   router,
   render: h => h(App),
  }).$mount('#app');
 }
})

Vue.material = {
 ripple: true,
 theming : {},
 locale: {
  dateFormat: 'dd/MM/yyyy',
  startYear: 1939,
  endYear: 2099,
  firstDayOfAWeek: 1,
  days: ['Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'],
  shortDays: ['Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat'],
  shorterDays: ['S', 'M', 'T', 'W', 'T', 'F', 'S'],
  months: ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'],
  shortMonths: ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'June', 'July', 'Aug', 'Sept', 'Oct', 'Nov', 'Dec'],
  shorterMonths: ['J', 'F', 'M', 'A', 'M', 'Ju', 'Ju', 'A', 'Se', 'O', 'N', 'D'],
 },
}

cała nawigacja się popsuła tzn. biały ekran i nic a w konsoli to:
screenshot-20190717171349.png

Nie mam do tego sił. Przecież zrobiłem wszystko jak w poradniku.

0

Pokaż źródło dla router, bo to z nim jest chyba problem. I rozwiń ten Invalid Object tak żeby było widać co zawiera.

0

@Markuz:
router.js

import Vue from 'vue';
import Router from 'vue-router';
import Welcome from './views/Welcome.vue';
import SignIn from './views/SignIn.vue';
import SignUp from './views/SignUp.vue';
import Dashboard from './views/Dashboard.vue';
import firebase from 'firebase';

Vue.use(Router);

const router = new Router({
 routes: [
  {
   path: '*',
   redirect: '/'
  },
  {
   path: '/',
   name: 'welcome',
   component: Welcome,
  },
  {
   path: '/signin',
   name: 'SignIn',
   component: SignIn,
  },
  {
   path: '/signup',
   name: 'SignUp',
   component: SignUp,
  },
  {
   path: '/dashboard',
   name: 'dashboard',
   component: Dashboard,
   meta: {
    requiresAuth: true
   }
  },
  {
   path: '/about',
   name: 'about',
   // route level code-splitting
   // this generates a separate chunk (about.[hash].js) for this route
   // which is lazy-loaded when the route is visited.
   component: () => import(/* webpackChunkName: "about" */ './views/About.vue'),
  },
 ],
});

router.beforeEach((to, from, next) => {
 const currentUser = firebase.auth().currentUser;
 const requiresAuth = to.matched.some(record => record.meta.requiresAuth);

 if(requiresAuth && !currentUser) next('login');
 else if (!requiresAuth && currentUser) next('home');
 else next();
})

export default router;

obiekt

Invalid object vue-router.esm.js:1924
  abort vue-router.esm.js:1924
  iterator vue-router.esm.js:1987
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
  <anonymous> router.js:55
  iterator vue-router.esm.js:1962
  step vue-router.esm.js:1736
  runQueue vue-router.esm.js:1744
  confirmTransition vue-router.esm.js:1991
  transitionTo vue-router.esm.js:1893
  push vue-router.esm.js:2294
  iterator vue-router.esm.js:1979
0

A jak zakomentujesz tą sekcję z About? A potem zakomentuj tą sekcję z gwiazdką na początku. Ogólnie polecam taki debug robić jak coś nie działa, albo sprawdzać aplikację za każdym razem jak wprowadzasz zmiany - wtedy dokładnie wiesz który fragment ją popsuł.

0

@Markuz: Niestety nic nie pomogło:

import Vue from 'vue';
import Router from 'vue-router';
import Welcome from './views/Welcome.vue';
import SignIn from './views/SignIn.vue';
import SignUp from './views/SignUp.vue';
import Dashboard from './views/Dashboard.vue';
import firebase from 'firebase';

Vue.use(Router);

const router = new Router({
 routes: [
  // {
  //  path: '*',
  //  redirect: '/'
  // },
  {
   path: '/',
   name: 'welcome',
   component: Welcome,
  },
  {
   path: '/signin',
   name: 'SignIn',
   component: SignIn,
  },
  {
   path: '/signup',
   name: 'SignUp',
   component: SignUp,
  },
  {
   path: '/dashboard',
   name: 'dashboard',
   component: Dashboard,
   meta: {
    requiresAuth: true
   }
  },
  // {
  //  path: '/about',
  //  name: 'about',
  //  // route level code-splitting
  //  // this generates a separate chunk (about.[hash].js) for this route
  //  // which is lazy-loaded when the route is visited.
  //  component: () => import(/* webpackChunkName: "about" */ './views/About.vue'),
  // },
 ],
});

router.beforeEach((to, from, next) => {
 const currentUser = firebase.auth().currentUser;
 const requiresAuth = to.matched.some(record => record.meta.requiresAuth);

 if(requiresAuth && !currentUser) next('login');
 else if (!requiresAuth && currentUser) next('home');
 else next();
})

export default router;
1

Wyłapałem błąd, otóż else if (!requiresAuth && currentUser) next('home'); kierował do home a home nie istnieje więc po zmanie na dashboard działa, dziękuje za pomoc. Jednak trzeba było błędu szukać w routes

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0