EventListener - wywołanie

0

Na co wskazuje element this?

window.getElementById(“XXX”)
  .addEventListener(‘focus’, () => {
    console.log(this);
  })
1

Na window nie można wykonać metody getElementById tylko na dokument DOM

window.getElementById(“XXX”)
  .addEventListener(‘focus’, () => {
    console.log(this);
  })

window.document.getElementById("xxx").addEventListener("focus", ()=> {console.log(this)}); // Zwróci ci Window


1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1