Vue.js problem z komponentami

0

Mam problem z działaniem komponentów, mianowicie nie do końca poprawnie generowane są one w końcowej aplikacji.
Komponent "drawer.vue" importuje "svgButton.vue", który jest używany w jego szablonie. I sam "drawer.vue" jest poprawnie wyświetlany, tylko svgButton jako komponent nie jest odpowiednio generowany.

drawer.vue:

<template>
  <div id="app-drawer" v-bind:class="{expanded: this.isOpen}">
    <div class="lazy-grid no-space">
      <div class="row"> </div>
      <div class="row">
        <v-svgbutton
          button-id="toggleDrawer" 
          d="M3,6H21V8H3V6M3,11H21V13H3V11M3,16H21V18H3V16Z"
          width="2em"
          height="2em"
          toggleable="true"
        ></v-svgbutton>
      </div>
      <div class="row"> </div>
      <div id="app-drawer-fast-switches">
        <div class="row">
          <v-svgbutton
            button-id="sample_1" 
            d="M3,3H11V5H3V3M13,3H21V5H13V3M3,7H11V9H3V7M13,7H21V9H13V7M3,11H11V13H3V11M13,11H21V13H13V11M3,15H11V17H3V15M13,15H21V17H13V15M3,19H11V21H3V19M13,19H21V21H13V19Z"
            width="2em"
            height="2em"
            toggleable="true"
          ></v-svgbutton>
        </div>
        <div class="row">
          <v-svgbutton
            button-id="return"
            v-bind:class="{disabled: !canBackToShelf}"
            d="M5,13L9,17L7.6,18.42L1.18,12L7.6,5.58L9,7L5,11H21V13H5M21,6V8H11V6H21M21,16V18H11V16H21Z"
            width="2em"
            height="2em"
            toggleable="false"
          ></v-svgbutton>       
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
import svgButton from "./svgButton.vue";

export default {
  props: {
    canBackToShelf: true
  },
  data: function () {
    return {
      isOpen: false
    }
  },
  methods: {
    toggle() {
      this.isOpen = !this.isOpen;
    }
  },
  comments: {
    'v-svgbutton': svgButton
  }
}
</script>

w końcowej aplikacji dostaje dosłownie:

        <v-svgbutton
          button-id="toggleDrawer" 
          d="M3,6H21V8H3V6M3,11H21V13H3V11M3,16H21V18H3V16Z"
          width="2em"
          height="2em"
          toggleable="true"
        ></v-svgbutton>

komponenty kompiluje przy użyciu "vueify" do .js (na samym dole wrzuciłem strukturę plików)

Użycie końcowe:

<!-- startup.html-->
<body>
  <div id="app-titlebar" style="margin: 0px; padding: 0px;"></div>
  <div id="app-drawer"></div>
</body>
<script>
  const Vue = require('vue/dist/vue.js');
  const drawer = require('./components/shared/drawer');

  var drawerV = new Vue({
    el: "#app-drawer",
    components: {
      drawer
    },
    render: h => h(drawer)
  });
</script>

struktura aplikacji:

ROOT/components
│  book-viewer.vue
│
└───shared
    drawer.vue
    search-bar.vue
    svgButton.vue

ROOT/views
│  startup.html
│
└───components
  │  book-viewer.js
  │
  └───shared
      drawer.js
      search-bar.js
      svgButton.js
0
  comments: {
    'v-svgbutton': svgButton
  }

comments?

Poza tym nie mieszaj składni import z require oraz foo() z foo: function() (to pierwsze może powodować błędy w działaniu kodu, a drugie jest stylistycznie brzydkie).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1