Walidacja danych JTextField

0

Napisałem funkceje ktora ma sprawdzac poprawnosc wpisanych danych

  public void sprawdz(final JTextField eu){
    eu.addKeyListener(new KeyAdapter(){
     public void keyPressed(KeyEvent e){
        int wcisnity = e.getKeyCode();
        switch (wcisnity){
        case KeyEvent.VK_B:
          String co = JOptionPane.showInputDialog("Podales zle parametry");
          eu.setText(co);
        case KeyEvent.VK_A:
          co = JOptionPane.showInputDialog("Podales zle parametry");
          eu.setText(co);
        case KeyEvent.VK_C:
          co = JOptionPane.showInputDialog("Podales zle parametry");
          eu.setText(co);
        }

     }
    });
    }

I gdy wpisze a,b,c wyswietla mi sie okno ze wpisałem zle parametry teraz jak zrobic aby to co wpisze w tym oknie było przekazywane do formularza ale takze bylo sprawdzane. gdy wpisze w wyskakujacym oknie a,b,c to zmiane zatwierdza i wstawia do formularza a to jest efekt niepożądany

0

Napisz metodę, która będzie sprawdzać poprawność wpisanego tekstu. Np za pomocą pętli przelatującej po wszystkich znakach w poszukiwaniu zakazanych zanków.

Po pobraniu parametru do zmiennej "co" sprawdzasz czy tekst jest poprawny przy użyciu w/w metody. Jeśli jest przypisujesz go do pola tekstowego "eu".

0

class LongTextDoc extends PlainDocument{
    private static final long serialVersionUID = -666L;
    private int maxLenght;
    public void insertString(int poz,String str,AttributeSet a)throws BadLocationException{
        if (str!=null&&getLength()<maxLenght){
            String stary=getText(0,getLength());
            String nowy=(stary.substring(0,poz)+str+stary.substring(poz));
            if (check(nowy)){
                super.insertString(poz,str,a);
            }
        }
    }
    private boolean check(String s){
        return s.matches("^\\d+$");
    }
    public void setMaxLenght(int m){maxLenght=m;}
}
/**
 * JTextFiled przyjmujacy jedynie liczby calkowite
 *
 */
class LongTextField extends JTextField{
    private static final long serialVersionUID = -69L;
    public LongTextField(String s,int size,final int maxSize){
        super(s,size);
        doc.setMaxLenght(maxSize);
    }
    protected Document createDefaultModel(){
        doc=new LongTextDoc();
        return doc;
    }
    public long getLongValue(){
        try{
            return Long.parseLong(getText());
        }catch(NumberFormatException e){
            return -1;
        }
    }
    private LongTextDoc doc;
}
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////LUB:
class Validator implements DocumentListener{
    private int lenght;
    private Color inactiveColor;
    private Color defaultColor;
    private JTextComponent target;
    public Validator(JTextComponent aTarget,int aLength){
        lenght=aLength;
        target=aTarget;
        inactiveColor=UIManager.getColor("JTextField.textBackground");
        defaultColor=aTarget.getBackground();
        validateField();
    }
    public void insertUpdate(DocumentEvent e) {
        validateField();
    }
    public void removeUpdate(DocumentEvent e) {
        validateField();
    }

    public void changedUpdate(DocumentEvent e) {
        validateField();
    }
    public void validateField(){

        if (!target.isEditable())
            target.setBackground(inactiveColor);
        else if ((target.getText()==null||target.getText().length()<lenght))
            target.setBackground(new Color(255,150,150));
        else
            target.setBackground(defaultColor);
    }
}
class ValidatedTextField extends JTextField{
    private static final long serialVersionUID = 7344063624729814107L;
    private Validator validator;
    public ValidatedTextField(String s,int l,int minLenght){
        super(s,l);
        validator=new Validator(this,minLenght);
        getDocument().addDocumentListener(validator);
    }
    public void setEditable(boolean b){
        super.setEditable(b);
        if (validator!=null)
            validator.validateField();
    }
}

pozdrawiam

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0