Przekroczony limit czasu w zadaniu z polindromami na liście kierunkowej

0

Chodzi o to zadanie: https://leetcode.com/problems/palindrome-linked-list/

Oto moje rozwiązanie:

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * public class ListNode {
 *   int val;
 *   ListNode next;
 *   ListNode() {}
 *   ListNode(int val) { this.val = val; }
 *   ListNode(int val, ListNode next) { this.val = val; this.next = next; }
 * }
 */
class Solution {
  public boolean isPalindrome(ListNode head) {
    int size = 0;
    ListNode tmp = head;
    
    boolean isP = true;

    while (tmp != null)
    {
      size++;
      tmp = tmp.next;
    }
    
    int start = 0;
    int end = size - 1;

    while (start < end)
    {
      ListNode first = head;
      ListNode last = head;

      for (int i = 0 ; i < start ; i++)
      {
       first = first.next;
      }

      for (int i = 0 ; i < end ; i++)
      {
       last = last.next;
      }


      if (first.val != last.val)
      {
        isP = false;
        break;
      }
      else
      {
        start++;
        end--;
      }

    }
      return isP;
  }
}

Czy jestem w stanie jakoś zmodyfikować ten kod bez zmieniania logiki aby uniknąć time limitu?

4

Nie, problem jest w logice, za bardzo pętlisz :P

3

Próbowałeś odwrócić listę i wtedy lecieć z porównaniem od początku?

edit. albo lepiej (ale nie wiem czy można z innych struktur korzystać na leetcode bo nigdy tego nie używałem) - wrzuć to do arraylisty i jedziesz od początku i od końca getem

0

Nie da się poprawić tego "kodu", tak żeby był w stanie przeanalizować 100 000 pozycji. Masz "główny" przebieg po liście n elementów, w każdym z tych przebiegów odpalasz 2 pętle, które mają ci znaleźć żądane elementy. Tak na szybko to jesteś w okolicach O((n/2)!) a 50000! to nadal bardzo dużo :D

Ja się przejąłem tym O(n) i M(1). Wyszło coś takiego (liczenia hasha zrobiłem baaaaaardzo na odwal się, ale przeszedł). Nie wiem czy jest szybko, bo zapomniałem wywalić println() przed oddaniem, Nadal wykonuje się poniżej 2 sekund. Złożoność pamięciowa w czołówce, pomimo tego babola.

/**
 * Example:
 * var li = ListNode(5)
 * var v = li.`val`
 * Definition for singly-linked list.
 * class ListNode(var `val`: Int) {
 *   var next: ListNode? = null
 * }
 */
class Solution {
  fun isPalindrome(head: ListNode?): Boolean {
    val length = listLength(head!!)
    
    var node = head
    var index = 0
    var steppingSum = 0
    var alternateSum = 0

    while(node != null){
      val multiplier = closestEdgeIndex(index, length) + 11
      val hash = (multiplier * (node.`val` + 13)) * (multiplier % 3 * node.`val` +1) * (multiplier % 5 * node.`val` +1)
      
      if((length-1) > index * 2){
        steppingSum += hash
      } 
      if((length-1) < index * 2) { //intentionally skipped middle element
        steppingSum -= hash
      }
      index++
      node = node.next
    }

    return steppingSum == 0
  }

  fun closestEdgeIndex(index:Int, length: Int): Int {
    val backwardIndex = length - index -1
    return if(backwardIndex < index){
      backwardIndex
    } else {
        index
        }
  }

  fun listLength(head: ListNode?): Int{
    var counter = 0
    var node = head
    while (node != null){
      counter++
      node = node.next
    }
    return counter
  }
}

No dobra, za fajnie wyszło, żeby się nie pochwalić
screenshot-20230107140554.png

3
piotrpo napisał(a):

Tak na szybko to jesteś w okolicach O((n/2)!) a 50000! to nadal bardzo dużo :D

Nie, O(N*N) pętla po start/stop iterująca z obu stron naraz (N/2) wewnątrz pętli 0..start i 0..end sumujące się do (start+end) czyli (N).

Algorytm:

 1. Mierzysz długość listy.
 2. Odwracasz w miejscu do połowy
 3. Ewentualnie pomijasz środkowy element
 4. Porównujesz odwróconą pierwszą połowę z drugą połową
 5. Ewentualnie odtwarzasz listę odwracając w miejscu.

Podam rozwiązanie w C++

#include <iostream>
using namespace std;

class ListNode
{
	public:
	int val;
	ListNode *next;
	ListNode() {}
  ListNode(int val,ListNode *next=nullptr):val(val),next(next) {}
};

size_t CountNodes(ListNode *node)
{
	size_t count=0;
	for(;node;++count) node=node->next;
	return count;
}

void MoveNode(ListNode **dst,ListNode **src)
{
	ListNode *tmp=*src;
	*src=tmp->next;
	tmp->next=*dst;
	*dst=tmp;
}

void show(ListNode *node)
{
	cout<<"{ ";
	for(;node;node=node->next) cout<<node->val<<' ';
	cout<<'}'<<endl;
}

bool isPalindrome(ListNode *head)
{
	size_t count=CountNodes(head);
	ListNode *rev=nullptr;
	for(size_t half=count>>1;half--;) MoveNode(&rev,&head);
	bool ok=true;
	for(ListNode *a=(count&1?head->next:head),*b=rev;(b)&&(ok);a=a->next,b=b->next) if(a->val!=b->val) break;
	for(size_t half=count>>1;half--;) MoveNode(&head,&rev);	// Jeżeli musimy odtworzyć
	return ok;
}


int main()
{
	ListNode tst[5]
	{
		ListNode(1,tst+1),
		ListNode(2,tst+2),
		ListNode(3,tst+3),
		ListNode(2,tst+4),
		ListNode(1,nullptr),
	};
	show(tst);
	cout<<(isPalindrome(tst)?"Yes":"No")<<endl;
	show(tst);
	return 0;
}

Koszt O(N)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1