Integer[] w ArrayList - problem z odczytem

0

Hej,
Funkcja findPairs(List<Integer>integers,Integer sum) sprawdza warunek A+B=C i gdy jest spełniony zapisuje pary integerow A i B do tablicy typu Integer[], a nastepnie tablice do listy, którą ta funkcja zwraca. Niestety nie potrafię odczytac ani dostać się do zapisanych par integerow w tej liscie. Czy ktoś pomoże?

public class Main {
 
 public static void main(String[] args) {
   List<Integer>list=new ArrayList<>(20);
   list=generateArrayListOfIntegers(-20,20,50);
   List<Integer[]> listofPairs=new ArrayList<>();
   //for(Integer i:list){
   //  System.out.println(i);
   // }
   //System.out.println(findPairs(list, 10)); nie dziala
   listofPairs=findPairs(list,10);
 
 
   for( Integer[] pairs : listofPairs) {
    //System.out.println(Arrays.toString(pairs));//pokazuje zle dane
    }
 }
 public static List<Integer> generateArrayListOfIntegers(int minimumValue,int maxValue,int size){
   List<Integer> ListOfIntegers=new ArrayList<>(size);
   Random rand=new Random();
   Integer randomNum;
   for(int i=0;i<size;i++){
     randomNum=minimumValue+rand.nextInt((maxValue-minimumValue)+1);
     ListOfIntegers.add(randomNum);
   }
   return ListOfIntegers;
 }
 public static List<Integer[]> findPairs(List<Integer>integers,Integer sum){
   Integer[]pair=new Integer[2];
   
   List<Integer[]> listOfPairs=new ArrayList<>();
   for(int i=0;i<integers.size();i++){
     if(sum<integers.get(i)){
       continue;
     } else {
       pair[0]=integers.get(i);
       for(int j=i+1;j<integers.size();j++){
         if(pair[0]+integers.get(j)==sum){
           pair[1]=integers.get(j);
           listOfPairs.add(pair);
           continue;
         }
       }
     }
   }
   return listOfPairs;
 }
}
0
Grantuser napisał(a):
   for( Integer[] pairs : listofPairs) {
    //System.out.println(Arrays.toString(pairs));//pokazuje zle dane

"Złe" to znaczy jakie konkretnie?

0
Grantuser napisał(a):

Na przykład pokazuje 10 linijek tej samej pary, powiedzmy [1,18] a warunek jest A+B=10. Sprawdzilem tez dzialanie tej funkcji, tj zmienilem tym zwracany na void i dodalem sout wenwatrz funkcji i pokazalo prawidlowo.

Używasz i modyfikujesz jeden array, zamiast robić nowy.

Jeśli chcesz mieć 10 elementów w List<Integer[]>, to musisz mieć 10 tablic. Jednak masz tylko jedną, tutaj:

public static List<Integer[]> findPairs(List<Integer>integers,Integer sum){
  Integer[]pair=new Integer[2];

Zadeklaruj i stwórz swój array w miejscu gdzie go używasz, czyli w piętli

public static List<Integer[]> findPairs(List<Integer>integers,Integer sum){
  // Integer[]pair=new Integer[2]; nie tu
  
  List<Integer[]> listOfPairs=new ArrayList<>();
  for(int i=0;i<integers.size();i++){
    if(sum<integers.get(i)){
      continue;
    } else {
      Integer[]pair=new Integer[2]; // <!--------- tutaj
      pair[0]=integers.get(i);
      for(int j=i+1;j<integers.size();j++){
        if(pair[0]+integers.get(j)==sum){
          pair[1]=integers.get(j);
          listOfPairs.add(pair);
          continue;
        }
      }
    }
  }
  return listOfPairs;
}
1
Grantuser napisał(a):

Cały czas zle pokazuje.

U mnie działa

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;
import java.util.Arrays;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
   List<Integer>list = generateArrayListOfIntegers(-20,20,50);

   for( Integer[] pairs : findPairs(list, 10)) {
    System.out.println(Arrays.toString(pairs));//pokazuje zle dane
   }
 }
 
 public static List<Integer> generateArrayListOfIntegers(int minimumValue,int maxValue,int size){
   List<Integer> ListOfIntegers=new ArrayList<>(size);
   Random rand=new Random();
   for(int i=0;i<size;i++){
     Integer randomNum=minimumValue+rand.nextInt((maxValue-minimumValue)+1);
     ListOfIntegers.add(randomNum);
   }
   return ListOfIntegers;
 }
 
 public static List<Integer[]> findPairs(List<Integer>integers,Integer sum){
   List<Integer[]> listOfPairs=new ArrayList<>();
   for(int i=0;i<integers.size();i++){
     if(sum<integers.get(i)){
       continue;
     }   
     Integer[]pair=new Integer[2];
     pair[0]=integers.get(i);
     for (int j=i+1;j<integers.size();j++){
       if (pair[0]+integers.get(j)==sum) {
         pair[1]=integers.get(j);
         listOfPairs.add(pair);
         continue;
       }
     }
    
   }
   return listOfPairs;
 }
}

@Grantuser: A swoją drogą, to zamiast Integer[] do tych par liczb, lepiej zrobić obiekt pod to

public class Pair {
 public final int x, y;

 public Pair(int x, int y) {
  this.x = x;
  this.y = y;
 }
}

i potem

Pair pair = new Pair(12, 4);
pair.x // 12
pair.y // 4

Od nowszej javy możesz też zrobić record.

1

Cały ten kod jest bez sensu. Tworzysz tam zmienne których nie używasz, nadpisujesz non stop tą samą tablicę. Dramat.

import io.vavr.Tuple;
import io.vavr.Tuple2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Random;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.IntStream;

public class Pary {
  public static List<Integer> generateArrayListOfIntegers(int minimumValue, int maxValue, int size) {
    Random rand = new Random();
    return IntStream.range(0, size)
        .mapToObj(index -> minimumValue + rand.nextInt((maxValue - minimumValue) + 1))
        .collect(Collectors.toList());
  }

  public static void main(String[] args) {
    List<Integer> list = generateArrayListOfIntegers(-20, 20, 50);
    List<Tuple2<Integer, Integer>> listOfPairs = findPairs(list, 10);
    listOfPairs.forEach(System.out::println);
  }

  public static List<Tuple2<Integer, Integer>> findPairs(List<Integer> integers, Integer sum) {
    List<Tuple2<Integer, Integer>> listOfPairs = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i < integers.size(); i++) {
      int x = integers.get(i);
      if (x < sum) {
        for (int j = i + 1; j < integers.size(); j++) {
          int y = integers.get(j);
          if (x + y == sum) {
            listOfPairs.add(Tuple.of(x, y));
          }
        }
      }
    }
    return listOfPairs;
  }
}

edit: A można sprytniej:

public static List<Tuple2<Integer, Integer>> findPairs(List<Integer> integers, Integer sum) {
  List<Tuple2<Integer, Integer>> listOfPairs = new ArrayList<>();
  Set<Integer> numbers = new HashSet<>(integers);
  for (int x : integers) {
    if (numbers.contains(sum - x)) {
      listOfPairs.add(Tuple.of(x, sum - x));
    }
  }
  return listOfPairs;
}

edit2: I idąc dalej:

public static List<Tuple2<Integer, Integer>> findPairs(List<Integer> integers, Integer sum) {
  Set<Integer> numbers = new HashSet<>(integers);
  return integers
      .stream()
      .filter(number -> numbers.contains(sum - number))
      .map(number -> Tuple.of(number, sum - number))
      .toList();
}

tylko tutaj może się trafić że znajdziemy np. parę 5,5 a input zawierał tylko jedną 5.

edit3: Można to naprawić np. tak:

public static List<Tuple2<Integer, Integer>> findPairs(List<Integer> integers, Integer sum) {
  Map<Integer, Long> numbers = integers
      .stream()
      .collect(Collectors.groupingBy(
          Function.identity(),
          Collectors.counting()
      ));
  return integers
      .stream()
      .filter(number -> hasPair(number, numbers, sum))
      .map(number -> Tuple.of(number, sum - number))
      .collect(Collectors.toList());
}

private static boolean hasPair(Integer number, Map<Integer, Long> numbers, Integer sum) {
  int needed = sum - number;
  if (number != needed) {
    return numbers.containsKey(sum - number);
  } else {
    return numbers.containsKey(sum - number) && numbers.get(needed) > 1;
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1