Problem z walidacją Spring

0

Hej, mam pewien problem z którym nie potrafię sobie poradzić, a mianowicie mam problem z walidacją użytkownika a mianowicie mam klasę:

package pl.saqie.wNotes.model;

import lombok.*;
import org.springframework.security.core.GrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;

import javax.persistence.*;
import javax.validation.constraints.Email;
import javax.validation.constraints.NotEmpty;
import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;
import java.util.Collection;
import java.util.List;

@Entity
@Getter
@Setter
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class User implements UserDetails {

  @Id
  @GeneratedValue(generator = "SEQUENCE_GENERATOR")
  @SequenceGenerator(name = "SEQUENCE_GENERATOR", sequenceName = "SEQUENCE_GENERATOR",allocationSize = 1)
  private Long id;
  @Size(min = 3, max = 20, message = "Nazwa użytkownika powinna zawierać od 3 do 20 znaków !")
  private String username;
  @Size(min = 5, max = 30,message = "Haslo powinno zawierać od 5 do 30 znaków !")
  private String password;
  @Transient
  private String rePassword;
  @Email(message = "Wprowadz poprawny adres E-mail")
  private String email;
  @OneToMany(mappedBy = "user")
  private List<Note> notes;

  @Override
  public Collection<? extends GrantedAuthority> getAuthorities() {
    return null;
  }

  @Override
  public String getPassword() {
    return this.password;
  }

  @Override
  public String getUsername() {
    return this.username;
  }

  @Override
  public boolean isAccountNonExpired() {
    return true;
  }

  @Override
  public boolean isAccountNonLocked() {
    return true;
  }

  @Override
  public boolean isCredentialsNonExpired() {
    return true;
  }

  @Override
  public boolean isEnabled() {
    return true;
  }
}

Oraz wiadomo kontroler:

@PostMapping("/register")
  public String checkRegisterForm(@ModelAttribute @Valid User user, BindingResult bindingResult, Model model){
     repository.save(user);
     return "redirect:/home";
}

Tak wygląda formularz:

<form th:action="@{/register}" th:method="post" class="p-4 p-md-5 border rounded-3 bg-light">
        <div th:if="${#fields.hasErrors('user.password')}">
          <div class="alert alert-danger">
            <span th:errors="${user.password}"></span>
          </div>
        </div>
        <div th:if="${registerSuccess == true}">
          <div class="alert alert-success">
            <span>Pomyślnie założono konto, przejdz do sekcji logowania aby się zalogować.</span>
          </div>
        </div>
        <div th:if="${userExsists == true}">
          <div class="alert alert-danger">
            <span>Taki użytkownik i/lub e-mail już istnieje.</span>
          </div>
        </div>
        <div th:if="${#fields.hasErrors('user.username')}">
          <div class="alert alert-danger">
            <span th:errors="${user.username}"></span>
          </div>
        </div>
        <div th:if="${#fields.hasErrors('user.email')}">
          <div class="alert alert-danger">
            <span th:errors="${user.email}"></span>
          </div>
        </div>
        <div class="form-floating mb-3">
          <input type="text" class="form-control" id="floatingInput" th:field="${user.username}">
          <label for="floatingInput">Nazwa użytkownika</label>
        </div>
        <div class="form-floating mb-3">
          <input type="email" class="form-control" id="floatingEmail" th:field="${user.email}" >
          <label for="floatingEmail">Adres E-Mail</label>
        </div>
        <div class="form-floating mb-3">
          <input type="password" class="form-control" id="floatingPassword" th:field="${user.password}">
          <label for="floatingPassword">Hasło</label>
        </div>
        <div class="form-floating mb-3">
          <input type="password" class="form-control" id="floatingRepassword" th:field="${user.rePassword}">
          <label for="floatingRepassword">Powtórz hasło</label>
        </div>
        <button class="w-100 btn btn-lg btn-primary" type="submit">Zrejestruj się</button>
        <hr class="my-4">
        <small class="text-muted">----</small>
      </form>

I generalnie wygląda to tak że w momencie kiedy podam za mało liter w haśle czy gdzieś indziej to walidacja działa i wyświetla się komunikat o błędzie, ale jeśli wpisze poprawnie wszystko (powyżej 5 liter itd) otrzymuje taki błąd:

javax.validation.ConstraintViolationException: Validation failed for classes [pl.saqie.wNotes.model.User] during persist time for groups [javax.validation.groups.Default, ]
List of constraint violations:[
	ConstraintViolationImpl{interpolatedMessage='Haslo powinno zawierać od 5 do 30 znaków !', propertyPath=password, rootBeanClass=class pl.saqie.wNotes.model.User, messageTemplate='Haslo powinno zawierać od 5 do 30 znaków !'}
]
	at org.hibernate.cfg.beanvalidation.BeanValidationEventListener.validate(BeanValidationEventListener.java:140) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.hibernate.cfg.beanvalidation.BeanValidationEventListener.onPreInsert(BeanValidationEventListener.java:80) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.hibernate.action.internal.EntityInsertAction.preInsert(EntityInsertAction.java:214) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.hibernate.action.internal.EntityInsertAction.execute(EntityInsertAction.java:100) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.executeActions(ActionQueue.java:604) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.lambda$executeActions$1(ActionQueue.java:478) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at java.base/java.util.LinkedHashMap.forEach(LinkedHashMap.java:723) ~[na:na]
	at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.executeActions(ActionQueue.java:475) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.hibernate.event.internal.AbstractFlushingEventListener.performExecutions(AbstractFlushingEventListener.java:344) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.hibernate.event.internal.DefaultFlushEventListener.onFlush(DefaultFlushEventListener.java:40) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.hibernate.event.service.internal.EventListenerGroupImpl.fireEventOnEachListener(EventListenerGroupImpl.java:99) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.hibernate.internal.SessionImpl.doFlush(SessionImpl.java:1362) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.hibernate.internal.SessionImpl.managedFlush(SessionImpl.java:453) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.hibernate.internal.SessionImpl.flushBeforeTransactionCompletion(SessionImpl.java:3212) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.hibernate.internal.SessionImpl.beforeTransactionCompletion(SessionImpl.java:2380) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcCoordinatorImpl.beforeTransactionCompletion(JdbcCoordinatorImpl.java:448) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.hibernate.resource.transaction.backend.jdbc.internal.JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.beforeCompletionCallback(JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.java:183) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.hibernate.resource.transaction.backend.jdbc.internal.JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.access$300(JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.java:40) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.hibernate.resource.transaction.backend.jdbc.internal.JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl$TransactionDriverControlImpl.commit(JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.java:281) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.hibernate.engine.transaction.internal.TransactionImpl.commit(TransactionImpl.java:101) ~[hibernate-core-5.4.32.Final.jar:5.4.32.Final]
	at org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager.doCommit(JpaTransactionManager.java:562) ~[spring-orm-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.processCommit(AbstractPlatformTransactionManager.java:743) ~[spring-tx-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.commit(AbstractPlatformTransactionManager.java:711) ~[spring-tx-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.commitTransactionAfterReturning(TransactionAspectSupport.java:654) ~[spring-tx-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:407) ~[spring-tx-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:119) ~[spring-tx-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) ~[spring-aop-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.dao.support.PersistenceExceptionTranslationInterceptor.invoke(PersistenceExceptionTranslationInterceptor.java:137) ~[spring-tx-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) ~[spring-aop-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.data.jpa.repository.support.CrudMethodMetadataPostProcessor$CrudMethodMetadataPopulatingMethodInterceptor.invoke(CrudMethodMetadataPostProcessor.java:174) ~[spring-data-jpa-2.5.5.jar:2.5.5]
	at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) ~[spring-aop-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:97) ~[spring-aop-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) ~[spring-aop-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:215) ~[spring-aop-5.3.10.jar:5.3.10]
	at jdk.proxy2/jdk.proxy2.$Proxy94.save(Unknown Source) ~[na:na]
	at pl.saqie.wNotes.auth.service.RegisterService.registerNewUser(RegisterService.java:28) ~[classes/:na]
	at pl.saqie.wNotes.auth.controller.Register.checkRegisterForm(Register.java:30) ~[classes/:na]
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:na]
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:78) ~[na:na]
	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:na]
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:567) ~[na:na]
	at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:205) ~[spring-web-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:150) ~[spring-web-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:117) ~[spring-webmvc-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:895) ~[spring-webmvc-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:808) ~[spring-webmvc-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87) ~[spring-webmvc-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1067) ~[spring-webmvc-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:963) ~[spring-webmvc-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006) ~[spring-webmvc-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServlet.java:909) ~[spring-webmvc-5.3.10.jar:5.3.10]
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:681) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:4.0.FR]
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883) ~[spring-webmvc-5.3.10.jar:5.3.10]
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:4.0.FR]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) ~[tomcat-embed-websocket-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:327) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:115) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:81) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:336) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:121) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:115) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:336) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFilter.java:126) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFilter.java:81) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:336) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter.doFilter(AnonymousAuthenticationFilter.java:105) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:336) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.servletapi.SecurityContextHolderAwareRequestFilter.doFilter(SecurityContextHolderAwareRequestFilter.java:149) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:336) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.savedrequest.RequestCacheAwareFilter.doFilter(RequestCacheAwareFilter.java:63) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:336) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.authentication.www.BasicAuthenticationFilter.doFilterInternal(BasicAuthenticationFilter.java:149) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) ~[spring-web-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:336) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.authentication.AbstractAuthenticationProcessingFilter.doFilter(AbstractAuthenticationProcessingFilter.java:218) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.authentication.AbstractAuthenticationProcessingFilter.doFilter(AbstractAuthenticationProcessingFilter.java:212) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:336) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:103) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:89) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:336) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.csrf.CsrfFilter.doFilterInternal(CsrfFilter.java:132) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) ~[spring-web-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:336) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter.doHeadersAfter(HeaderWriterFilter.java:90) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter.doFilterInternal(HeaderWriterFilter.java:75) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) ~[spring-web-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:336) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:110) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:80) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:336) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.context.request.async.WebAsyncManagerIntegrationFilter.doFilterInternal(WebAsyncManagerIntegrationFilter.java:55) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) ~[spring-web-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:336) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:211) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:183) ~[spring-security-web-5.5.2.jar:5.5.2]
	at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:358) ~[spring-web-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:271) ~[spring-web-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:100) ~[spring-web-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) ~[spring-web-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:93) ~[spring-web-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) ~[spring-web-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal(HiddenHttpMethodFilter.java:94) ~[spring-web-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) ~[spring-web-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:201) ~[spring-web-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) ~[spring-web-5.3.10.jar:5.3.10]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:197) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:540) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:135) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:357) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:382) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:893) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1726) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1191) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) ~[tomcat-embed-core-9.0.53.jar:9.0.53]
	at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:831) ~[na:na]

Ktoś może podpowiedzieć o co chodzi bo już nie bardzo wiem co mam zrobić :/
Z góry dziękuję za pomoc :)

0

Encja na twarz i pchasz i oczywiscie jakieś @Transient xD

 1. Zacznij od rozpięcia modelu bazodanowego od DTO - zrób OSOBNĄ KLASĘ na dane z formularza
 2. Wywal na chwile to @Valid, zapomnij w kontrolerze debugger i zobacz co faktycznie tam dostajesz. Może np. coś źle zrobiłeś w formularzu i do kontrolera przychodzi puste hasło bo się nie zbindowało?
1

1.Zrób sobie value objecty UserName, UserPassword, Email i tam trzymaj logikę a nie w jakiś adnotacjach springowo-hibernatowych.
2.Używaj dokładniejszych nazw. Nie wiadomo co to jest "rePassword".
3.Kontrollery nie służą do walidacji danych tylko do korzystania z danej usługi, np. rejestracji nowego użytkownika.Taki np. UserRegistrationService, mógłby z metody register zwracać jakieś ResponseEntity z errorem lub dto w zależności od powodzenia operacji.
4.Odradzałbym korzystanie z Lomboka, w szczególności z adnotacji @Setter. Zamiast klasycznych "anemicznych" setterów powinieneś mieć metody typu change, które owszem zmienią stan twojej encji, ale albo będą przyjmować value objecty, o których wspomniałem w punkcie 1. albo same będą miały w sobie jakąś logikę, która zapobiegnie ustawieniu jakiś bzdurnych wartości encji np. pustej nazwy użytkownika.
5.Używaj wyjątków tylko w naprawdę krytycznych i ciężkich do przewidzenia sytuacjach. Podanie przez użytkownika niepoprawnych danych taką sytuacją zdecydowanie nie jest. Zamiast wyjątków pokombinuj z modelowaniem wyników/błędów za pomocą klas. Polecam do tego bibliotekę Vavr, która ma w sobie interface Either, dzięki któremu możesz z metody zwracać dwa typu rezultatu, zły (left) i dobry (right).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1