Błąd przy kompilacji

0

Cześć,
Próbuję uruchomić projekt. ale dostaję błąd. Prośba o pomoc.
Link do projektu: https://github.com/skaveesh/restaurantmenu

[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-install-plugin:2.5.2:install (default-cli) on project restaurantmenu: The packaging for this project did not assign a file to the build artifact -> [Help 1]    
[ERROR]
[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
[ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
[ERROR]
[ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
[ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoExecutionException
0

Czy Ty nie wpisałeś czegoś takiego mvn install:install zamiast mvn install? Czyli w skrócie nie użyłeś goala install:install dla maven-install-plugin?

0

Usunąłem wszystko, pobrałem na nowo, pierwsze co zrobiłem to maven install i przy wykonaniu tego polecenia na końcu pojawia się ten błąd co go wyżej wkleiłem.

0

Pokaż efekt wykonania mvn install w katalogu z tym projektem. Przy okazji jaka wersja mavena?

0

Czy o to chodzi? link

Wersja mavena:

C:\Users\Marcin\Desktop\projekt1\restaurantmenu>mvn -v
Apache Maven 3.6.3 (cecedd343002696d0abb50b32b541b8a6ba2883f)
Maven home: C:\apache-maven-3.6.3\bin\..
Java version: 13.0.2, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Program Files\Java\jdk-13.0.2
Default locale: pl_PL, platform encoding: Cp1250
OS name: "windows 10", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"
0

Jak robisz WARa to przyda się WAR plugin


      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
        <configuration>
          <warName>mojaApka</warName>
        </configuration>
      </plugin>
0

U mnie WAR buduje się z małą zmianą w pom.xml

Co musiałem zrobić:
1) wybrać wersję Javy (mam dwie wersje) przez export i utworzyć skrypt:

# build.sh
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre
mvn clean -Dmaven.test.skip package  

2) testy się wywalały - stąd ich skipowanie

3) poprawkę  która może pomóc masz na GitHub w formie pull request (o ile to Twoje repo?)

4) WAR się zbudował przez wywolanie ./build.sh (Linux Mint 20, Java 8)

[INFO] Packaging webapp
[INFO] Assembling webapp [restaurantmenu] in [/home/piotr/progs/test/java/restaurantmenu/target/restaurantmenu-0.0.1-SNAPSHOT]
[INFO] Processing war project
[INFO] Webapp assembled in [122 msecs]
[INFO] Building war: /home/piotr/progs/test/java/restaurantmenu/target/restaurantmenu-0.0.1-SNAPSHOT.war
[INFO] 
[INFO] --- spring-boot-maven-plugin:1.5.2.RELEASE:repackage (default) @ restaurantmenu ---
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-loader-tools/1.5.2.RELEASE/spring-boot-loader-tools-1.5.2.RELEASE.pom
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-loader-tools/1.5.2.RELEASE/spring-boot-loader-tools-1.5.2.RELEASE.pom (3.8 kB at 37 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-loader-tools/1.5.2.RELEASE/spring-boot-loader-tools-1.5.2.RELEASE.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-loader-tools/1.5.2.RELEASE/spring-boot-loader-tools-1.5.2.RELEASE.jar (150 kB at 1.2 MB/s)
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 6.381 s
[INFO] Finished at: 2020-12-28T22:46:27+01:00

U Ciebie kroki mogą być inne, ale pom.xml z PR powinien zadziałać.
A w zasadzie to ten PR chyba możesz olać, jeśli użyjesz tego export powyżej.

0

O rany @vpiotr skąd ten war? Przecież to aplikacja spring-boot i war jest tam na grzyba. Please....
Pytania o wersję mavena są bez sensu - bo w projekcie jest maven wrapper.
No i projekt się buduje:

 • ale fakt testy nie przechodzą
 • i ogólnie to jakiś stary troszkę i miejscami pokrak,

Takie projekty kompiluje się przez ./mvnw package (o ile oczywiście ufamy autorowi...).
A odpala przez ./mvnw spring-boot:run

No i ważne są 2 szczegóły - testy nie działają, bazę danych trzeba mieć do tego założoną (tak jak podano w application.properties).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0