JavaFX - Jak przekazać obiekt do innego kontrolera

Odpowiedz Nowy wątek
2019-08-13 21:50
0

Cześć.

Głowie się nad tym nie pierwszą godzinę. Posiadam prostą aplikację imitującą bank. Mam w niej kontroler X(MainLoginPaneController) który ma 2 metody. Pierwsza metoda sprawdza czy w tablicy jest dana osoba i zwraca tą osobę. Druga metoda obsługuje przycisk logowania. Jeżeli osoba ta jest w tablicy z odpowiednim loginem i hasłem to przełącza na inną scenę. I teraz problem pojawia się taki:

-Jak do tej innej sceny(MainLoggedPaneController) przekazać ten obiekt (osobę)?
-Załóżmy że przekazałem obiekt, ale podczas np. tworzenia tabeli (GridPane) w jakiejś metodzie z informacjami o nim, dostane błąd bo kontroler wywołał już metoda public void initialize() z metodą która posiada pusty obiekt.

Dodaję że sceny przełączają się, a nie tworzą jakby nowe okienka (Rozwiązanie to znalazłem na forum).


public class main extends Application {
  private Bank bank;

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    launch(args);
  }

  public void start(Stage primaryStage) throws IOException {
    //Creating bank
    bank = new Bank();

    // getting loader and a pane for the first scene.
    FXMLLoader firstPaneLoader = new FXMLLoader(getClass().getResource("/fxml/loginFXML/mainLoginPane.fxml"));
    Parent firstPane = firstPaneLoader.load();
    Scene firstScene = new Scene(firstPane, 400, 300);

    // getting loader and a pane for the second scene
    FXMLLoader secondPageLoader = new FXMLLoader(getClass().getResource("/fxml/registerFXML/mainRegisterPane.fxml"));
    Parent secondPane = secondPageLoader.load();
    Scene secondScene = new Scene(secondPane, 400, 300);

    // getting loader and a pane for the third scene
    FXMLLoader thirdPageLoader = new FXMLLoader(getClass().getResource("/fxml/loggedUserFXML/mainLoggedPane.fxml"));
    Parent thirdPane = thirdPageLoader.load();
    Scene thirdScene = new Scene(thirdPane, 400, 300);

    //FIRST
    MainLoginPaneController firstPaneController = (MainLoginPaneController) firstPaneLoader.getController();
    firstPaneController.setSecondScene(secondScene);
    firstPaneController.setThirdScene(thirdScene);
    firstPaneController.bankOpen(bank);
    System.out.println(bank);

    //SECOND
    MainRegisterPaneController secondPaneController = (MainRegisterPaneController) secondPageLoader.getController();
    secondPaneController.setFirstScene(firstScene);
    secondPaneController.bankOpen(bank);

    //THIRD
    MainLoggedPaneController thirdPaneController = (MainLoggedPaneController) thirdPageLoader.getController();
    thirdPaneController.setFirstScene(firstScene);

    primaryStage.setScene(firstScene);
    primaryStage.show();

  }

}
public class MainLoginPaneController implements bankOpening {

  @FXML
  private ButtonLoginPaneController buttonLoginPaneController;
  @FXML
  private ContentLoginPaneController contentLoginPaneController;

  //Scene switching
  private Scene secondScene;
  private Scene thirdScene;
  private Person person;

  public void setThirdScene(Scene thirdScene) {
    this.thirdScene = thirdScene;
  }

  public void setSecondScene(Scene scene) {
    secondScene = scene;
  }

  public void openThirdScene(ActionEvent actionEvent) {
    Stage primaryStage = (Stage) ((Node) actionEvent.getSource()).getScene().getWindow();
    primaryStage.setScene(thirdScene);
  }

  public void openSecondScene(ActionEvent actionEvent) {
    Stage primaryStage = (Stage) ((Node) actionEvent.getSource()).getScene().getWindow();
    primaryStage.setScene(secondScene);
  }

  //Sharing a bank object
  private Bank bank;
  public void bankOpen(Bank mainBank) {
    this.bank = mainBank;
  }

  //Methods

  public void initialize() {
    buttonRegister();
    buttonLogin();
  }

  private void buttonRegister() {
    buttonLoginPaneController.getRegisterButton().setOnAction(this::openSecondScene);
  }

  private void buttonLogin() {
    buttonLoginPaneController.getLoginButton().setOnAction(event -> {
      try {
        person = checkLoginAndPassword();
        System.out.println(person.getLogin());
        openThirdScene(event);

      } catch (NullPointerException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
      }
    });
  }

  private Person checkLoginAndPassword() {
    ArrayList<Person> k = new ArrayList<>(bank.users.values());
    for (int i = 0; i < k.size(); i++) {
      if (k.get(i).getLogin().equals(contentLoginPaneController.getLoginTextField().getText()))
        if (k.get(i).getPassword().equals(contentLoginPaneController.getPasswordPasswordField().getText()))

          return k.get(i);
    }
    throw new NullPointerException("Błędny login i/lub hasło");

  }

}
public class MainLoggedPaneController implements bankOpening {

  @FXML
  private ButtonLoggedPaneController buttonLoggedPaneController;
  @FXML
  private ContentLoggedPaneController contentLoggedPaneController;

  private Scene firstScene;
  private Bank bank;

  public void setFirstScene(Scene scene) {
    firstScene = scene;
  }

  public void openFirstScene(ActionEvent actionEvent) {
    Stage primaryStage = (Stage) ((Node) actionEvent.getSource()).getScene().getWindow();
    primaryStage.setScene(firstScene);
  }

  public void bankOpen(Bank mainBank) {
    this.bank = mainBank;
  }

  public void initialize() {
    logoutButton();

  }

  private void logoutButton() {
    buttonLoggedPaneController.getLogoutButton().setOnAction(logoutEvent -> {
      openFirstScene(logoutEvent);
    });
  }

}

Pozostało 580 znaków

2019-08-13 22:14
0

Spróbuj sobie komunikację między kontrolerami ogarnąć za pomocą EventBus'a z Guavy albo GreenRobot: https://github.com/greenrobot/EventBus z czego ten drugi ma "buga" że odbiorcą sygnału nie może być klasa z dostępem pakietowym.

Pozostało 580 znaków

2019-08-13 22:21
0

Spróbuje to ogarnąć, ale nie wiem czy poradzę sobie, aż tak jeszcze nie czuje się na siłach.

Pozostało 580 znaków

2019-08-14 14:06
0

Jeśli to jest tylko aplikacja, w której uczysz się progrmowania i JavyFX, to możesz też sobie stworzyć swoją klasę z kontekstem w postaci np. singletonu.

Tu taki najprostszy przykład:

public final class ApplicationContextHolder {
 private static final ApplicationContextHolder INSTANCE = new ApplicationContextHolder();

 private final ApplicationContext applicationContext;

 private ApplicationContextHolder() {
  this.applicationContext = new ApplicationContext();
 }

 public static ApplicationContext getApplicationContext() {
  return INSTANCE.applicationContext;
 }

}

public class ApplicationContext {
 private Osoba osoba; // tu ew. mógłbyś mieć nie po prostu atrybut Osoba, a jakiś inny, bardziej precyzyjny kontekst, 
            // np. AuthContext czy tam SecurityContext i dopiero wewnątrz mieć osobę, principal czy jak to tam zwać

 public void setOsoba(Osoba osoba) {
  this.osoba = osoba;
 }

 public Osoba getOsoba() {
  return osoba;
 }
}

Jeśli Ci się chce, możesz także popatrzeć, jak to jest rozwiązane w np. Spring Security - pakiet org.springframework.security.core.context.

edytowany 3x, ostatnio: catom, 2019-08-14 15:02

Pozostało 580 znaków

2019-08-14 14:47
0

Dzięki za odpowiedź sprawdzę sobie to potem. Aktualnie znalazłem inne rozwiązanie, najzwyczajniej w świecie z klasy startowej gdzie tworze sceny to przekazuje FXMLloadery do poszczególnych klas. W tych klasach tworzę coś typu " MainLoggedPaneController mainLoggedPaneController = loader.getController();", a następnie wywołuje metodę mainLoggedPaneController.initialize(user);. Dzięki temu przekazuje Od razu usera, a cała logika odbywa się już w danym kontrolerze.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0