Import/Export do xlsx

0

Cześć

Potrzebuje pomocy aby dane z tabeli w JavieFX które dodaje zapisać do pliku dane.xlsx w projekcie a przy otwarciu ponownym apki je wczytywało.
Wszędzie gdzie patrzę na stronach obsługa odbywa się za pomocą przycisku.
Jeżeli chodzi o zapis ok może odbywać się za pomocą przycisku i nadpisywać plik z nowymi danymi, lecz odczyt chciałbym aby odbywał się po załadowaniu automatycznie okna z tabelą.
Dodam że projekt jest w mavenie i wtyczkę POI mam już podpiętą pod pom-a.

wrzucam mój controller od okna:

package sample.Controllers;

import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.fxml.Initializable;
import javafx.scene.control.*;
import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;
import javafx.scene.control.cell.TextFieldTableCell;
import sample.Utils.StopLista;
import java.net.URL;
import java.util.ResourceBundle;

public class StopController implements Initializable {

  @FXML
  private TableView<StopLista> tableView;
  @FXML
  private TableColumn<StopLista, String> dateColumn;
  @FXML
  private TableColumn<StopLista, String> orderColumn;
  @FXML
  private TableColumn<StopLista, String> modelColumn;
  @FXML
  private TableColumn<StopLista, String> changeColumn;
  @FXML
  private TableColumn<StopLista, String> timeColumn;
  @FXML
  private TableColumn<StopLista, String> personColumn;
  @FXML
  private TableColumn<StopLista, String> commentsColumn;

  @FXML
  TextField dateText;
  @FXML
  TextField orderText;
  @FXML
  TextField modelText;
  @FXML
  TextField changeText;
  @FXML
  TextField timeText;
  @FXML
  TextField personText;
  @FXML
  TextField commentsText;

  public StopController() {
  }

  @Override
  public void initialize(URL location, ResourceBundle resources) {
    dateColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<StopLista, String>("data"));
    orderColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<StopLista, String>("zlecenie"));
    modelColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<StopLista, String>("model"));
    changeColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<StopLista, String>("zmiana"));
    timeColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<StopLista, String>("czas"));
    personColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<StopLista, String>("osoba"));
    commentsColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<StopLista, String>("uwagi"));
    tableView.setItems(addList());

    tableView.setEditable(true);
    dateColumn.setCellFactory(TextFieldTableCell.forTableColumn());
    orderColumn.setCellFactory(TextFieldTableCell.forTableColumn());
    modelColumn.setCellFactory(TextFieldTableCell.forTableColumn());
    changeColumn.setCellFactory(TextFieldTableCell.forTableColumn());
    timeColumn.setCellFactory(TextFieldTableCell.forTableColumn());
    personColumn.setCellFactory(TextFieldTableCell.forTableColumn());
    commentsColumn.setCellFactory(TextFieldTableCell.forTableColumn());

  }

  public void addRowToTable() {
    StopLista nowyRekord = new StopLista(dateText.getText(), orderText.getText(), modelText.getText(),
        changeText.getText(), timeText.getText(), personText.getText(), commentsText.getText());
    tableView.getItems().add(nowyRekord);

    dateText.clear();
    orderText.clear();
    modelText.clear();
    changeText.clear();
    timeText.clear();
    personText.clear();
    commentsText.clear();
  }

  public void delateRowTable() {
    ObservableList<StopLista> wybranyRekord, wszystkieRekordy;
    try {
      wszystkieRekordy = tableView.getItems();
      if (wszystkieRekordy.size() != 0) {
        wybranyRekord = tableView.getSelectionModel().getSelectedItems();
        wybranyRekord.forEach(wszystkieRekordy::remove);
      }
    } catch (Exception e) {
      //tabela jest pusta - nic się nie dzieje
    }

  }

  public ObservableList<StopLista> addList() {
    ObservableList<StopLista> orderList = FXCollections.observableArrayList();

    return orderList;
  }

  public void editData(TableColumn.CellEditEvent cellEditEvent){
    StopLista zmDaty = tableView.getSelectionModel().getSelectedItem();
    zmDaty.setData(cellEditEvent.getNewValue().toString());

  }

  public void editOrder(TableColumn.CellEditEvent cellEditEvent){
    StopLista zmZlecenia = tableView.getSelectionModel().getSelectedItem();
    zmZlecenia.setZlecenie(cellEditEvent.getNewValue().toString());

  }

  public void editModel(TableColumn.CellEditEvent cellEditEvent){
    StopLista zmModelu = tableView.getSelectionModel().getSelectedItem();
    zmModelu.setModel(cellEditEvent.getNewValue().toString());

  }

  public void editChange(TableColumn.CellEditEvent cellEditEvent){
    StopLista zmZmiany = tableView.getSelectionModel().getSelectedItem();
    zmZmiany.setZmiana(cellEditEvent.getNewValue().toString());

  }

  public void editTime(TableColumn.CellEditEvent cellEditEvent){
    StopLista zmCzasu = tableView.getSelectionModel().getSelectedItem();
    zmCzasu.setCzas(cellEditEvent.getNewValue().toString());

  }

  public void editPerson(TableColumn.CellEditEvent cellEditEvent){
    StopLista zmOsoby = tableView.getSelectionModel().getSelectedItem();
    zmOsoby.setOsoba(cellEditEvent.getNewValue().toString());

  }

  public void editComments(TableColumn.CellEditEvent cellEditEvent){
    StopLista zmUwag = tableView.getSelectionModel().getSelectedItem();
    zmUwag.setUwagi(cellEditEvent.getNewValue().toString());

  }

}

PS. jak wskazuje plik mam podpięte jeszcze w innej klasie konstruktory, gettery i settery żeby nie było że nie wrzucam całości.

0

Nie myśl w tem sposób "zapis XLS za pomocą przycisku" ani "zapis FX Table do XLS"
Myśl: "zapis do XLS danych będących zapleczem (źródłem, modelem) dla Table"

0

Ok czy ktoś z was może podesłać mi odnośnik do podobnego projektu?
Potrzebuje tylko podgląd jak jest to rozwiązywane.

0
Gitesik napisał(a):

Ok czy ktoś z was może podesłać mi odnośnik do podobnego projektu?
Potrzebuje tylko podgląd jak jest to rozwiązywane.

A jak eksport nie będzie z przycisku, to jest podobny projekt?

Nie wiem w jakich słowach do Ciebie dotrzeć: divide at impera, dziel i rządź. Podziel swoje zagadnienie na pod-problemy
a) tabelaryczne źródło danych
b) eksport
c) nieszczęsny przycisk

W którym obszarze masz problem?
Oznaczyłeś tagiem POI, ale nie widzę żebyś używał.
Na marginesie: najprostszym formatem, który jest kompatybilny z Excellem, jest plik tekstowy CSV, w którym separatorem jest np. tabulator, nie wymaga żadnej biblioteki.

Szersza refleksja: rośnie pokolenie wannabe programistów, w których całą ta sfera internetowa z googlem na czele zabiła zdolność rozwiązywania problemów (dekompozycja to elementarz). Jak nie znajdziecie identycznego problemu w googlu, nie umiecie rozwiązać

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0