Tak wygląda moja klasa konfiguracji bezpieczeństwa :

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.security.config.annotation.authentication.builders.AuthenticationManagerBuilder;
import org.springframework.security.config.annotation.method.configuration.EnableGlobalMethodSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.WebSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.WebSecurityConfigurerAdapter;
import org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder;
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
import org.springframework.security.web.csrf.CookieCsrfTokenRepository;

@Configuration
@EnableGlobalMethodSecurity(prePostEnabled = true)
public class SpringSecurityConfigurationInMemory extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  @Bean
  public PasswordEncoder passwordEncoder() {
    return new BCryptPasswordEncoder();
  }

  @Autowired
  protected void configureGlobal(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
    auth.inMemoryAuthentication().withUser("user").
        password(passwordEncoder().encode("password")).roles("USER");
    auth.inMemoryAuthentication().withUser("admin").
        password(passwordEncoder().encode("password")).roles("USER", "ADMIN");
  }

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
    http.httpBasic().realmName("User Registration System").and()
        .authorizeRequests()
        .antMatchers("/template/login.html", "/template/home.html", "/index.html", "/")
        .permitAll()
        .anyRequest().authenticated()
        .and()
        .csrf()
        .csrfTokenRepository(CookieCsrfTokenRepository.withHttpOnlyFalse());
  }

  @Override
  public void configure(WebSecurity web) throws Exception {
    web
        .ignoring()
        .antMatchers("/static/**", "/css/**", "/js/**", "/images/**");
  }
}

Tak wygląda moja angularowa funkcja do logowania użytkownika

app.controller('loginController', function ($rootScope, $scope, $http, $location, $route) {
  $scope.credentials = {};

  $scope.resetForm = function () {
    $scope.credentials = null;
  };
  var authenticate = function (credentials, callback) {
    var headers = $scope.credentials ? {
      authorization: "Basic" +
        btoa($scope.credentials.username + ":" + $scope.credentials.password)
    } : {};

    $http.get('user', {
      headers: headers
    }).then(function (response) {
      if (response.data.name) {
        $rootScope.authenticated = true;
      } else {
        $rootScope.authenticated = false;
      }
      callback && callback();
    }, function () {
      $rootScope.authenticated = false;
      callback && callback();
    });
  };
  authenticate();

  $scope.loginUser = function () {
    authenticate($scope.credentials, function () {
      if ($rootScope.authenticated) {
        $location.path("/");
        $scope.loginerror = false;
      } else {
        $location.path("/login");
        $scope.loginerror = true;
      }
    })
  }
});

Tak wygląda podstrona logowania która wywołuję tą funkcję :

<div class="container-fluid">
  <div class="container">
    <div class="panel panel-default">
      <div class="alert alert-success">
        <span class="lead">Login Page</span>
        <p>Enter Username and Password</p>
        <br/>
        <div class="alert alert-danger" ng-show="loginerror">
          There was a problem with loggin in. Please try again.
        </div>
      </div>
      <div class="panel-body">
        <div class="container">
          <form ng-submit="loginUser()" name="myForm" class="form-horizontal">
            <div class="row">
              <div class="form-group col-md-12">
                <label class="col-md-2 control-label" for="uname">Username</label>
                <div class="col-md-7">
                  <input type="text" ng-model="credentials.username" id="uname"
                      class="form-control input-sm" placeholder="Enter Username"/>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="row">
              <div class="form-group col-md-12">
                <label class="col-md-2 control-label" for="password">Password</label>
                <div class="col-md-7">
                  <input type="password" ng-model="credentials.password" id="password"
                      class="form-control input-sm" placeholder="Enter Password" />
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="row">
              <div class="form-actions floatRight">
                <input type="submit" value="Login" class="btn btn-primary btn-sm">
                <button type="button" ng-click="resetForm()" class="btn-warning btn-sm">
                  Reset Form
                </button>
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Tutaj link do repo z aplikacją :
[https://github.com/robertkonior/user-registration-system]
Dodam że logowanie z domyślenego pop-upowego okna logowania działało w miarę jak należy.

Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś pobrał kod z repo przedebugował i podzielił się wskazówkami co zrobić żeby działało i co źle zrobiłem :)
p.s. to mój pierwszy post tutaj także jak złamałem jakieś zasady zwróćcie mi uwagę .