Rozróżnianie typu obiektu w JSP

Odpowiedz Nowy wątek
2019-05-07 11:32

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Kontroler zwraca obiekty klasy Switch, oraz obiekty dziedziczące po tej klasie np. SwitchDim

  @RequestMapping(value = {"/lights"}, method = RequestMethod.GET)
  public String lights(Model model) {
    model.addAttribute("lights", ACTIVE);
    List<Switch> switches = switchRep.findAllSwitchesByTypeLastSeen(MicrocontrollerVariables.TYPE_INDOOR, MicrocontrollerVariables.getDefaultDelay());
    model.addAttribute("indoorSwitchList", switches);
    return "lights";
  }

Klasa Module:

@Data
@Entity
@Inheritance(strategy = InheritanceType.SINGLE_TABLE)
@JsonTypeInfo(
    use = JsonTypeInfo.Id.NAME,
    property = "type")
@JsonSubTypes({
    @Type(value = Switch.class, name = "switch"),
    @Type(value = TemperatureSensor.class, name = "temperatureSensor"),
    @Type(value = HumiditySensor.class, name = "humiditySensor")
})
public abstract class Module {
  @Id
  @GeneratedValue
  private Integer id;
  @Column(nullable = false)
  private Integer internalId;
  @Column(nullable = false)
  private String label;
  public Module() {}
  public Module(Integer internalId, String label) {
    this.internalId = internalId;
    this.label = label;
  }
...
}

Klasa Switch dziedzicząca po Module

@Data
@Entity
public class Switch extends Module {
  private Boolean isOn;
  public Switch () {super();}
  public Switch (Integer internalId ,String label, Boolean isOn)
  {
    super(internalId, label);
    this.isOn = isOn;
  }
...
}

Klasa SwitchDim dziedzicząca po Switch

@Data
@Entity
public class SwitchDim extends Switch {
  @Range(min=0,max=100)
  private int dim;
  public SwitchDim () {super();}

  public SwitchDim(int internalId, String label, boolean isOn, int dim) {
    super(internalId ,label, isOn);
    this.dim = dim;
  }
...
}

Jak rozróżnić w JSP, który obiekt jest jakiego typu?

Przykładowo mam taką pętle w JSP:

<c:forEach items="${indoorSwitchList}" var="indoorSwitch">
     <h5>${indoorSwitch.label}</h5>
</c:forEach>

Gdy wywołam ${indoorSwitch.dim} podczas wejścia na stronę wywali błędem, ponieważ nie ma takiego pola w obiekcji klasy Switch, tylko SwitchDim, a kontroler zawraca oba typy obiektów.
Nie chce w kontrolerze robić oddzielnych list dla każdej klasy pochodnej. Ponieważ później gdy stworzę dodatkową klasę pochodną będę musiał aktualizować kontroler.
W przypadku konwersji wszystkich obiektów klasy Module na JSON, widzialna jest kolumna type która oznacza type obiektu.

Pozostało 580 znaków

2019-05-07 14:40

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 3 minuty temu

0

1) Możesz zrobić własną bibliotekę tagów, która będzie Ci zwracała pustą wartość dla atrybutów, których w beanie nie ma...
2) Możesz spróbować ${foo.class.name} i porównywać czy to Switch, czy SwitchDim... i odwoływać się do odpowiedniego atrybuty
3) Możesz spróbować skryptletów:

<%
 if (obiekt instanceof SwitchDim) { 
%>

4) Ładujesz dane do widoku, to dostarczaj to co w widoku potrzebne. Możesz zrobić klasę, która będzie przenosiła do widoku to co potrzebne i będziesz miał wówczas List<switchdata> i tam upakujesz wszystkie potrzebne atrybuty. Obejdzie się bez takich obejść 1-3.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0