Zczytywanie z pliku - ObjectInputStream - czemu jest problem?

Odpowiedz Nowy wątek
2018-12-15 23:00
0

To mój kod przepisany z BufferedReader na ObjectInputStream:

import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
public class OdczytajPlik2 {
  public static class TworzPlik {
    static double[][]tablica;

    public static void Czytaj() {
      String linia = "";
      try {
        FileInputStream fis = new FileInputStream("NowaTab2.txt");
         ObjectInputStream bfr = new ObjectInputStream(fis);
         linia = (String) bfr.readObject();
          String[] liczbawierszy = (String[]) ((String) bfr.readObject()).split(" ");
           int wiersz = Integer.parseInt(liczbawierszy[2]);

            String[] liczbakolumn = (String[]) ((String) bfr.readObject()).split(" ");
             int kol = Integer.parseInt(liczbakolumn[2]);

             double tablica[][] = new double [wiersz][kol];

             for (int x = 0; x<wiersz; x++) {
                  String[] wyrazS = (String[]) ((String) bfr.readObject()).split(" ");
                  for (int i = 0; i<tablica.length; i++) { 

                    double wyrazD = Double.parseDouble(wyrazS[i]);
                  tablica[x][i] = wyrazD;          

             }
}
             double max = tablica[0][0];
             double min = tablica[0][0];
              for (int i = 0; i<tablica.length; i++) {
                for (int j = 0; j<tablica[i].length; j++) {
              System.out.print(tablica[i][j] + " ");
              if (max < tablica[i][j]) {
                max = tablica[i][j];
              }
              if (min > tablica[i][j]) {
                min = tablica[i][j];
              }
                }
                System.out.println(" ");
              }

              System.out.println("Maksymalna wartość tablicy: " + max);
              System.out.println("Minimalna wartość tablicy: " + min);

      }
      catch (ClassNotFoundException | IOException e) {
        System.out.println("Ups, jest problem");
      }     

    }

    public static void main(String[] args){
         Czytaj();
       }

}
}

Plik mam w formie:

Macierz

Liczba wierszy: 2

Liczba kolumn: 2

3.409151512972887 0.22054570085972447
4.049554444595676 6.816644995335207

A w konsoli wyświetla mi:

Ups, jest problem

Dlaczego? Co powinienem poprawić?

edytowany 1x, ostatnio: Roger Simpson, 2018-12-15 23:10

Pozostało 580 znaków

2018-12-15 23:09
0

Wypisz wyjątek.


"Programs must be written for people to read, and only incidentally for machines to execute." - Abelson & Sussman, SICP, preface to the first edition
"Ci, co najbardziej pragną planować życie społeczne, gdyby im na to pozwolić, staliby się w najwyższym stopniu niebezpieczni i nietolerancyjni wobec planów życiowych innych ludzi. Często, tchnącego dobrocią i oddanego jakiejś sprawie idealistę, dzieli od fanatyka tylko mały krok."
Demokracja jest fajna, dopóki wygrywa twoja ulubiona partia.
To znaczy co mam zrobić, bo trochę nie rozumiem? ;) - Roger Simpson 2018-12-15 23:12

Pozostało 580 znaków

2018-12-15 23:25
0

Zamienić

 System.out.println("Ups, jest problem");

na

 System.out.println(e);

Jeżeli chcesz czytać za pomocą ObjectInputStream', to plik musi być utworzony za pomocą ObjectOutputStream.


To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell
edytowany 1x, ostatnio: bogdans, 2018-12-15 23:28
Wcześniej zrobiłem inną klasę która zapisywała plik txt za pomocą "ObjectOutputStream" i teraz próbuję użyć tego pliku do odczytu używając "ObjectInputStream". Czy chodzi ci o to, że muszę zapisywać i odczytywać plik w tej samej klasie, jedno po drugim naraz? - Roger Simpson 2018-12-15 23:34

Pozostało 580 znaków

2018-12-15 23:27
0

Dostaję:
java.io.StreamCorruptedException: invalid stream header: 4D616369

Pozostało 580 znaków

2018-12-15 23:36
0

Jestem prawie pewien, że plik który zaczyna się od słowa "Macierz" nie jest plikiem wygenerowanym przez ObjectOutputStream.


"Programs must be written for people to read, and only incidentally for machines to execute." - Abelson & Sussman, SICP, preface to the first edition
"Ci, co najbardziej pragną planować życie społeczne, gdyby im na to pozwolić, staliby się w najwyższym stopniu niebezpieczni i nietolerancyjni wobec planów życiowych innych ludzi. Często, tchnącego dobrocią i oddanego jakiejś sprawie idealistę, dzieli od fanatyka tylko mały krok."
Demokracja jest fajna, dopóki wygrywa twoja ulubiona partia.

Pozostało 580 znaków

2018-12-15 23:40
0
Wibowit napisał(a):

Jestem prawie pewien, że plik który zaczyna się od słowa "Macierz" nie jest plikiem wygenerowanym przez ObjectOutputStream.

import java.io.DataOutputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class TworzPlik2 {
  static double[][]tablica;

  public static double[][] TworzTab() {
     Scanner odczyt = new Scanner(System.in); 

    System.out.println("Podaj liczbę wierszy:");
     String wiersz = odczyt.nextLine();
     int wierszL = Integer.parseInt(wiersz);
     System.out.println("Podaj liczbę kolumn:");
     String kol = odczyt.nextLine();
     int kolL = Integer.parseInt(kol);
      System.out.println("Podaj maksymalną wartość liczb w tablicy:");
       String zakres = odczyt.nextLine();
       int zakresL = Integer.parseInt(zakres);

       double[][] tablica = new double[wierszL][kolL];
       for (int i = 0; i<tablica.length; i++) {
         for (int j = 0; j<tablica[i].length; j++) {

           Random r = new Random();
           double randomValue = zakresL * r.nextDouble();
           tablica[i][j] = randomValue;

         }
       }

       for (int i = 0; i<tablica.length; i++) {
         for (int j = 0; j<tablica[0].length; j++) {
           System.out.format("%20s", tablica[i][j] + " ");
         }
         System.out.println(" ");

       }

       odczyt.close();

       try {
         DataOutputStream zapis = new DataOutputStream(new FileOutputStream("NowaTab2.txt"));
        zapis.writeBytes("Macierz" + '\n');
        String newLine = System.getProperty("line.separator");
        zapis.writeBytes(newLine);
        zapis.writeBytes("Liczba wierszy: " + wierszL + '\n');
        zapis.writeBytes(newLine);
        zapis.writeBytes("Liczba kolumn: " + kolL + '\n');
        zapis.writeBytes(newLine);

         for (int i = 0; i<tablica.length; i++) {
           for (int j = 0; j<tablica[0].length; j++) {
         zapis.writeBytes(tablica[i][j] + " ");
           }
            zapis.writeBytes(newLine);

         }
         zapis.close();

      } catch (IOException e) {
        System.out.println("Wystąpił błąd!");
      }

       return tablica;

  }

   public static void main(String[] args){
     TworzTab();
   }

}

Mój kod.
Aż jeszcze raz utworzyłem kolejny plik, oto efekt wystukania kolejno 2, 2, i 10:

Macierz

Liczba wierszy: 2

Liczba kolumn: 2

8.743699767862553 0.05343341495759768
1.2909527560130396 5.851288516482132

edytowany 1x, ostatnio: Roger Simpson, 2018-12-15 23:41

Pozostało 580 znaków

2018-12-15 23:46
1

DataOutputStream to nie ObjectOutputStream.


To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell

Pozostało 580 znaków

2018-12-15 23:47
2

Zapisujesz za pomocą DataOutputStream, a odczytujesz za pomocą ObjectInputStream. To pierwszy błąd. Dane zapisane przez DataOutputStrem odczytuje się za pomocą DataInputStream, a dane zapisane za pomocą ObjectOutputStream odczytuje się za pomocą ObjectInputStream. Po drugie, w znakomitej większości przypadków jeśli zapisujesz metodą writeXXX to odczytujesz metodą readXXX, tzn ma być 1:1 analogia między kodem zapisującym, a odczytującym. Strumienie nie mają wbudowanej sztucznej inteligencji by się domyślić, że chodziło ci o trochę co innego niż napisałeś w kodzie i że np muszą pominąć kilka bajtów, albo sobie coś wydedukować.


"Programs must be written for people to read, and only incidentally for machines to execute." - Abelson & Sussman, SICP, preface to the first edition
"Ci, co najbardziej pragną planować życie społeczne, gdyby im na to pozwolić, staliby się w najwyższym stopniu niebezpieczni i nietolerancyjni wobec planów życiowych innych ludzi. Często, tchnącego dobrocią i oddanego jakiejś sprawie idealistę, dzieli od fanatyka tylko mały krok."
Demokracja jest fajna, dopóki wygrywa twoja ulubiona partia.

Pozostało 580 znaków

2018-12-16 00:40
0

Rzeczywiście :)

Na tę chwilę stworzyłem taką zapisywarkę:

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class TworzPlik2 {
  static double[][]tablica;

  public static double[][] TworzTab() {
     Scanner odczyt = new Scanner(System.in); 

    System.out.println("Podaj liczbę wierszy:");
     String wiersz = odczyt.nextLine();
     int wierszL = Integer.parseInt(wiersz);
     System.out.println("Podaj liczbę kolumn:");
     String kol = odczyt.nextLine();
     int kolL = Integer.parseInt(kol);
      System.out.println("Podaj maksymalną wartość liczb w tablicy:");
       String zakres = odczyt.nextLine();
       int zakresL = Integer.parseInt(zakres);

       double[][] tablica = new double[wierszL][kolL];
       for (int i = 0; i<tablica.length; i++) {
         for (int j = 0; j<tablica[i].length; j++) {

           Random r = new Random();
           double randomValue = zakresL * r.nextDouble();
           tablica[i][j] = randomValue;

         }
       }

       for (int i = 0; i<tablica.length; i++) {
         for (int j = 0; j<tablica[0].length; j++) {
           System.out.format("%20s", tablica[i][j] + " ");
         }
         System.out.println(" ");

       }

       odczyt.close();

       try {
         ObjectOutputStream zapis = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("NowaTab3.txt"));
        zapis.writeBytes("Macierz");
        String newLine = System.getProperty("line.separator");
        zapis.writeBytes(newLine);
        zapis.writeBytes("Liczba wierszy: " + wierszL);
        zapis.writeBytes(newLine);
        zapis.writeBytes("Liczba kolumn: " + kolL);
        zapis.writeBytes(newLine);

         for (int i = 0; i<tablica.length; i++) {
           for (int j = 0; j<tablica[0].length; j++) {
         zapis.writeBytes(tablica[i][j] + " ");
           }
            zapis.writeBytes(newLine);
         }
         zapis.close();

      } catch (IOException e) {
        System.out.println("Wystąpił błąd!");
      }

       return tablica;

  }

   public static void main(String[] args){
     TworzTab();
   }

}

Mam nadzieję, że chociaż to jest dobrze...
Dostałem taki plik:

’ w|Macierz
Liczba wierszy: 2
Liczba kolumn: 2
9.77027640914799 5.5042117782873445
3.1516410816887843 1.5543464120678685

W otwierarce wyskakuje mi teraz:
java.io.OptionalDataException

Będę musiał coś pokombinować...

I wybaczcie małą obsuwę, komputer mi się zawiesił + aktualizacja systemu ;)

Pozostało 580 znaków

2018-12-16 00:49
1

Będę musiał coś pokombinować...

Już napisałem o co chodzi. Jak z jednej strony robisz writeXXX, to z drugiej musisz zrobić readXXX. Chociaż z ciągiem bajtów jest trochę nie do końca tak, bo jest para metod writeBytes(String) oraz read(tablica_bajtów, int, int). Zamiast tego jednak polecam użyć writeUTF i readUTF. Metody te nie wymagają dodatkowego zapisywania długości Stringa, bo writeUTF samo tę długość zapisuje. Ogólnie jeśli z jednej strony zrobisz writeKrowa, a z drugiej readKoń no to sorry - nie pyknie.


"Programs must be written for people to read, and only incidentally for machines to execute." - Abelson & Sussman, SICP, preface to the first edition
"Ci, co najbardziej pragną planować życie społeczne, gdyby im na to pozwolić, staliby się w najwyższym stopniu niebezpieczni i nietolerancyjni wobec planów życiowych innych ludzi. Często, tchnącego dobrocią i oddanego jakiejś sprawie idealistę, dzieli od fanatyka tylko mały krok."
Demokracja jest fajna, dopóki wygrywa twoja ulubiona partia.
edytowany 1x, ostatnio: Wibowit, 2018-12-16 00:49

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0