Zczytywanie z pliku - ObjectInputStream - czemu jest problem?

0

To mój kod przepisany z BufferedReader na ObjectInputStream:

import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
public class OdczytajPlik2 {
  public static class TworzPlik {
    static double[][]tablica;

    public static void Czytaj() {
      String linia = "";
      try {
        FileInputStream fis = new FileInputStream("NowaTab2.txt");
         ObjectInputStream bfr = new ObjectInputStream(fis);
         linia = (String) bfr.readObject();
          String[] liczbawierszy = (String[]) ((String) bfr.readObject()).split(" ");
           int wiersz = Integer.parseInt(liczbawierszy[2]);

            String[] liczbakolumn = (String[]) ((String) bfr.readObject()).split(" ");
             int kol = Integer.parseInt(liczbakolumn[2]);

             double tablica[][] = new double [wiersz][kol];

             for (int x = 0; x<wiersz; x++) {
                  String[] wyrazS = (String[]) ((String) bfr.readObject()).split(" ");
                  for (int i = 0; i<tablica.length; i++) { 

                    double wyrazD = Double.parseDouble(wyrazS[i]);
                  tablica[x][i] = wyrazD;          

             }
}
             double max = tablica[0][0];
             double min = tablica[0][0];
              for (int i = 0; i<tablica.length; i++) {
                for (int j = 0; j<tablica[i].length; j++) {
              System.out.print(tablica[i][j] + " ");
              if (max < tablica[i][j]) {
                max = tablica[i][j];
              }
              if (min > tablica[i][j]) {
                min = tablica[i][j];
              }
                }
                System.out.println(" ");
              }

              System.out.println("Maksymalna wartość tablicy: " + max);
              System.out.println("Minimalna wartość tablicy: " + min);

      }
      catch (ClassNotFoundException | IOException e) {
        System.out.println("Ups, jest problem");
      }     

    }

    public static void main(String[] args){
         Czytaj();
       }

}
}

Plik mam w formie:

Macierz

Liczba wierszy: 2

Liczba kolumn: 2

3.409151512972887 0.22054570085972447
4.049554444595676 6.816644995335207

A w konsoli wyświetla mi:

Ups, jest problem

Dlaczego? Co powinienem poprawić?

0

Wypisz wyjątek.

0

Zamienić

 System.out.println("Ups, jest problem");

na

 System.out.println(e);

Jeżeli chcesz czytać za pomocą ObjectInputStream', to plik musi być utworzony za pomocą ObjectOutputStream.

0

Dostaję:
java.io.StreamCorruptedException: invalid stream header: 4D616369

0

Jestem prawie pewien, że plik który zaczyna się od słowa "Macierz" nie jest plikiem wygenerowanym przez ObjectOutputStream.

0
Wibowit napisał(a):

Jestem prawie pewien, że plik który zaczyna się od słowa "Macierz" nie jest plikiem wygenerowanym przez ObjectOutputStream.

import java.io.DataOutputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class TworzPlik2 {
  static double[][]tablica;

  public static double[][] TworzTab() {
     Scanner odczyt = new Scanner(System.in); 

    System.out.println("Podaj liczbę wierszy:");
     String wiersz = odczyt.nextLine();
     int wierszL = Integer.parseInt(wiersz);
     System.out.println("Podaj liczbę kolumn:");
     String kol = odczyt.nextLine();
     int kolL = Integer.parseInt(kol);
      System.out.println("Podaj maksymalną wartość liczb w tablicy:");
       String zakres = odczyt.nextLine();
       int zakresL = Integer.parseInt(zakres);

       double[][] tablica = new double[wierszL][kolL];
       for (int i = 0; i<tablica.length; i++) {
         for (int j = 0; j<tablica[i].length; j++) {

           Random r = new Random();
           double randomValue = zakresL * r.nextDouble();
           tablica[i][j] = randomValue;

         }
       }

       for (int i = 0; i<tablica.length; i++) {
         for (int j = 0; j<tablica[0].length; j++) {
           System.out.format("%20s", tablica[i][j] + " ");
         }
         System.out.println(" ");

       }

       odczyt.close();

       try {
         DataOutputStream zapis = new DataOutputStream(new FileOutputStream("NowaTab2.txt"));
        zapis.writeBytes("Macierz" + '\n');
        String newLine = System.getProperty("line.separator");
        zapis.writeBytes(newLine);
        zapis.writeBytes("Liczba wierszy: " + wierszL + '\n');
        zapis.writeBytes(newLine);
        zapis.writeBytes("Liczba kolumn: " + kolL + '\n');
        zapis.writeBytes(newLine);

         for (int i = 0; i<tablica.length; i++) {
           for (int j = 0; j<tablica[0].length; j++) {
         zapis.writeBytes(tablica[i][j] + " ");
           }
            zapis.writeBytes(newLine);

         }
         zapis.close();

      } catch (IOException e) {
        System.out.println("Wystąpił błąd!");
      }

       return tablica;

  }

   public static void main(String[] args){
     TworzTab();
   }

}

Mój kod.
Aż jeszcze raz utworzyłem kolejny plik, oto efekt wystukania kolejno 2, 2, i 10:

Macierz

Liczba wierszy: 2

Liczba kolumn: 2

8.743699767862553 0.05343341495759768
1.2909527560130396 5.851288516482132

1

DataOutputStream to nie ObjectOutputStream.

2

Zapisujesz za pomocą DataOutputStream, a odczytujesz za pomocą ObjectInputStream. To pierwszy błąd. Dane zapisane przez DataOutputStrem odczytuje się za pomocą DataInputStream, a dane zapisane za pomocą ObjectOutputStream odczytuje się za pomocą ObjectInputStream. Po drugie, w znakomitej większości przypadków jeśli zapisujesz metodą writeXXX to odczytujesz metodą readXXX, tzn ma być 1:1 analogia między kodem zapisującym, a odczytującym. Strumienie nie mają wbudowanej sztucznej inteligencji by się domyślić, że chodziło ci o trochę co innego niż napisałeś w kodzie i że np muszą pominąć kilka bajtów, albo sobie coś wydedukować.

0

Rzeczywiście :)

Na tę chwilę stworzyłem taką zapisywarkę:

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class TworzPlik2 {
  static double[][]tablica;

  public static double[][] TworzTab() {
     Scanner odczyt = new Scanner(System.in); 

    System.out.println("Podaj liczbę wierszy:");
     String wiersz = odczyt.nextLine();
     int wierszL = Integer.parseInt(wiersz);
     System.out.println("Podaj liczbę kolumn:");
     String kol = odczyt.nextLine();
     int kolL = Integer.parseInt(kol);
      System.out.println("Podaj maksymalną wartość liczb w tablicy:");
       String zakres = odczyt.nextLine();
       int zakresL = Integer.parseInt(zakres);

       double[][] tablica = new double[wierszL][kolL];
       for (int i = 0; i<tablica.length; i++) {
         for (int j = 0; j<tablica[i].length; j++) {

           Random r = new Random();
           double randomValue = zakresL * r.nextDouble();
           tablica[i][j] = randomValue;

         }
       }

       for (int i = 0; i<tablica.length; i++) {
         for (int j = 0; j<tablica[0].length; j++) {
           System.out.format("%20s", tablica[i][j] + " ");
         }
         System.out.println(" ");

       }

       odczyt.close();

       try {
         ObjectOutputStream zapis = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("NowaTab3.txt"));
        zapis.writeBytes("Macierz");
        String newLine = System.getProperty("line.separator");
        zapis.writeBytes(newLine);
        zapis.writeBytes("Liczba wierszy: " + wierszL);
        zapis.writeBytes(newLine);
        zapis.writeBytes("Liczba kolumn: " + kolL);
        zapis.writeBytes(newLine);

         for (int i = 0; i<tablica.length; i++) {
           for (int j = 0; j<tablica[0].length; j++) {
         zapis.writeBytes(tablica[i][j] + " ");
           }
            zapis.writeBytes(newLine);
         }
         zapis.close();

      } catch (IOException e) {
        System.out.println("Wystąpił błąd!");
      }

       return tablica;

  }

   public static void main(String[] args){
     TworzTab();
   }

}

Mam nadzieję, że chociaż to jest dobrze...
Dostałem taki plik:

’ w|Macierz
Liczba wierszy: 2
Liczba kolumn: 2
9.77027640914799 5.5042117782873445
3.1516410816887843 1.5543464120678685

W otwierarce wyskakuje mi teraz:
java.io.OptionalDataException

Będę musiał coś pokombinować...

I wybaczcie małą obsuwę, komputer mi się zawiesił + aktualizacja systemu ;)

1

Będę musiał coś pokombinować...

Już napisałem o co chodzi. Jak z jednej strony robisz writeXXX, to z drugiej musisz zrobić readXXX. Chociaż z ciągiem bajtów jest trochę nie do końca tak, bo jest para metod writeBytes(String) oraz read(tablica_bajtów, int, int). Zamiast tego jednak polecam użyć writeUTF i readUTF. Metody te nie wymagają dodatkowego zapisywania długości Stringa, bo writeUTF samo tę długość zapisuje. Ogólnie jeśli z jednej strony zrobisz writeKrowa, a z drugiej readKoń no to sorry - nie pyknie.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0