Znalezienie duplikatów używając hashmap.

0

Witam.

Mam program który ma kolekcje donatorów, pacjentów oraz listę zawierająca parę donator/pacjent.

Donatorów oraz pacjentów trzymam w hashMap, natomiast parę w arraylist.

 Map<String, Pacjent> mapaPacjentów = new HashMap<>();
 Map<String, Donator>  mapaDonatorów = new HashMap<>();
 List<DonatorPacjentPara> listaDonatorPacjentPara = new ArrayList<>(); 

W tym programie, donator nie może być donatorem dla dwóch pacjentów.

 public List<DonatorPacjentPara> listaZduplikowanychDonatorów()
  {
    List<DonatorPacjentPara> rezultat = new ArrayList<>();          

    for (DonatorPacjentPara donator : listaDonatorPacjentPara )
    {       
      for(DonatorPacjentPara inny: listaDonatorPacjentPara ){
          Donator d = this.getDonatorPoprzezID(donator.getIdDonatora()); // Ta metoda zwraca donatora z mapy Donatorów.
          Donator i = this.getDonatorPoprzezID(inny.getIdDonatora()); 

          Pacjent pacjentDonatora = this.getPacjentPoprzezID(donor.getIdPacjenta()); // Ta metoda zwraca pacjenta z mapy Pacjentów. 
          Pacjent pacjentInnego = this.getPacjentPoprzezID(inny.getIdPacjenta());

          if (d.equals(i) && !pacjentDonatora .equals(pacjentInnego ))
          {
            rezultat .add(donor);
            rezultat .add(other);
          }            
        }      
    }
    return rezultat ;
  }

Ta metoda zwraca 4 duplikaty (tyle właśnie musi być), jednak jej szybkość to o(n2). Muszę sprawić żeby ta metoda działała o wiele szybciej, Postanowiłem spróbować to zrobić, poprzez nadpisanie hasha oraz equals w klasie DonatorPacjentPara .

public class DonatorPacjentPara 
{
    protected String idPacjenta; 
    protected String idDonatora; 

    public DonatorPacjentPara ( String pacjent, String donator)
    {
      idPacjenta= pacjent; 
      idDonatora= donator; 
    }
    /**
     * @return the idPacjenta
     */
    public String getIdPacjenta()
    {
      return idPacjenta;
    }

    /**
     * @return the idDonatora
     */
    public String getIdDonatora()
    {
      return idDonatora;
    }

  @Override
  public String toString()
  {
    return "DonatorPacjentPara {" + "ID Pacjenta=" + idPacjenta+ ", ID Donatora=" + idDonatora+ '}';
  }

  @Override
  public boolean equals(Object obj) {
    if(this == obj){
      return true;
    }

    if(obj == null){
      return false;
    }

    if(getClass() != obj.getClass()){
      return false;
    }

    final DonatorPacjentPara inny = (DonatorPacjentPara )obj;   

    if(!(Objects.equals(this.idDonatora, inny.getIdDonatora())) && (Objects.equals(this.idPacjenta, inny.getIdPacjenta()))){
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 7;
    hash = 59 * hash + Objects.hashCode(this.idPacjenta+ this.idDonatora);
    return hash;
  }   
}

Następnie zmieniłem metodę do znalezienia z duplikowanych donatorów w ten sposób:

public List<DonatorPacjentPara > listaZduplikowanychDonatorów()
  {
    List<DonatorPacjentPara > rezultat = new ArrayList<>();     
    Map<DonatorPacjentPara , DonatorPacjentPara > mapaDonatorPara = new HashMap<>();

    for (DonatorPacjentPara donatorPacjent: linkTable){
        if(mapaDonatorPara .containsKey(donatorPacjent)){        
             rezultat.add(donorMap.get(donatorPacjent));
          }else{
            mapaDonatorPara .put(donatorPacjent, donatorPacjent);
          }
    }

    return rezultat ;
  }

Teoria tej metody jest taka, że robię kółko w okół wszystkich par donator/pacjentów. Następnie sprawdzam czy mapa już zawiera taką parę (tutaj metoda equals miała sprawdzić czy donator ma więcej niż 1 pacjenta) , i jeśli tak, duplikat zostaje dodany do listy. Jeśli nie, dodaję parę do lokalnej mapy.

Niestety nie działa. Przyznam że pierwszy raz próbuję użyć mapy w ten sposób, i chyba jednak nie za bardzo jeszcze rozumiem jak to dokładnie powinno działać

0
mapaDonatorPara .put(donatorPacjent, donatorPacjent);

Jaki jest sens mapować X na X? Może lepiej użyć wtedy HashSet?
Standardowo się rozwiązuje to tak: pobierasz z mapy, jeżeli jest null to jest to pierwsze wystąpienie i wpisujesz do mapy, jeżeli nie jest null to obsługujesz duplikat.
Alternatywnym sposobem rozwiązania tego problemu jest utworzenie mapy obiekt -> liczba wystąpień obiektu. Przy każdym napotkaniu obiektu zwiększasz o jeden przypisaną mu liczbę wystąpień (ponowne wpisanie do mapy, pamiętaj o zmianie nulla na 1).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0