Hej,

Przerzuciłem się na rysowanie grafiki 2d poprzez dodawanie i rysowanie figur z wykorzystaniem ArrayList. Problem polega w tym, że nie wiem dlaczego figury rysowane z ArrayList nie poruszają się, mimo, że współrzędne są aktualizowane. Moglibyście zerknąć na kod poniżej i zasugerować co robię nie tak lub czego jeszcze brakuje? Poza tym czy w poprawny sposób używam Timera? Czy strukturalnie powinienem to inaczej poukładać?

import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Shape;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.geom.Ellipse2D;
import java.awt.geom.Ellipse2D.Double;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.Timer;

public class Grap extends JPanel implements ActionListener {
  Timer t = new Timer(5, this);
  double x = 100, y = 100;

  ArrayList<Shape> shapes = new ArrayList<Shape>();

  public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;

    for(Shape r: shapes) {

      g2.draw(r);
    }

    t.start();
  }

  public Grap() {

    JFrame f = new JFrame();
    f.add(this);
    f.setVisible(true);
    f.setSize(500,500);
    f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    Double circle2 = new Ellipse2D.Double(x, y, 40, 40);
    shapes.add(circle2);

  }  

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    x = x + 1;
    y = y + 1;

    repaint();

  }

  public static void main(String[] args) {

   new Grap();

}}

Pozdrawiam