Jak wymusić walidację Constraintów?

0

Próbuję przetestować czy działa walidacja argumentów konstruktora w Encji.
Zrobiłem chyba wszystko jak napisane w poradniku hibernate: //http://hibernate.org/validator/documentation/getting-started/

import static org.junit.Assert.assertEquals;
import static org.junit.Assert.assertTrue;

import java.util.Set;

import javax.validation.ConstraintViolation;
import javax.validation.Validation;
import javax.validation.Validator;
import javax.validation.ValidatorFactory;

import org.junit.Before;
import org.junit.Test;

public class AddressTest {

  private static Validator validator;

  @Before
  public void setUp() {
    ValidatorFactory factory = Validation.buildDefaultValidatorFactory();
    validator = factory.getValidator();
  }

  @Test
  public void testAddressStringStringStringString() {
    // when
    Address address = new Address("Wielka WARSZAAAAAAWA", "Karabeli", "1/1", "000-000");
    Set<ConstraintViolation<Address>> violations = validator.validate(address);

    // then
    assertTrue(violations.isEmpty());
    assertEquals("000-000", address.getPostalCode());
  }
//http://hibernate.org/validator/documentation/getting-started/
}

.

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.validation.constraints.Pattern;

import org.springframework.validation.annotation.Validated;

@Validated
@Entity
public class Address {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)
  private Long id;

  private String city;
  private String street;
  private String houseNumberEtc;

  @Pattern(regexp = "\\d+{2}-\\d+{3}")
  private String postalCode;

  public Address() {

  }

  public Address(String city, String street, String houseNumberEtc, @Pattern(regexp = "\\d+{2}-\\d+{3}") String postalCode) {
    this.city = city;
    this.street = street;
    this.houseNumberEtc = houseNumberEtc;
    this.postalCode = postalCode;
  }

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public String getCity() {
    return city;
  }

  public void setCity(String city) {
    this.city = city;
  }

  public String getStreet() {
    return street;
  }

  public void setStreet(String street) {
    this.street = street;
  }

  public String getHouseNumberEtc() {
    return houseNumberEtc;
  }

  public void setHouseNumberEtc(String houseNumberEtc) {
    this.houseNumberEtc = houseNumberEtc;
  }

  public String getPostalCode() {
    return postalCode;
  }

  public void setPostalCode(String postalCode) {
    this.postalCode = postalCode;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Address [" + city + street + houseNumberEtc + postalCode + "]";
  }
}

Test jednostkowy przechodzi a nie powinien, bo kod pocztowy jest zły.
Wywala się tylko jak próbuję zapisać adres z błędnym kodem do bazy.

Co robię źle?

1

nie znam tego paskudnego frameworka z adnotacjami ale na oko regexy sa zle, powinno raczej byc \\d{2}-\\d{3} albo jeszcze lepiej ^\\d{2}-\\d{3}$ zamiast tego co ty masz, albo rob {n} albo + a nie na raz bo to chyba nie ma sensu :)

0

dzięki teraz, działa...
to teraz mi powiedzcie czemu nie działa to:

@Validated
@Entity
public class Vehicle {

  @Id
  @Column(length = 17, unique = true, updatable = false)
  public final String vin; // Vehicle Identification Number

  @DecimalMin(value = "0.0")
  private int mileageKm;

  @DecimalMin(value = "0.0")
  private double capacityKg;

  private LocalDate purchaseDate;

  @OneToOne
  private Driver driver;

  protected Vehicle() {
    this.vin = null;
  }

  public Vehicle(@Length(min=17, max=17) String vin) {
    this.vin = vin;
  }

  // getteroza i setteroza
}

.

public class VehicleTest {

  private static Validator validator;

  @Before
  public void setUp() {
    ValidatorFactory factory = Validation.buildDefaultValidatorFactory();
    validator = factory.getValidator();
  }

  @Test
  public void testVehicleInvalidVin() { 
    // given
    String invalidVin = "1";

    // when
    Vehicle vehicle = new Vehicle(invalidVin);
    Set<ConstraintViolation<Vehicle>> violations = validator.validate(vehicle);

    // then
    System.out.println(violations.isEmpty());
    assertTrue(violations.isEmpty());
    assertEquals("1", new Vehicle(invalidVin).getVin());
  }
}

test się powinien wywalić, bo zmienna ma długość == 1, a ma mieć 17...

0

ok ,zrobiłem tak:

@Validated
@Entity
public class Vehicle {

  @Id
  @Length(min=17, max=17) 
  @Column(length = 17, unique = true, updatable = false)
  public final String vin; // Vehicle Identification Number

i teraz działa. Nie czaję czemu wywołuje się tylko constrain ten z deklaracji zmiennej a ten z konstruktora nie, no ale na razie mniejsza o to, dzięki

0

Atrybut length reprezentuje długośc kolumny, więc jest maxem - podobnie jak ustawienie długości kolumny po stronie bazy danych.

  @Column(length = 17, unique = true, updatable = false)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0