Wstawianie zdjęć do Posta SpringMVC Hibernate

Odpowiedz Nowy wątek
2018-05-09 20:14
0

Mam pytanie bo chce aby do postów były dodawane zdjęcia zrobiłam coś takiego i nie chce mi to zadziałać może ktoś coś podpowiedzieć?

Model Post:

@OneToMany(fetch = FetchType.EAGER, cascade = CascadeType.ALL, mappedBy = "post")
    private List<Comment> comments= new ArrayList<>();

  @Lob
  @Column(name="images")
  private List<MultipartFile> images;

  public List<MultipartFile> getImages() {
    return images;
  }

  public void setImages(List<MultipartFile> images) {
    this.images = images;
  }

PostController:

@RequestMapping(value = "/savePost", method = RequestMethod.POST)
  public ModelAndView savePost(@ModelAttribute("post") Post post, 
      BindingResult result, HttpServletRequest request) {
    List<MultipartFile> files = post.getImages();
    List<String> fileNames = new ArrayList<String>();
    if (null != files && files.size() > 0)
    {
      for (MultipartFile multipartFile : files) {

        String fileName = multipartFile.getOriginalFilename();
        fileNames.add(fileName);

        File imageFile = new File(request.getServletContext().getRealPath("/images"), fileName);
        try
        {
          multipartFile.transferTo(imageFile);
        } catch (IOException e)
        {
          e.printStackTrace();
        }
      }}
    postService.saveOrUpdate(post);
    return new ModelAndView("redirect:/posts");
  }
  }

NewPost .jsp

<form:form action="savePost" method="post" commandName="post" enctype="multipart/form-data">
    <form:hidden path="postid"/>
    <div class="form-group row">
<div class="col-xs-4">
  <label for="ex3"></label>
  <input class="form-control" name="autor" id="ex3" type="string" placeholder="Autor">
 </div>
 </div>
 <div class="form-group row">
 <div class="col-xs-4">
  <label for="ex3"></label>
  <input class="form-control" name="tytul" id="ex3" type="string" placeholder="Tytuł">
 </div>
</div>

HibernateConfiguration

@Configuration
@EnableTransactionManagement
@ComponentScan({ "com.pack.configuration" })
@PropertySource(value = { "classpath:application.properties" })
public class HibernateConfiguration {

  @Autowired
  private Environment environment;

  @Bean
  public LocalSessionFactoryBean sessionFactory() {
    LocalSessionFactoryBean sessionFactory = new LocalSessionFactoryBean();
    sessionFactory.setDataSource(dataSource());
    sessionFactory.setPackagesToScan(new String[] { "com.pack.model" });
    sessionFactory.setHibernateProperties(hibernateProperties());
    return sessionFactory;
   }

  @Bean
  public DataSource dataSource() {
    DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();
    dataSource.setDriverClassName(environment.getRequiredProperty("jdbc.driverClassName"));
    dataSource.setUrl(environment.getRequiredProperty("jdbc.url"));
    dataSource.setUsername(environment.getRequiredProperty("jdbc.username"));
    dataSource.setPassword(environment.getRequiredProperty("jdbc.password"));
    return dataSource;
  }

  private Properties hibernateProperties() {
    Properties properties = new Properties();
    properties.put("hibernate.dialect", environment.getRequiredProperty("hibernate.dialect"));
    properties.put("hibernate.show_sql", environment.getRequiredProperty("hibernate.show_sql"));
    properties.put("hibernate.format_sql", environment.getRequiredProperty("hibernate.format_sql"));
    return properties;    
  }

  @Bean
  @Autowired
  public HibernateTransactionManager transactionManager(SessionFactory s) {
    HibernateTransactionManager txManager = new HibernateTransactionManager();
    txManager.setSessionFactory(s);
    return txManager;
  }

  @Bean
  public MultipartResolver multipartResolver() {
    CommonsMultipartResolver multipartResolver = new CommonsMultipartResolver();
    multipartResolver.setMaxUploadSize(10485760); // 10MB
    multipartResolver.setMaxUploadSizePerFile(1048576); // 1MB
    return multipartResolver;
  }
}

sql

CREATE TABLE `post` (
 `postid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `autor` varchar(45) NOT NULL,
 `tytul` varchar(512) NOT NULL,
 `opis` varchar(5000) NOT NULL,
 `images` blob NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`postid`)
);

Pozostało 580 znaków

2018-05-09 23:09
0

BLOB musi być w Javie typu byte[]. Na każdy image osobny rekord.


Przeważnie ignoruję niezarejestrowanych użytkowników.
No ok ale w takim razie jeżeli deklaruje MultipartFile to jak w sql muszę to napisać jeżeli nie Blob? - dpienczyn 2018-05-10 09:06
Nie wiem, tak się nie robi, bo jest na to normalny sposób. Może da się napisać jakiś konwerter. - jarekczek 2018-05-10 21:21

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0