Witam ma problem z obsługą przyciski ale w innej klasie. W osobnej klasie nie mogę zobaczyć przycisku.

package com.kelthuzad.GUI;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.PasswordField;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;

public class LoginWindow extends Application {

  private final static ActionEventLoginWindow actionEventLoginWindow = new ActionEventLoginWindow();

  static Button buttonLogin, buttonExit;
  TextField textFieldLogin;
  PasswordField passwordField;

  public static Button getButtonLogin() {
    return buttonLogin;
  }

  public static void setButtonLogin(Button buttonLogin) {
    LoginWindow.buttonLogin = buttonLogin;
  }

  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {
    primaryStage.setTitle("Logowanie");

    buttonLogin = new Button("Login");
    buttonLogin.setOnAction(actionEventLoginWindow::handle);
    buttonExit = new Button("Exit");

    textFieldLogin = new TextField("login");
    passwordField = new PasswordField();

    StackPane stackPane = new StackPane();
//    stackPane.getChildren().add(textFieldLogin);
//    stackPane.getChildren().add(passwordField);
    stackPane.getChildren().add(buttonLogin);
//    stackPane.getChildren().add(buttonExit);

    Scene scene = new Scene(stackPane, 300,300);

    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

//  public void handle(ActionEvent event) {
//
//  }
}
package com.kelthuzad.GUI;

import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;

public class ActionEventLoginWindow implements EventHandler<ActionEvent> {

  public static LoginWindow loginWindow = new LoginWindow();

  public void handle(ActionEvent event) {
    if (event.getSource() == loginWindow.get)
      System.out.println("tyak");
  }
}