[Spring] Thymeleaf rozwala projekt

Odpowiedz Nowy wątek
2017-10-03 22:38
Wesoły Kret
0

Chciałem pobawić się Thymeleaf. Upchnąłem więc do pom.xml

        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
            <version>1.5.7.RELEASE</version>
        </dependency>

I wszystko działało jak trzeba (projekt się budował, uruchamiał) do momentu gdy w Intellij nie dorzuciłem Add Framework Support wybrałem Download Sources i od tej pory w sumie nie mogę dalej działać gdyż...

2017-10-03 22:35:23.564 WARN 21499 --- [      main] ationConfigEmbeddedWebApplicationContext : Exception encountered during context initialization - cancelling refresh attempt: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'viewResolver' defined in class path resource [org/springframework/boot/autoconfigure/web/WebMvcAutoConfiguration$WebMvcAutoConfigurationAdapter.class]: Initialization of bean failed; nested exception is org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'org.springframework.boot.autoconfigure.thymeleaf.ThymeleafAutoConfiguration$Thymeleaf3Configuration$Thymeleaf3ViewResolverConfiguration': Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 1; nested exception is org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'org.springframework.boot.autoconfigure.thymeleaf.ThymeleafAutoConfiguration$ThymeleafDefaultConfiguration': Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'defaultTemplateResolver' defined in class path resource [org/springframework/boot/autoconfigure/thymeleaf/ThymeleafAutoConfiguration$Thymeleaf3Configuration$DefaultTemplateResolverConfiguration.class]: Bean instantiation via factory method failed; nested exception is org.springframework.beans.BeanInstantiationException: Failed to instantiate [org.thymeleaf.spring4.templateresolver.SpringResourceTemplateResolver]: Factory method 'defaultTemplateResolver' threw exception; nested exception is java.lang.NoSuchMethodError: org.thymeleaf.templateresolver.TemplateResolver.checkNotInitialized()V

2017-10-03 22:35:23.566 INFO 21499 --- [      main] o.apache.catalina.core.StandardService  : Stopping service [Tomcat]
2017-10-03 22:35:23.576 INFO 21499 --- [      main] utoConfigurationReportLoggingInitializer : 

Error starting ApplicationContext. To display the auto-configuration report re-run your application with 'debug' enabled.
2017-10-03 22:35:23.583 ERROR 21499 --- [      main] o.s.boot.SpringApplication        : Application startup failed

org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'viewResolver' defined in class path resource [org/springframework/boot/autoconfigure/web/WebMvcAutoConfiguration$WebMvcAutoConfigurationAdapter.class]: Initialization of bean failed; nested exception is org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'org.springframework.boot.autoconfigure.thymeleaf.ThymeleafAutoConfiguration$Thymeleaf3Configuration$Thymeleaf3ViewResolverConfiguration': Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 1; nested exception is org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'org.springframework.boot.autoconfigure.thymeleaf.ThymeleafAutoConfiguration$ThymeleafDefaultConfiguration': Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'defaultTemplateResolver' defined in class path resource [org/springframework/boot/autoconfigure/thymeleaf/ThymeleafAutoConfiguration$Thymeleaf3Configuration$DefaultTemplateResolverConfiguration.class]: Bean instantiation via factory method failed; nested exception is org.springframework.beans.BeanInstantiationException: Failed to instantiate [org.thymeleaf.spring4.templateresolver.SpringResourceTemplateResolver]: Factory method 'defaultTemplateResolver' threw exception; nested exception is java.lang.NoSuchMethodError: org.thymeleaf.templateresolver.TemplateResolver.checkNotInitialized()V
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:564) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:483) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:761) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:867) ~[spring-context-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:543) ~[spring-context-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.boot.context.embedded.EmbeddedWebApplicationContext.refresh(EmbeddedWebApplicationContext.java:122) ~[spring-boot-1.5.7.RELEASE.jar:1.5.7.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.refresh(SpringApplication.java:693) [spring-boot-1.5.7.RELEASE.jar:1.5.7.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.refreshContext(SpringApplication.java:360) [spring-boot-1.5.7.RELEASE.jar:1.5.7.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:303) [spring-boot-1.5.7.RELEASE.jar:1.5.7.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1118) [spring-boot-1.5.7.RELEASE.jar:1.5.7.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1107) [spring-boot-1.5.7.RELEASE.jar:1.5.7.RELEASE]
  at com.bankapp.webfront.WebfrontApplication.main(WebfrontApplication.java:10) [classes/:na]
Caused by: org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'org.springframework.boot.autoconfigure.thymeleaf.ThymeleafAutoConfiguration$Thymeleaf3Configuration$Thymeleaf3ViewResolverConfiguration': Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 1; nested exception is org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'org.springframework.boot.autoconfigure.thymeleaf.ThymeleafAutoConfiguration$ThymeleafDefaultConfiguration': Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'defaultTemplateResolver' defined in class path resource [org/springframework/boot/autoconfigure/thymeleaf/ThymeleafAutoConfiguration$Thymeleaf3Configuration$DefaultTemplateResolverConfiguration.class]: Bean instantiation via factory method failed; nested exception is org.springframework.beans.BeanInstantiationException: Failed to instantiate [org.thymeleaf.spring4.templateresolver.SpringResourceTemplateResolver]: Factory method 'defaultTemplateResolver' threw exception; nested exception is java.lang.NoSuchMethodError: org.thymeleaf.templateresolver.TemplateResolver.checkNotInitialized()V
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.createArgumentArray(ConstructorResolver.java:749) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.autowireConstructor(ConstructorResolver.java:189) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.autowireConstructor(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1193) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1095) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:513) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:483) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.instantiateUsingFactoryMethod(ConstructorResolver.java:372) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.instantiateUsingFactoryMethod(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1173) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1067) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:513) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:483) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:202) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.getBeansOfType(DefaultListableBeanFactory.java:519) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.getBeansOfType(DefaultListableBeanFactory.java:508) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.getBeansOfType(AbstractApplicationContext.java:1186) ~[spring-context-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.BeanFactoryUtils.beansOfTypeIncludingAncestors(BeanFactoryUtils.java:261) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.web.servlet.view.ContentNegotiatingViewResolver.initServletContext(ContentNegotiatingViewResolver.java:178) ~[spring-webmvc-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.web.context.support.WebApplicationObjectSupport.initApplicationContext(WebApplicationObjectSupport.java:80) ~[spring-web-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.ApplicationObjectSupport.setApplicationContext(ApplicationObjectSupport.java:74) ~[spring-context-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.ApplicationContextAwareProcessor.invokeAwareInterfaces(ApplicationContextAwareProcessor.java:121) ~[spring-context-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.ApplicationContextAwareProcessor.postProcessBeforeInitialization(ApplicationContextAwareProcessor.java:97) ~[spring-context-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyBeanPostProcessorsBeforeInitialization(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:409) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1620) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:555) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  ... 15 common frames omitted
Caused by: org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'org.springframework.boot.autoconfigure.thymeleaf.ThymeleafAutoConfiguration$ThymeleafDefaultConfiguration': Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'defaultTemplateResolver' defined in class path resource [org/springframework/boot/autoconfigure/thymeleaf/ThymeleafAutoConfiguration$Thymeleaf3Configuration$DefaultTemplateResolverConfiguration.class]: Bean instantiation via factory method failed; nested exception is org.springframework.beans.BeanInstantiationException: Failed to instantiate [org.thymeleaf.spring4.templateresolver.SpringResourceTemplateResolver]: Factory method 'defaultTemplateResolver' threw exception; nested exception is java.lang.NoSuchMethodError: org.thymeleaf.templateresolver.TemplateResolver.checkNotInitialized()V
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.createArgumentArray(ConstructorResolver.java:749) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.autowireConstructor(ConstructorResolver.java:189) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.autowireConstructor(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1193) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1095) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:513) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:483) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.instantiateUsingFactoryMethod(ConstructorResolver.java:372) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.instantiateUsingFactoryMethod(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1173) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1067) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:513) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:483) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:202) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.config.DependencyDescriptor.resolveCandidate(DependencyDescriptor.java:208) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1138) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1066) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.resolveAutowiredArgument(ConstructorResolver.java:835) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.createArgumentArray(ConstructorResolver.java:741) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  ... 45 common frames omitted
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'defaultTemplateResolver' defined in class path resource [org/springframework/boot/autoconfigure/thymeleaf/ThymeleafAutoConfiguration$Thymeleaf3Configuration$DefaultTemplateResolverConfiguration.class]: Bean instantiation via factory method failed; nested exception is org.springframework.beans.BeanInstantiationException: Failed to instantiate [org.thymeleaf.spring4.templateresolver.SpringResourceTemplateResolver]: Factory method 'defaultTemplateResolver' threw exception; nested exception is java.lang.NoSuchMethodError: org.thymeleaf.templateresolver.TemplateResolver.checkNotInitialized()V
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.instantiateUsingFactoryMethod(ConstructorResolver.java:599) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.instantiateUsingFactoryMethod(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1173) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1067) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:513) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:483) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:202) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.config.DependencyDescriptor.resolveCandidate(DependencyDescriptor.java:208) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.addCandidateEntry(DefaultListableBeanFactory.java:1316) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.findAutowireCandidates(DefaultListableBeanFactory.java:1282) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveMultipleBeans(DefaultListableBeanFactory.java:1180) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1096) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1066) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.resolveAutowiredArgument(ConstructorResolver.java:835) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.createArgumentArray(ConstructorResolver.java:741) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  ... 68 common frames omitted
Caused by: org.springframework.beans.BeanInstantiationException: Failed to instantiate [org.thymeleaf.spring4.templateresolver.SpringResourceTemplateResolver]: Factory method 'defaultTemplateResolver' threw exception; nested exception is java.lang.NoSuchMethodError: org.thymeleaf.templateresolver.TemplateResolver.checkNotInitialized()V
  at org.springframework.beans.factory.support.SimpleInstantiationStrategy.instantiate(SimpleInstantiationStrategy.java:189) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.instantiateUsingFactoryMethod(ConstructorResolver.java:588) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  ... 84 common frames omitted
Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: org.thymeleaf.templateresolver.TemplateResolver.checkNotInitialized()V
  at org.thymeleaf.templateresolver.TemplateResolver.setResourceResolver(TemplateResolver.java:986) ~[thymeleaf-2.1.5.RELEASE.jar:2.1.5.RELEASE]
  at org.thymeleaf.spring4.templateresolver.SpringResourceTemplateResolver.<init>(SpringResourceTemplateResolver.java:57) ~[thymeleaf-spring4-2.1.5.RELEASE.jar:2.1.5.RELEASE]
  at org.springframework.boot.autoconfigure.thymeleaf.AbstractTemplateResolverConfiguration.defaultTemplateResolver(AbstractTemplateResolverConfiguration.java:69) ~[spring-boot-autoconfigure-1.5.7.RELEASE.jar:1.5.7.RELEASE]
  at org.springframework.boot.autoconfigure.thymeleaf.ThymeleafAutoConfiguration$Thymeleaf3Configuration$DefaultTemplateResolverConfiguration.defaultTemplateResolver(ThymeleafAutoConfiguration.java:140) ~[spring-boot-autoconfigure-1.5.7.RELEASE.jar:1.5.7.RELEASE]
  at org.springframework.boot.autoconfigure.thymeleaf.ThymeleafAutoConfiguration$Thymeleaf3Configuration$DefaultTemplateResolverConfiguration$$EnhancerBySpringCGLIB$$d85ca5c0.CGLIB$defaultTemplateResolver$0(<generated>) ~[spring-boot-autoconfigure-1.5.7.RELEASE.jar:1.5.7.RELEASE]
Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:41203', transport: 'socket'
  at org.springframework.boot.autoconfigure.thymeleaf.ThymeleafAutoConfiguration$Thymeleaf3Configuration$DefaultTemplateResolverConfiguration$$EnhancerBySpringCGLIB$$d85ca5c0$$FastClassBySpringCGLIB$$9f4d3628.invoke(<generated>) ~[spring-boot-autoconfigure-1.5.7.RELEASE.jar:1.5.7.RELEASE]
  at org.springframework.cglib.proxy.MethodProxy.invokeSuper(MethodProxy.java:228) ~[spring-core-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.context.annotation.ConfigurationClassEnhancer$BeanMethodInterceptor.intercept(ConfigurationClassEnhancer.java:358) ~[spring-context-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  at org.springframework.boot.autoconfigure.thymeleaf.ThymeleafAutoConfiguration$Thymeleaf3Configuration$DefaultTemplateResolverConfiguration$$EnhancerBySpringCGLIB$$d85ca5c0.defaultTemplateResolver(<generated>) ~[spring-boot-autoconfigure-1.5.7.RELEASE.jar:1.5.7.RELEASE]
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:1.8.0_131]
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_131]
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:1.8.0_131]
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[na:1.8.0_131]
  at org.springframework.beans.factory.support.SimpleInstantiationStrategy.instantiate(SimpleInstantiationStrategy.java:162) ~[spring-beans-4.3.11.RELEASE.jar:4.3.11.RELEASE]
  ... 85 common frames omitted

Da się to jakoś po ludzku naprawić?

Pozostało 580 znaków

2017-10-06 18:46
0

A z Thymeleaf korzystasz czy samo się przyczepiło?


Przeważnie ignoruję niezarejestrowanych użytkowników.

Pozostało 580 znaków

2017-10-06 23:40
0

Tu są rozwiązania:
https://stackoverflow.com/que[...]er-servletcontexttemplatereso


Bardzo lubie Singletony, dlatego robię po kilka instancji każdego.

Pozostało 580 znaków

2017-10-07 08:56
1

Z perspektywy czasu w mojej samotnej nauce javy, czas poswiecony na thymeleaf uwazam za najbardziej stracony

No właśnie. Tyle ludzi tutaj walczy z Thymem w ramach edukacji, a nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś to miał na produkcji. - jarekczek 2017-10-07 13:37

Pozostało 580 znaków

2017-10-08 09:58
0

@filemonczyk: wszyscy teraz napie RESTy. Co w sumie mnie cieszy, musze tylko zrobić endpoint, nie bawić sie HTMLem i testować jest o wiele łatwiej ;)


Nie pomagam przez PM. Pytania zadaje się na forum.

Pozostało 580 znaków

2017-10-12 16:10
0

jakoś na necie jest mnóstwo tutoriali i gotowych przykładow jak spiąć thymeleaf z spring boot, spring security itd i nie ma zadnych problemow. korzystaja ludzie na produkcji i nie tylko.


PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE, ZALICZENIA STUDENCKIE, KONFIGURACJA SERWERÓW, SYSTEMÓW I BAZ DANYCH, STRONY INTERNETOWE, POMOC W PROGRAMOWANIU, POPRAWIENIE I OPTYMALIZACJA APLIKACJI
JAVA, C++, LINUX, WWW, SQL, PYTHON
POSIADAM KOMERCYJNE DOŚWIADCZENIE
TANIO, SZYBKO I PORZĄDNIE
Z KOMENTARZAMI OBJAŚNIAJĄCYMI KOD
PISZ NA PRYWATNĄ WIADOMOŚĆ
CENY JUŻ OD 49,99ZŁ ZA PROGRAM
ZAJMIJ SIĘ TYM CO CIĘ NAPRAWDĘ INTERESUJE!

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0