JPA count

0

Hej
Zgodnie z tym wątkiem
http://stackoverflow.com/ques[...]s-using-method-name-resolving

mogę zliczyć rekordy counyByKolumna(param)
Jak zliczyć wszystkie?

0

public interface CrudRepository<T, ID extends Serializable>
  extends Repository<T, ID> {

  <S extends T> S save(S entity);

  T findOne(ID primaryKey);

  Iterable<T> findAll();

  Long count();

  void delete(T entity);

  boolean exists(ID )
}

Count() - returns the number of entities.
0

a ja mam z lekka inny przypadek
Mam encję/klasę bazową Person z @DiscriminatorColumn( name = "personType" )
Dalej encję/klase po niej dziedziczącą.
Wiadomo, że w takiej sytuacji tabela w db jest tworzona z nazwą person. Kolumna person_type jest w bazie ale w encji nie jest polem.

metoda

countByPersontype(String personType);

oraz

 @Query("select COUNT(c) from Person c where c.person_type = :personType ")
 long countByPersonType(@Param("personType") String personType);

otrzymuję m.in
could not resolve property: person_type

a zatem pytanie jak w takim przypadku zliczyć zapisy?

0

gdy

 @Query("select COUNT(p) from Person p where p.personType = :personType ")
 long countByPersonType(@Param("personType") String personType);

to samo
could not resolve property: personType

0

daj tak

@Query("select COUNT(p) from Person p where p.class = :personType")

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0