Java swing wczytywanie obrazków.

0

Witam. Mam taki problem jak dodać kolejny obrazek do już powstałego JPanela? Dla zobrazowania o co mi chodzi napisałem prosty kod. W konstruktorze tworze dwa obiekty JLabel i jednemu nadaję obrazek, a drugi tylko inicjuję. Dodaję też button, który po kliknięciu powinien dodawać do zainicjowanego JLabel obrazek.

package ClientAndServer;

import Client.Code.CardReader;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

/**
 * Created by Ja on 06.01.2016.
 */
public class test extends JPanel implements ActionListener{

  CardReader cardReader;
  JLabel newCard;

  public test(){


    cardReader = new CardReader();
    JLabel card = new JLabel(new ImageIcon(cardReader.load(401)));
    newCard = new JLabel();
    Button addCard = new Button("Add card");
    addCard.setSize(100,25);
    addCard.setActionCommand("addCard");
    add(card);
    add(addCard);
    add(newCard);
  }


  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> {
      JFrame frame = new JFrame();
      frame.setVisible(true);
      frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
      frame.setResizable(false);
      frame.setSize(800,600);
      Dimension dimension = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
      frame.setLocation(dimension.width/2-frame.getSize().width/2,
          dimension.height/2 - frame.getSize().height/2);
      test t1 = new test();
      frame.add(t1);

    });
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    String tmp = e.getActionCommand();
    if("addCard".equals(tmp)){
      newCard = new JLabel(new ImageIcon(cardReader.load(501)));
    }

  }
}
0

Dlaczego tworzysz nowy obiekt newCard?

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    String tmp = e.getActionCommand();
    if("addCard".equals(tmp)){
      newCard.setIcon(new ImageIcon(cardReader.load(501)));
    }
 
  }
0

Tak na chłopski rozum mi się wydawało :P ale nie ważne i tak się nie ustawia ten obrazek :(

1

Brakuje (w konstruktorze klasy test)

addCard.addActionListener(this);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1