Java config Transaction manager + Spring.

0

Cześć Wszystkim, kto mi powie, co tu jest nie tak? Przepisuję konfigurację z xmla na Java Config, mam aplikacje webową i Transactional mi nie działa, więc dodałem Transaction managera, ale teraz dalej nie działa. Dwa dni nad tym siędze. i ręce mi już opadają...

package pl.bgora.slb.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.FilterType;
import org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource;
import org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager;
import org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource;
import org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager;
import org.springframework.orm.jpa.JpaVendorAdapter;
import org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean;
import org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter;
import org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager;
import org.springframework.transaction.annotation.EnableTransactionManagement;
import org.springframework.transaction.annotation.TransactionManagementConfigurer;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;

import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.sql.DataSource;
import java.util.Properties;

@Configuration
@ComponentScan(basePackages = {"pl.bgora.slb"}, excludeFilters = {
    @ComponentScan.Filter(type = FilterType.ANNOTATION, value = EnableWebMvc.class)})
@EnableTransactionManagement
public class RootConfig implements TransactionManagementConfigurer {

  @Bean
  public DataSource dataSource() {
    DriverManagerDataSource source = new DriverManagerDataSource();
    source.setDriverClassName("org.postgresql.Driver");
    source.setUrl("jdbc:postgresql://localhost:5432/slb_db");
    source.setUsername("slb_user");
    source.setPassword("slb1234");
    return source;
  }

  @Bean
  public LocalContainerEntityManagerFactoryBean entityManagerFactory() {
    LocalContainerEntityManagerFactoryBean entityManagerFactoryBean = new LocalContainerEntityManagerFactoryBean();
    entityManagerFactoryBean.setDataSource(dataSource());
    entityManagerFactoryBean.setJpaVendorAdapter(jpaVendorAdapter());
    entityManagerFactoryBean.setPackagesToScan("pl.bgora.slb.entities");
    Properties props = new Properties();
    props.setProperty("hibernate.hbm2ddl.auto", "update");
    entityManagerFactoryBean.setJpaProperties(props);
    return entityManagerFactoryBean;
  }

  @Bean
  public JpaVendorAdapter jpaVendorAdapter() {
    HibernateJpaVendorAdapter jpaVendorAdapter = new HibernateJpaVendorAdapter();
    jpaVendorAdapter.setDatabasePlatform("org.hibernate.dialect.PostgreSQL9Dialect");
    jpaVendorAdapter.setGenerateDdl(true);
    return jpaVendorAdapter;
  }

  @Bean
  public ResourceBundleMessageSource messageSource() {
    ResourceBundleMessageSource source = new ResourceBundleMessageSource();
    source.setBasename("messages");
    source.setDefaultEncoding("UTF-8");
    return source;
  }

  @Bean
  public PlatformTransactionManager txManager() {
    return new DataSourceTransactionManager(dataSource());
  }

  @Override
  public PlatformTransactionManager annotationDrivenTransactionManager() {
    return txManager();
  }
}

wynik uruchomienia aplikacji jest taki:

11-Nov-2015 17:35:21.634 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.core.ApplicationContext.log Spring WebApplicationInitializers detected on classpath: [[email protected]4, [email protected]]
11-Nov-2015 17:35:21.738 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.core.ApplicationContext.log Initializing Spring root WebApplicationContext
11-Nov-2015 17:35:22.046 SEVERE [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.core.StandardContext.listenerStart Exception sending context initialized event to listener instance of class org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
 java.lang.NoClassDefFoundError: org/springframework/context/event/EventListenerFactory
  at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
  at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:760)
  at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
  at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoaderBase.findClassInternal(WebappClassLoaderBase.java:2496)
  at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoaderBase.findClass(WebappClassLoaderBase.java:860)
  at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoaderBase.loadClass(WebappClassLoaderBase.java:1302)
  at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoaderBase.loadClass(WebappClassLoaderBase.java:1167)
  at java.lang.Class.getDeclaredMethods0(Native Method)
  at java.lang.Class.privateGetDeclaredMethods(Class.java:2701)
  at java.lang.Class.getDeclaredMethods(Class.java:1975)
  at org.springframework.util.ReflectionUtils.getDeclaredMethods(ReflectionUtils.java:606)
  at org.springframework.util.ReflectionUtils.doWithMethods(ReflectionUtils.java:518)
  at org.springframework.util.ReflectionUtils.doWithMethods(ReflectionUtils.java:531)
  at org.springframework.util.ReflectionUtils.doWithMethods(ReflectionUtils.java:504)
  at org.springframework.util.ReflectionUtils.getUniqueDeclaredMethods(ReflectionUtils.java:564)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.getTypeForFactoryMethod(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:683)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.determineTargetType(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:627)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.predictBeanType(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:597)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.isFactoryBean(AbstractBeanFactory.java:1444)
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doGetBeanNamesForType(DefaultListableBeanFactory.java:445)
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.getBeanNamesForType(DefaultListableBeanFactory.java:415)
  at org.springframework.context.support.PostProcessorRegistrationDelegate.invokeBeanFactoryPostProcessors(PostProcessorRegistrationDelegate.java:97)
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.invokeBeanFactoryPostProcessors(AbstractApplicationContext.java:606)
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:462)
  at org.springframework.web.context.ContextLoader.configureAndRefreshWebApplicationContext(ContextLoader.java:446)
  at org.springframework.web.context.ContextLoader.initWebApplicationContext(ContextLoader.java:328)
  at org.springframework.web.context.ContextLoaderListener.contextInitialized(ContextLoaderListener.java:107)
  at org.apache.catalina.core.StandardContext.listenerStart(StandardContext.java:4736)
  at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5181)
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:150)
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChildInternal(ContainerBase.java:725)
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChild(ContainerBase.java:701)
  at org.apache.catalina.core.StandardHost.addChild(StandardHost.java:717)
  at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR(HostConfig.java:945)
  at org.apache.catalina.startup.HostConfig$DeployWar.run(HostConfig.java:1798)
  at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
  at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.springframework.context.event.EventListenerFactory
  at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoaderBase.loadClass(WebappClassLoaderBase.java:1333)
  at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoaderBase.loadClass(WebappClassLoaderBase.java:1167)
  ... 40 more

11-Nov-2015 17:35:22.101 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.core.ApplicationContext.log Closing Spring root WebApplicationContext
11-Nov-2015 17:35:22.298 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.core.ApplicationContext.log ContextListener: contextInitialized()
11-Nov-2015 17:35:22.298 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.core.ApplicationContext.log SessionListener: contextInitialized()
11-Nov-2015 17:36:36.766 INFO [localhost-startStop-2] org.apache.catalina.core.ApplicationContext.log SessionListener: contextDestroyed()
11-Nov-2015 17:36:36.766 INFO [localhost-startStop-2] org.apache.catalina.core.ApplicationContext.log ContextListener: contextDestroyed()
1

Dwa dni siedzisz i nie widzisz ''Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.springframework.context.event.EventListenerFactory
''? Serio? Czas chyba zmienić branżę...
Pokaż poma tego projektu.

Edit: już sobie wystalkowałem. Boże widzisz a nie grzmisz. Masz w tym pomie zależności od RÓŻNYCH WERSJI Springa. Dokładniej od 3. To nie ma prawda działać. Zrób jak normalny czlowiek zmienną w pomie która określa wersje frameworka a potem przy zależnosciach używaj tej samej zmiennej zawsze...

0

Przepraszam że spytałem, jaśnie panie. Więcej nie będę.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0