Spring nie wstrzykuje zależności - kila kontekstów

Odpowiedz Nowy wątek
2015-09-22 20:54
0

Witam,
Mam problem ze wstrzykiwaniem zależności. Na początku wszystko działało, dopóki miałem połączenie z bazą w pliku mvc-dispatcher-servlet.xml i jeden kontekst. Później chciałem dodać spring-security, a więc plik xml dla spring security ma być w katalogu src/main/resources to musiałem też przenieść xml od bazy danych, ponieważ nie widział refencji do dataSource.
Struktura wygląda teraz tak:
spring0.PNG

spring-db.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
    xmlns:jpa="http://www.springframework.org/schema/data/jpa"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd http://www.springframework.org/schema/data/jpa http://www.springframework.org/schema/data/jpa/spring-jpa.xsd">

  <jpa:repositories base-package="com.springapp.mvc.repository"/>

  <bean id="dataSource" class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
    <property name="driverClassName" value="${db.driverClassName}"/>
    <property name="url" value="${db.url}"/>
    <property name="username" value="${db.login}"/>
    <property name="password" value="${db.password}"/>
  </bean>

  <bean id="entityManagerFactory" class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
    <property name="packagesToScan" value="com.springapp.mvc.domain"/>
    <property name="dataSource" ref="dataSource"/>
    <property name="jpaVendorAdapter">
      <bean class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter"/>
    </property>
    <property name="jpaPropertyMap">
      <map>
        <entry key="hibernate.dialect" value="${hibernate.dialect}"/>
        <entry key="hibernate.hbm2ddl.auto" value="${hibernate.hbm2ddl.auto}"/>
        <entry key="hibernate.show_sql" value="${hibernate.show_sql}"/>
        <entry key="hibernate.connection.characterEncoding" value="${hibernate.connection.characterEncoding}"/>
        <entry key="hibernate.connection.useUnicode" value="${hibernate.connection.useUnicode}"/>
      </map>
    </property>
  </bean>

  <bean id="transactionManager" class="org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager">
    <property name="entityManagerFactory" ref="entityManagerFactory"/>
  </bean>

  <tx:annotation-driven/>
</beans>

spring-root.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">

    <context:component-scan base-package="com.springapp.mvc">
       <context:exclude-filter type="annotation" expression="org.springframework.stereotype.Controller"/>
    </context:component-scan>

</beans> 

spring-security.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans:beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/security"
       xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
      http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
      http://www.springframework.org/schema/security
      http://www.springframework.org/schema/security/spring-security.xsd">

    <http use-expressions="true">
       <intercept-url pattern="/users**" access="hasRole('ROLE_ADMIN')" />
       <intercept-url pattern="/users/**" access="hasRole('ROLE_ADMIN')" />
       <intercept-url pattern="/account/**" access="hasRole('ROLE_USER')" />
       <form-login login-page="/login" />
       <logout logout-url="/logout"/>
    </http>

    <authentication-manager>
       <authentication-provider>
           <password-encoder hash="bcrypt" />
           <jdbc-user-service data-source-ref="dataSource"
                    authorities-by-username-query="SELECT user.name, role.name FROM user
            JOIN user_role on user.id = user_role.users_id
            JOIN role on user_role.roles_id = role.id
            WHERE user.name = ?"
                    users-by-username-query="SELECT name,password,enabled FROM user WHERE name = ?"/>
       </authentication-provider>
    </authentication-manager>

</beans:beans> 

mvc-dispatcher-serlvet.xml


<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc" xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
    xmlns:jpa="http://www.springframework.org/schema/data/jpa"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd http://www.springframework.org/schema/data/jpa http://www.springframework.org/schema/data/jpa/spring-jpa.xsd">

  <context:component-scan base-package="com.springapp.mvc"/>

  <mvc:annotation-driven />
  <mvc:resources mapping="/resources/**" location="/WEB-INF/resources/"/>

  <context:property-placeholder location="classpath:properties/app.properties"/>

  <bean id="messageSource" class="org.springframework.context.support.ReloadableResourceBundleMessageSource">
    <property name="basename" value="classpath:properties/messages"/>
    <property name="defaultEncoding" value="UTF-8"/>
  </bean>

  <mvc:interceptors>
    <bean class="org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeInterceptor">
      <property name="paramName" value="lang"/>
    </bean>
  </mvc:interceptors>

  <bean id="localeResolver" class="org.springframework.web.servlet.i18n.SessionLocaleResolver">
    <property name="defaultLocale" value="pl"/>
  </bean>

  <!--<bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">-->
    <!--<property name="prefix" value="/WEB-INF/pages/"/>-->
    <!--<property name="suffix" value=".jsp"/>-->
  <!--</bean>-->

  <bean id="tilesConfigurer" class="org.springframework.web.servlet.view.tiles3.TilesConfigurer">
    <property name="definitions">
      <list>
        <value>/WEB-INF/defs/general.xml</value>
      </list>
    </property>
  </bean>

  <bean id="viewResolver" class="org.springframework.web.servlet.view.UrlBasedViewResolver">
    <property name="viewClass" value="org.springframework.web.servlet.view.tiles3.TilesView"/>
  </bean>

</beans>

web.xml

<web-app version="3.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
                 http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd">

  <display-name>Project Manager</display-name>

  <!-- Spring Context locations -->
  <context-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>classpath*:/spring/spring-*.xml</param-value>
  </context-param>

  <!-- Spring MVC Dispatcher Servlet -->
  <servlet>
    <servlet-name>DispatcherServlet</servlet-name>
    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
    <init-param>
      <param-name>contextConfigLocation</param-name>
      <param-value>
        /WEB-INF/spring/mvc-dispatcher-servlet.xml
      </param-value>
    </init-param>
  </servlet>

  <servlet-mapping>
    <servlet-name>DispatcherServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/</url-pattern>
  </servlet-mapping>

  <!-- Spring Security Filter-->
  <filter>
    <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
    <filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
  </filter>
  <filter-mapping>
    <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>

</web-app> 

Treść błędu:

org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'userController': Injection of autowired dependencies failed; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Could not autowire field: private com.springapp.mvc.service.UserService com.springapp.mvc.controller.UserController.userService; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'userService': Injection of autowired dependencies failed; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Could not autowire field: private com.springapp.mvc.repository.UserRepository com.springapp.mvc.service.UserService.userRepository; nested exception is org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type [com.springapp.mvc.repository.UserRepository] found for dependency: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}
org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.postProcessPropertyValues(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:334)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1204)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:538)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:476)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:302)
org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:229)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:298)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:193)
org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:725)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:757)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:480)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.configureAndRefreshWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:663)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:629)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:677)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:548)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initServletBean(FrameworkServlet.java:489)

Na początku miałem dwa pliki konfiguracyjne mvc-dispatcher-servlet.xml i web.xml i wszystko działo, dane zapisywały się do bazy.
Teraz intellij widzi więcej niż jeden kontekst:
spring2.PNG
Może konfiguracja jest dobra, tylko nie wiem jak odpalić aplikację z odpowiedniego kontekstu?

I drugie pytanie czy Intellij ma zawsze rację? Podkreśla na czerwono, ale to działa.

spring3.PNG
spring5.PNG

Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.

@bakeraw2 może coś podpowiesz, bo konfiguracja jest z Twojego konta na githubie. - gcmarcin 2015-09-22 22:16

Pozostało 580 znaków

2015-09-22 22:24
Zimny Mleczarz

Gdy masz więcej niż jeden kontext xml springa to w web.xml podajesz:

<listener>
   <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
</listener>

A co do propertiesów szukanych w classpath to IntelliJ oznacza scieżkę na czerwono nawet jeśli jest prawidłowa :)

Pozostało 580 znaków

2015-09-22 22:25
Zimny Mleczarz
2

Tu masz przykład aplikacji, która korzysta więcej niż z jednego contextu xml springa:
https://github.com/DanielMichalski/spring-web-rss-channels

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0