Wyświetlanie daty rozpoczęcia i zakończenia projektu po wybraniu z comboboxa.

0

Witam ponownie,
mam problem przy wyświetleniu dat w TextFieldach, idea jest taka by po wybraniu konkretnego projektu z comboboxa wyświetlić w poszczególnych TextFieldach datę zakończenia i datę rozpoczęcia projektu.

Kod:

  public void konfigurujRamyCzasoweProjektu(){
    DostepProject dp = new DostepProject();
    if(cb_project.getSelectionModel().getSelectedItem()!=null) {
      dp_projektkoniec.setText(String.valueOf(cb_project.getSelectionModel().getSelectedItem().getDate_finish()));
      dp_projektstart.setText(String.valueOf(cb_project.getSelectionModel().getSelectedItem().getDate_start()));
    }else{
      System.out.println("null");
    }
  }

Póki co wyświetla mi null, ponieważ przy włączeniu panelu dodawania zadania combo jest pusty, nie jest zaznaczony żaden projekt. Co jest nie tak, że nie wyświetla tego w TextFieldach ?

Proszę o komentarze ;)

0

Nie wiem, musisz dać więcej kodu....

0

sorka bogdans za brak znaczników, pisałem na szybko.

Daję więcej kodu:

private void zaladujProjektyDoComboBox() {
    DostepProject dbp = new DostepProject();
    ObservableList<Project> listaProjektow = FXCollections
        .observableArrayList(dbp.pobierzWszystkieProjekty());
    cb_project.setItems(listaProjektow);
  }

  public void konfigurujComboBoxProject() {
    cb_project.getSelectionModel().selectedItemProperty()
        .addListener(new ChangeListener<Project>() {

          public void changed(
              ObservableValue<? extends Project> observable,
              Project oldValue, Project newValue) {

          }
        });
  }
  //POPRAWIC
  public void konfigurujRamyCzasoweProjektu(){
    DostepProject dp = new DostepProject();
    if(cb_project.getSelectionModel().getSelectedItem()!=null) {
      dp_projektkoniec.setText(String.valueOf(cb_project.getSelectionModel().getSelectedItem().getDate_finish()));
      dp_projektstart.setText(String.valueOf(cb_project.getSelectionModel().getSelectedItem().getDate_start()));
    }else{
      System.out.println("null");
    }

Model:

package domain;

import java.sql.Date;
import java.util.List;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.JoinTable;
import javax.persistence.ManyToMany;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.OneToMany;
import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;

import org.hibernate.validator.constraints.NotEmpty;

/**
 * Encja przechowująca projekty w bazie
 *
 * @author Chudzik
 * @version 1.0
 */
@Entity
public class Project {
  /**
   * bezparametrowy konstruktor klasy Project()
   */
  public Project() {
  }

  @Id
  @GeneratedValue
  private long IdProject;
  @NotNull
  @Size(min = 3, max = 45)
  private String Title;
  @NotNull
  @Size(min = 3, max = 255)
  private String Description;
  @NotNull
  private java.sql.Date Date_start;
  @NotNull
  private java.sql.Date Date_finish;
  @NotNull
  private String status;

  @ManyToMany
  private List<User> users;

  @NotNull
  @ManyToOne
  @JoinColumn(name = "owner_project")
  private Customer customer;

  @OneToMany(mappedBy = "project")
  private List<Task> tasks;

  @OneToMany(mappedBy = "project")
  private List<Reports> reports;

  /**
   * parametry projektu
   * @param idProject
   * parametr
   * @param title
   * parametr
   * @param description
   * parametr
   * @param date_start
   * parametr
   * @param date_finish
   * parametr
   * @param status
   * parametr
   * @param users
   * parametr
   * @param customer
   * parametr
   * @param tasks
   * parametr
   * @param reports
   * parametr
   */
  public Project(long idProject, String title, String description,
          Date date_start, Date date_finish, String status, List<User> users,
          Customer customer, List<Task> tasks, List<Reports> reports) {
    super();
    IdProject = idProject;
    Title = title;
    Description = description;
    Date_start = date_start;
    Date_finish = date_finish;
    this.status = status;
    this.users = users;
    this.customer = customer;
    this.tasks = tasks;
    this.reports = reports;
  }

  /**
   * @return IdProject zwraca
   */
  public long getIdProject() {
    return IdProject;
  }

  /**
   * @param idProject
   * ustawia idProject
   */
  public void setIdProject(long idProject) {
    IdProject = idProject;
  }

  /**
   * @return status
   */
  public String getStatus() {
    return status;
  }

  /**
   * @param status
   * ustawia status
   */
  public void setStatus(String status) {
    this.status = status;
  }

  /**
   * @return Title
   */
  public String getTitle() {
    return Title;
  }

  /**
   * @param title
   * ustawia title
   */
  public void setTitle(String title) {
    Title = title;
  }

  /**
   * @return Description
   */
  public String getDescription() {
    return Description;
  }

  /**
   * @param description
   * ustawia opis
   */
  public void setDescription(String description) {
    Description = description;
  }

  /**
   * @return Date_start
   */
  public java.sql.Date getDate_start() {
    return Date_start;
  }

  /**
   * @param date_start
   * ustawia date_start
   */
  public void setDate_start(java.sql.Date date_start) {
    Date_start = date_start;
  }

  /**
   * @return Date_finish
   */
  public java.sql.Date getDate_finish() {
    return Date_finish;
  }

  /**
   * @param date_finish
   * ustawia date_finish
   */
  public void setDate_finish(java.sql.Date date_finish) {
    Date_finish = date_finish;
  }

  /**
   * @return users
   */
  public List<User> getUsers() {
    if (users != null) {
      return users;
    } else {
      return null;
    }
  }

  /**
   * @param users
   * ustawia liste users
   */
  public void setUsers(List<User> users) {
    this.users = users;
  }

  /**
   * @return tasks
   */
  public List<Task> getTasks() {
    if (tasks != null) {
      return tasks;
    } else {
      return null;
    }

  }

  /**
   * @return customer
   */
  public Customer getCustomer() {
    return customer;
  }

  /**
   * @param customer
   * customer
   */
  public void setCustomer(Customer customer) {
    this.customer = customer;
  }

  /**
   * @param tasksList
   * tasks
   */
  public void setTasks(List<Task> tasksList) {
    this.tasks = tasksList;
  }

  /**
   * @return reports
   */
  public List<Reports> getReports() {
    return reports;
  }

  /**
   * @param reports
   * reports
   */
  public void setReports(List<Reports> reports) {
    this.reports = reports;
  }

  /**
   * Metoda toString() zwracająca tytuł
   *
   * @return Title
   */
  @Override
  public String toString() {

    return Title;
  }

}

i jeszcze to:

package bazadanych;

import java.util.List;

import javax.persistence.TypedQuery;
import javax.swing.*;

import domain.Project;
import domain.User;
/**
 * @author rafal
 *
 */

/**
 * zapis projektu do bazy
 *
 */
public class DostepProject implements Bdotwarcie {
  /**
   * Metoda zapisuje projekt do bazy
   * @param project
   * parametr project
   * @return true/false
   */
  public boolean saveProject(Project project) {
    try {
      if (!em.getTransaction().isActive()) {
        em.getTransaction().begin();
      }
      em.persist(project);
      em.getTransaction().commit();
      return true;
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
      em.getTransaction().rollback();
      return false;
    }

  }
  /**
   * Metoda pobiera wszystkie projekty z bazy
   * @return lista projekt�w
   */
  public List<Project> pobierzWszystkieProjekty() {
    TypedQuery<Project> createQuery = em.createQuery(
        "select p from Project p", Project.class);
    List<Project> resultProjectList = createQuery.getResultList();
    return resultProjectList;
  }
  /**
   * Metoda pobiera projekt po ID z bazy
   * @param id
   * parametr id
   * @return projektDoEdycji
   */
  public Project getProjectFromDB(long id) {
    try {
      if (!em.getTransaction().isActive()) {
        em.getTransaction().begin();
      }
      Project projectDoEdycji = em.find(Project.class, id);
      em.getTransaction().commit();
      return projectDoEdycji;
    } catch (Exception ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
      em.getTransaction().rollback();
      return null;
    }

  }
  public Project pobierzProjektPoID(long idProject) {
    Project project = null;
    try {
      project = em.find(Project.class, idProject);
      return project;
    } catch (Exception ex) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Problem pobrania projektu po ID");
      ex.printStackTrace();
      return project;
    }
  }
  /**
   * Metoda nadpisuje projekt
   * @param project
   * parametr project
   * @return true/false
   */
  public static boolean updateProjectByMerge(Project project) {
    try {
      if (!em.getTransaction().isActive()) {
        em.getTransaction().begin();
      }
      em.merge(project);
      em.getTransaction().commit();
      return true;
    } catch (Exception ex) {
      em.getTransaction().rollback();
      return false;
    }
  }

}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0