Gra - sterowanie graczem i skalowanie

0

Witam Serdecznie

Od pewnego czasu staram się zrobić grę w Javie. Jest to moje pierwsze zetknięcie z tym językiem (programuję od jakiegoś miesiąca).
Do tej pory szło mi całkiem nieźle - zrobiłem menu, parsowanie plików, odczytywanie mapy, jednak przyszedł moment, gdy nie za bardzo mi wychodzi i mam problemy. Jednym z nich jest sterowanie postacią. Nie wiem, jak się za to zabrać, a animacja musi być płynna oraz musi następować kolizja ze ścianami w planszy gry. Udało mi się tylko "wprowadzić" postać gracza na planszę, jednak dalsza potyczka ze sterowaniem mnie przerosła.
Jeśli chodzi o szczegóły - sterowanie ma się odbywać za pomocą strzałek. Na postać mają działać siły fizyczne - najważniejsze to grawitacja. Postać ma poruszać się w każdą stronę, nawet w górę (nie skakać!).
Drugą sprawą jest skalowanie gry - w moim przypadku mapy oraz postaci - jest to druga rzecz, na której poległem.
Czy mógłby mi ktoś z tym pomóc?

W tym momencie mój kod składa się z 11 klas i wyglądają tak (w załączniku dodałem plik konfiguracyjny oraz plik z mapą):

Klasa Game:


package game;

import java.awt.Dimension;
import java.io.IOException;

import javax.swing.JFrame;

/**
 * Klasa wywołująca główne okno gry
 * 
 */

public class Game extends JFrame{

  public static void main(String[] args) throws IOException{
    JFrame frame = new JFrame("Ball Revamped");
    Configuration conf = new Configuration();
    frame.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    frame.setMinimumSize(new Dimension(conf.minimum_width, conf.minimum_height));
    frame.add(new MainMenu());
    frame.pack();
    frame.setVisible(true);
  }

}

Klasa GameFrame


package game;

import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.Insets;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import java.io.IOException;

import javax.swing.JPanel;

/**
 * Tworzenie okna gry
 */

public class GameFrame extends JPanel{

  private GameBar game_bar;
  //private Map map;
  private TileMap map;
  Configuration conf = new Configuration();
  private Player player;

  /**
   * Tworzy elementy planszy oraz przyciski.
   * 
   * @param parent Sprawia, że ten panel jest w stanie wywołać metody jego rodzica.
   * @throws IOException
   */

  public GameFrame(MainMenu parent) throws IOException{
    setLayout(new GridBagLayout());
    GridBagConstraints constraints = new GridBagConstraints();
    constraints.insets = new Insets(0,400,0,0); 

    map = new TileMap("Map.txt", 32);
    player = new Player(map);

    game_bar=new GameBar(parent);
    constraints.gridx = 0;
    constraints.gridy = 0;
    constraints.weighty = 1;
    constraints.anchor = GridBagConstraints.PAGE_START;
    add(game_bar, constraints);
  }

  public Dimension getPreferredSize() {
    return new Dimension(getParent().getSize());
  }

  /**
   * Klasa rysująca mapę gry z pliku .txt
   * 
   *b - tło gry
   *w - ściana
   */

  private void update(){
    player.update();
  }

  public void paint(Graphics g) {
    super.paint(g);
    map.draw(g);
    game_bar.repaint();
    player.draw(g);
  }

  /*public void keyTyped(KeyEvent key){}
  public void keyPressed(KeyEvent key){
    int code = key.getKeyCode();

    if(code == KeyEvent.VK_LEFT){
      player.setLeft(true);
    }
    if(code == KeyEvent.VK_RIGHT){
      player.setRight(true);
    }
    if(code == KeyEvent.VK_UP){
      player.setJumping(true);
    }
  }
  public void keyReleased(KeyEvent key){
int code = key.getKeyCode();

    if(code == KeyEvent.VK_LEFT){
      player.setLeft(false);
    }
    if(code == KeyEvent.VK_RIGHT){
      player.setRight(false);
    }

  }*/

}

Klasa GameBar


package game;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Insets;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.Icon;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.Timer;

/**
 * Tworzy pasek zawierający: czas gry, ilość żyć gracza, punktację oraz
 * zawierający przycisk pauzy oraz powrotu do menu
 *
 */

public class GameBar extends JPanel{

  /**
   * Wygląd oraz działanie przycisków 
   * 
   * @param parent Makes this panel able to call its parent's methods.
   * @throws IOException
   */
  public GameBar(MainMenu parent) throws IOException{
    setBackground(new Color(31, 31, 31));
    BufferedImage menu = ImageIO.read(new File("res/menu.png"));

    JButton menu_button = new JButton();
    menu_button.addActionListener(new ActionListener(){
      public void actionPerformed(ActionEvent arg0){
        parent.goToMenu();
      }
    });

    menu_button.setIcon(new ImageIcon(menu));
    menu_button.setPreferredSize(new Dimension(25,25));
    menu_button.setMargin(new Insets(1, 1, 1, 1));
    menu_button.setBorderPainted(false);
    menu_button.setBackground(new Color(31, 31, 31));
    menu_button.setFocusPainted(false);

    add(menu_button);

  }

}

Klasa Configuration


package game;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;

/**
 * Klasa czytająca i prasująca dane z pliku konfiguracyjnego
 *
 */

public class Configuration {

  public int button_width=0;
  public int button_height=0;
  public int _width=0, _height=0;
  public int minimum_width=0, minimum_height=0;
  public int logo_x=0, logo_y=0;

  public Configuration(){

    FileData config2 = null;

    try {
      config2 = new FileData("config.txt");
    } catch (FileNotFoundException e1) {
      e1.printStackTrace();
    }
    try {
      this._width = Integer.parseInt(config2.getSetting("PREFERRED WINDOW WIDTH"));
      this._height = Integer.parseInt(config2.getSetting("PREFERRED WINDOW HEIGHT"));
      this.minimum_width = Integer.parseInt(config2.getSetting("MINIMUM WINDOW WIDTH"));
      this.minimum_height = Integer.parseInt(config2.getSetting("MINIMUM WINDOW HEIGHT"));
      this.button_width = Integer.parseInt(config2.getSetting("BUTTON WIDTH"));
      this.button_height = Integer.parseInt(config2.getSetting("BUTTON HEIGHT"));
      this.logo_x = Integer.parseInt(config2.getSetting("LOGO X"));
      this.logo_y = Integer.parseInt(config2.getSetting("LOGO Y"));
    } catch (NumberFormatException | IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

}

Klasa FileData

package game;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;

/**
 * Klasa czytająca pliki tekstowe używane w grze
 * 
 */
public class FileData {

  private String data_file_name;

  /**
   * Podaj nazwę pliku tekstowego
   * 
   * @param file_name Nazwa pliku tekstowego
   * @throws FileNotFoundException
   */
  public FileData(String file_name) throws FileNotFoundException{
    data_file_name = file_name;
  }

  /**
   * Policz wszystkie linie w pliku tekstowym
   * 
   * @return Liczbę linii w tekście
   * @throws IOException
   */
  public int countLines() throws IOException{
    FileReader file_reader = new FileReader(data_file_name);
    BufferedReader buffered_reader = new BufferedReader(file_reader);
    @SuppressWarnings("unused")
    String line;
    int count=0;

    while((line = buffered_reader.readLine()) != null) {
      count++;
    } 

    buffered_reader.close();
    return count;
  }

  /**
   * Odczytanie całego pliku tekstowego
   * 
   * @return All lines in a string array
   * @throws IOException
   */
  public String[] readWholeFile() throws IOException {
    FileReader file_reader = new FileReader(data_file_name);
    BufferedReader buffered_reader = new BufferedReader(file_reader);

    int number_of_lines = countLines();
    String[] text_data = new String[number_of_lines];

    for(int i=0; i<number_of_lines; i++){
      text_data[i] = buffered_reader.readLine();
    }

    buffered_reader.close();

    return text_data;
  }

  /**
   * Dodaje linię tekstu podanego w parametrze do pliku
   * 
   * @param line
   * @throws IOException
   */
  public void addToFile(String line) throws IOException{
    FileWriter file_writer = new FileWriter(data_file_name);
    BufferedWriter buffered_writer = new BufferedWriter(file_writer);

    buffered_writer.write(line);
    buffered_writer.newLine();

    buffered_writer.close();
  }

  /**
   * Szuka w tekście podanego parametru
   * 
   * @param line
   * @return Liczba linii, w których został znaleziony parametr bądź -1 jeśli nie znalazł
   * @throws IOException
   */
  public int findInFile(String line) throws IOException {
    FileReader file_reader = new FileReader(data_file_name);
    BufferedReader buffered_reader = new BufferedReader(file_reader);
    int count = 0;
    String loaded_line;

    while((loaded_line = buffered_reader.readLine()) != null) {
      count++;
      if(loaded_line.equals(line)){
        buffered_reader.close();
        return count;
      }
    } 

    buffered_reader.close();

    return -1;
  }

  /**
   * Odczytanie jednej linii
   * 
   * @param line Liczba linii do odczytania.
   * @return Odczytanie linii bądź zwrócenie 'null' jeśli parametr jest niezgodny 
   * lub większy niż liczba linii
   * @throws IOException
   */
  public String readOneLine(int line) throws IOException {
    FileReader file_reader = new FileReader(data_file_name);
    BufferedReader buffered_reader = new BufferedReader(file_reader);
    int count = 0;
    String loaded_line;

    while((loaded_line = buffered_reader.readLine()) != null) {
      count++;
      if(count==line){
        buffered_reader.close();
        return loaded_line;
      }
    } 

    buffered_reader.close();

    return null;
  }

  /**
   * Dodanie nowej opcji podczas czytania pliku konfiguracyjnego
   * 
   * @param name Nazwa opcji.
   * @param option Wartość opcji.
   * @throws IOException
   */
  public void addSetting(String name, String option) throws IOException{
    addToFile("#"+name);
    addToFile(option);
  }

  /**
   * Pobieranie danych z pliku konfiguracyjnego.
   * 
   * @param name Nazwa danej.
   * @return Nazwa danej.
   * @throws IOException
   */
  public String getSetting(String name) throws IOException {
    return readOneLine(findInFile("#"+name)+1);
  }
}

Klasa InstructionPanel

package game;

import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.Insets;
import java.io.IOException;

import javax.swing.JPanel;

/**
 * Tworzy okno instrukcji gry
 *
 */
public class InstructionPanel extends JPanel{
  private GameBar game_bar;

  /**
   * Tworzy elementy planszy oraz przyciski.
   * 
   * @param parent Sprawia, że ten panel jest w stanie wywołać metody jego rodzica.
   * @throws IOException
   */

  public InstructionPanel(MainMenu parent) throws IOException{

    setLayout(new GridBagLayout());
    GridBagConstraints _constraints = new GridBagConstraints();
    _constraints.insets = new Insets(0,0,0,0); //top padding

    game_bar=new GameBar(parent);
    _constraints.gridx = 0;
    _constraints.gridy = 0;
    _constraints.weighty = 1;
    _constraints.anchor = GridBagConstraints.PAGE_START;
    add(game_bar, _constraints);
  }

  public Dimension getPreferredSize() {
    return new Dimension(getParent().getSize());
  }

  public void paint(Graphics g) {
    game_bar.repaint();
  }

}

Klasa MainMenu


package game;

import java.awt.Container;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.Insets;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.imageio.ImageIO;

/**
 * 
 * Tworzy główne menu gry oraz przechowuje wszystkie panele
 * (w tym okno gry)
 * 
 */

public class MainMenu extends Container{

  private int pattern_copied_x=0, pattern_copied_y=0;
  private int background_width, background_height;
  private BufferedImage background;
  private MenuLogo logo;
  private MenuPanel menu;
  private GameFrame game_frame = new GameFrame(this);
  private InstructionPanel instr_panel = new InstructionPanel(this);
  Configuration conf = new Configuration();

  /**
   * Tworzenie wyglądu menu, wczytywanie z pliku
   * tła gry a także tworzy niewidoczne okno gry
   * 
   * @throws IOException
   */
  public MainMenu() throws IOException{
    setLayout(new GridBagLayout());
    try
     {
       background = ImageIO.read(new File("res/tlo.png"));
     }
     catch (IOException e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
    background_width=background.getWidth();
    background_height=background.getHeight();

    Dimension window_size = new Dimension(conf._width, conf._height);
    setPreferredSize(window_size);

    game_frame.setVisible(false);

    createMenu();
  }

  /**
   * Tworzenie loga i panelu menu
   * 
   * @throws IOException
   */
  public void createMenu() throws IOException {
    GridBagConstraints constraints = new GridBagConstraints();
    constraints.insets = new Insets(10,10,10,10); 

    logo = new MenuLogo();
    constraints.gridx = 0;
    constraints.gridy = 0;
    constraints.weighty = 1;
    constraints.anchor = GridBagConstraints.PAGE_START;
    add(logo, constraints);

    menu = new MenuPanel(this);
    constraints.gridx = 0;
    constraints.gridy = 5;
    constraints.weighty = 1;
    add(menu, constraints);

  }

  public void paint(Graphics g) {
      background_width=background.getWidth();
      background_height=background.getHeight();
      Dimension size = getSize();

      pattern_copied_x=size.width/background_width+1;
      pattern_copied_y=size.height/background_height+1;

      //powielenie tła gry
      for(int x=0; x<pattern_copied_x; x++){
        for(int y=0; y<pattern_copied_y; y++){
          g.drawImage(background, x*background_width,y*background_height, null);
        }
      }      
    super.paint(g);
  }

  /**
   * Ukrycie okna menu gry i uwidocznienie okna gry
   */
  public void hideMenuGame() {
    add(game_frame);
    logo.setVisible(false);
    menu.setVisible(false);
    instr_panel.setVisible(false);
    game_frame.setVisible(true);
    repaint();
  }

  /**
   * Ukrycie okna menu gry i uwidocznienie okna instrukcji
   */

  public void hideMenuInstr() {
    add(instr_panel);
    logo.setVisible(false);
    menu.setVisible(false);
    game_frame.setVisible(false);
    instr_panel.setVisible(true);
    repaint();
  }

  /**
   * Ukrycie okna gry oraz okna instrukcji i powrót do menu 
   * (uwidocznienie okna menu).
   */
  public void goToMenu() {
    game_frame.setVisible(false);
    instr_panel.setVisible(false);
    logo.setVisible(true);
    menu.setVisible(true);
    repaint();
  }

}

Klasa MenuLogo

 package game;
import java.awt.Component;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Image;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.imageio.ImageIO;

/**
 * 
 * 
 * Sprawia, że elementem z załadowanego obrazu 'logo' 
 * mają być wyświetlane w menu.
 *
 */

public class MenuLogo extends Component{

  private BufferedImage logo;
  Configuration conf = new Configuration();
  public int logo_x_rozmiar=0, logo_y_rozmiar=0;

  public MenuLogo() throws IOException{
    logo = ImageIO.read(new File("res/logo.png"));
    setPreferredSize(new Dimension(logo.getWidth(),logo.getHeight()));
  }

  public void paintComponent(Graphics g) {

    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
    g2d.drawImage(logo.getScaledInstance(logo.getWidth(), logo.getHeight(), Image.SCALE_FAST), conf.logo_x, conf.logo_y, this);
  }

  public void paint(Graphics g){
    g.drawImage(logo, conf.logo_x,conf.logo_y,getWidth(),getHeight(),this);
  }

}

Klasa MenuPanel

package game;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JPanel;

/**
 * Tworzenie panelu przechowującego wszystki przyciski menu
 */

public class MenuPanel extends JPanel{

  Configuration conf = new Configuration();

  /**
   * Dodanie przycisków pcji menu oraz zainicjowanie ich działania
   * 
   * @param parent Sprawia, że ten panel jest w stanie wywołać metody jego rodzica.
   * @throws IOException
   */

  public MenuPanel(MainMenu parent) throws IOException {
    JButton new_game=new JButton("NOWA GRA");
    JButton instructions=new JButton("INSTRUKCJA");
    JButton creators=new JButton("TWÓRCY");
    JButton exit=new JButton("ZAKOŃCZ");

    new_game.setPreferredSize(new Dimension(conf.button_width,conf.button_height));
    new_game.setBorderPainted(false);
    new_game.setBackground(new Color(59, 115, 201));
    new_game.setForeground(new Color(0, 0, 0));
    new_game.setFocusPainted(false);
    new_game.addActionListener(new ActionListener(){
      public void actionPerformed(ActionEvent arg0){
        parent.hideMenuGame();
      }
    });

    instructions.setPreferredSize(new Dimension(conf.button_width,conf.button_height));
    instructions.setBorderPainted(false);
    instructions.setBackground(new Color(59, 115, 201));
    instructions.setForeground(new Color(0, 0, 0));
    instructions.setFocusPainted(false);
    instructions.addActionListener(new ActionListener(){
      public void actionPerformed(ActionEvent arg0){
        parent.hideMenuInstr();
      }
    });

    creators.setPreferredSize(new Dimension(conf.button_width,conf.button_height));
    creators.setBorderPainted(false);
    creators.setBackground(new Color(59, 115, 201));
    creators.setForeground(new Color(0, 0, 0));
    creators.setFocusPainted(false);

    exit.setPreferredSize(new Dimension(conf.button_width,conf.button_height));
    exit.setBorderPainted(false);
    exit.setBackground(new Color(59, 115, 201));
    exit.setForeground(new Color(0, 0, 0));
    exit.setFocusPainted(false);
    exit.addActionListener(new ActionListener(){
      public void actionPerformed(ActionEvent arg0){
        System.exit(0);
      }
    });

    GridLayout layout = new GridLayout(4,1);
    layout.setVgap(15);;
    setLayout(layout);
    setOpaque(false);
    add(new_game);
    add(instructions);
    add(creators);
    add(exit);
  }
}

Klasa Player


package game;

import java.awt.*;

public class Player {

  private double x;
  private double y;
  private double dx;
  private double dy;

  private int width;
  private int height;

  private double moveSpeed;
  private double maxSpeed;
  private double maxFallingSpeed;
  private double stopSpeed;
  private double jumpStart;
  private double gravity;

  private TileMap map;

  public Player(TileMap map){

    map = map;

    width = 40;
    height = 40;

    moveSpeed = 0.6;
    maxSpeed = 4.2;
    maxFallingSpeed = 12;
    stopSpeed = 0.30;
    jumpStart = -11.0;
    gravity = 0.64;

  }

  public void update(){

  }

  public void draw(Graphics g){

    g.setColor(Color.RED);
    g.fillOval((int) (17 + x - width/2), (int) (17 + y - height/2), width, height);
  }

}

Klasa TileMap

package game;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;

import javax.swing.JPanel;

public class TileMap extends JPanel{

  public int x;
  public int y;

  private int tileSize;
  private int[][] map;
  private int mapWidth;
  private int mapHeight;

  Configuration conf = new Configuration();

  public TileMap(String s, int tileSize){
     this.tileSize = tileSize;

     try{
       BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(s));
       mapWidth = Integer.parseInt(br.readLine());
       mapHeight = Integer.parseInt(br.readLine());

       map = new int[mapHeight][mapWidth];

       String delimiters = " ";
       for(int row = 0; row <mapHeight; row++){
         String line = br.readLine();
         String[] tokens = line.split(delimiters);
         for(int col = 0; col <mapHeight; col++){
           map[row][col] = Integer.parseInt(tokens[col]);
         }
       }

     }
     catch(Exception e){

     }
  }

  public void update(){

  }

  public void draw(Graphics g){
    for(int row = 0; row <mapHeight; row++){
      for(int col = 0; col <mapHeight; col++){
        int rc = map[row][col];
        if(rc == 0){
          g.setColor(Color.BLACK);
        }
        if(rc == 1){
          g.setColor(Color.BLUE);
        }
        g.fillRect(x + col*tileSize, y + row*tileSize, tileSize, tileSize);
      }
    }
  }
}
0

Jeśli nikt nie chce/może pomóc z napisaniem sterowania od zera to może ktoś mi pomoże poprawić ten kod by działał. Zmiany zaszły tylko w trzech klasach, które zamieszczam poniżej (Reszta jest taka ja w poście powyżej). Bardzo proszę o pomoc w poprawieniu kodu by działał.

Klasa Player:

package game;

import java.awt.*;

public class Player {

  private double x;
  private double y;
  private double dx;
  private double dy;

  private int width;
  private int height;

  private boolean left;
  private boolean right;
  private boolean jumping;
  private boolean falling;

  private double moveSpeed;
  private double maxSpeed;
  private double maxFallingSpeed;
  private double stopSpeed;
  private double jumpStart;
  private double gravity;

  private TileMap map;
  Configuration conf = new Configuration();

  private boolean topLeft;
  private boolean topRight;
  private boolean bottomLeft;
  private boolean bottomRight;

  public Player(TileMap map){

    map = map;

    width = 40;
    height = 40;

    moveSpeed = 0.6;
    maxSpeed = 4.2;
    maxFallingSpeed = 12;
    stopSpeed = 0.30;
    jumpStart = -11.0;
    gravity = 0.64;

  }

  public void setLeft(boolean b){
    left = b;
  }

  public void setRight(boolean b){
    right = b;
  }

  public void setJumping(boolean b){
    if(!falling){
      jumping = true;
    }
  }

  public void setx(int i){
    x = i;
  }

  public void sety(int i){
    y = i;
  }

  private void calculateCorners(double x, double y){
    int leftTile = map.getColMap((int) (x - width/2 ));
    int rightTile = map.getColMap((int) (x - width/2 ) - 1);
    int topTile = map.getRowMap((int) (y - height/2));
    int bottomTile = map.getRowMap((int) (y - height/2) - 1);

    topLeft = map.getTile(topTile, leftTile) == 0;
    topRight = map.getTile(topTile, rightTile) == 0;
    bottomLeft = map.getTile(bottomTile, leftTile) == 0;
    bottomRight = map.getTile(bottomTile, rightTile) == 0;
  }

  public void update(){
    // nowa pozycja gracza

    if(left){
      dx -= moveSpeed;
      if(dx < -maxSpeed){
        dx = -maxSpeed;
      }
    }
    else if(right){
      dx += moveSpeed;
      if(dx > maxSpeed){
        dx = maxSpeed;
      }
    }
    else{
      if(dx > 0){
        dx -= stopSpeed;
        if(dx < 0){
          dx = 0;
        }
      }
      else if(dx < 0){
        dx += stopSpeed;
        if(dx > 0){
          dx = 0;
        }
      }
    }

    if(jumping){
      dy = jumpStart;
      falling = true;
      jumping = false;
    }

    if(falling){
      dy += gravity;
      if(dy > maxFallingSpeed){
        dy = maxFallingSpeed;
      }
    }
    else{
      dy = 0;
    }

    // sprawdzanie kolizji ze ścianami

    int currCol = map.getColMap((int) x);
    int currRow = map.getRowMap((int) y);

    double tox = x + dx;
    double toy = y + dy; 

    double tempx = x;
    double tempy = y;

    calculateCorners(x, toy);
    if(dy < 0){
      if(topLeft || topRight){
        dy = 0;
        tempy = currRow + map.getTileSize() + height/2;
      }
      else{
        tempy += dy;
      }
    }
    if(dy > 0){
      if(bottomLeft || bottomRight){
        dy = 0;
        falling = false;
        tempy = (currRow + 1) * map.getTileSize() - height/2;
      }
      else{
        tempy += dy;
      }
    }

    calculateCorners(tox, y);
    if(dx < 0){
      if(topLeft || bottomLeft){
        dx = 0;
        tempx = currCol + map.getTileSize() + width/2;
      }
      else{
        tempx += dx;
      }
    }
    if(dy > 0){
      if(topRight || bottomRight){
        dx = 0;
        tempx = (currCol + 1) * map.getTileSize() - width/2;
      }
      else{
        tempx += dx;
      }
    }

    if(!falling){
      calculateCorners(x, y+1);
      if(!bottomLeft && !bottomRight){
        falling = true;
      }
    }

    x = tempx;
    y = tempy;
  }

  public void draw(Graphics g){

    int tx = map.getx();
    int ty = map.gety();

    g.setColor(Color.RED);
    g.fillOval((int) (tx + x - width/2), (int) (ty + y - height/2), width, height);
  }

}

Klasa TileMap:

package game;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;

import javax.swing.JPanel;

public class TileMap extends JPanel{

  public int x;
  public int y;

  private int tileSize;
  private int[][] map;
  private int mapWidth;
  private int mapHeight;

  Configuration conf = new Configuration();

  public TileMap(String s, int tileSize){
     this.tileSize = tileSize;

     try{
       BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(s));
       mapWidth = Integer.parseInt(br.readLine());
       mapHeight = Integer.parseInt(br.readLine());

       map = new int[mapHeight][mapWidth];

       String delimiters = " ";
       for(int row = 0; row <mapHeight; row++){
         String line = br.readLine();
         String[] tokens = line.split(delimiters);
         for(int col = 0; col <mapHeight; col++){
           map[row][col] = Integer.parseInt(tokens[col]);
         }
       }

     }
     catch(Exception e){

     }
  }

  public int getx() {return x;}
  public int gety() {return y;}
  public void setx(int i){ x = i;}
  public void sety(int i){ y = i;}
  public int getTileSize() {return tileSize;}

  public int getColMap(int x) {
    return x / tileSize;
  }

  public int getRowMap(int y) {
    return y / tileSize;
  }

  public int getTile(int row, int col){
    return map[row][col];
  }

  public void update(){

  }

  public void draw(Graphics g){
    for(int row = 0; row <mapHeight; row++){
      for(int col = 0; col <mapHeight; col++){
        int rc = map[row][col];
        if(rc == 0){
          g.setColor(Color.BLACK);
        }
        if(rc == 1){
          g.setColor(Color.BLUE);
        }
        g.fillRect(x + col*tileSize, y + row*tileSize, tileSize, tileSize);
      }
    }
  }
}

Klasa GameFrame:

package game;

import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.Insets;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import java.io.IOException;

import javax.swing.JPanel;

/**
 * Tworzenie okna gry
 */

public class GameFrame extends JPanel implements KeyListener {

  private GameBar game_bar;
  //private Map map;
  private TileMap map;
  Configuration conf = new Configuration();
  private Player player;

  /**
   * Tworzy elementy planszy oraz przyciski.
   * 
   * @param parent Sprawia, że ten panel jest w stanie wywołać metody jego rodzica.
   * @throws IOException
   */

  public GameFrame(MainMenu parent) throws IOException{
    setLayout(new GridBagLayout());
    GridBagConstraints constraints = new GridBagConstraints();
    constraints.insets = new Insets(0,400,0,0); 

    map = new TileMap("Map.txt", 32);
    player = new Player(map);

    game_bar=new GameBar(parent);
    constraints.gridx = 0;
    constraints.gridy = 0;
    constraints.weighty = 1;
    constraints.anchor = GridBagConstraints.PAGE_START;
    add(game_bar, constraints);

    player.setx(0);
    player.sety(0);
  }

  public Dimension getPreferredSize() {
    return new Dimension(getParent().getSize());
  }

  public void paint(Graphics g) {
    super.paint(g);

    map.draw(g);
    game_bar.repaint();
    player.draw(g);
  }

  public void keyTyped(KeyEvent key){}
  public void keyPressed(KeyEvent key){
    int code = key.getKeyCode();

    if(code == KeyEvent.VK_LEFT){
      player.setLeft(true);
    }
    if(code == KeyEvent.VK_RIGHT){
      player.setRight(true);
    }
    if(code == KeyEvent.VK_UP){
      player.setJumping(true);
    }
  }
  public void keyReleased(KeyEvent key){
int code = key.getKeyCode();

    if(code == KeyEvent.VK_LEFT){
      player.setLeft(false);
    }
    if(code == KeyEvent.VK_RIGHT){
      player.setRight(false);
    }

  }

}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0