Mam taki kod:

    SocketFactory factory = SSLSocketFactory.getDefault();
      Socket socket;
      socket = factory.createSocket(host, port);
      //socket.setSocketImplFactory(paramSocketImplFactory);

      OutputStream outputStream = socket.getOutputStream();
      PrintWriter out = new PrintWriter(outputStream);
      out.print("GET / HTTP/1.0\r\n\r\n");
      out.flush();
      InputStream inputStream = socket.getInputStream();
      InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(inputStream);
      BufferedReader in = new BufferedReader(inputStreamReader);

      String line;
      while ((line = in.readLine()) != null) {
       System.out.println(line);
      }
      out.close();
      in.close();
      socket.close();

Niestety pokazuje mi się taki błąd:

javax.net.ssl.SSLException: Connection has been shutdown: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Remote host closed connection during handshake
  at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.checkEOF(Unknown Source)
  at sun.security.ssl.AppInputStream.read(Unknown Source)
  at sun.nio.cs.StreamDecoder.readBytes(Unknown Source)
  at sun.nio.cs.StreamDecoder.implRead(Unknown Source)
  at sun.nio.cs.StreamDecoder.read(Unknown Source)
  at java.io.InputStreamReader.read(Unknown Source)
  at java.io.BufferedReader.fill(Unknown Source)
  at java.io.BufferedReader.readLine(Unknown Source)
  at java.io.BufferedReader.readLine(Unknown Source)
  at Main6.Client.start(Client.java:36)
  at Main6.Main$1.run(Main.java:11)
Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Remote host closed connection during handshake
  at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source)
  at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHandshake(Unknown Source)
  at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.writeRecord(Unknown Source)
  at sun.security.ssl.AppOutputStream.write(Unknown Source)
  at sun.nio.cs.StreamEncoder.writeBytes(Unknown Source)
  at sun.nio.cs.StreamEncoder.implFlushBuffer(Unknown Source)
  at sun.nio.cs.StreamEncoder.implFlush(Unknown Source)
  at sun.nio.cs.StreamEncoder.flush(Unknown Source)
  at java.io.OutputStreamWriter.flush(Unknown Source)
  at java.io.BufferedWriter.flush(Unknown Source)
  at java.io.PrintWriter.flush(Unknown Source)
  at Main6.Client.start(Client.java:30)
  ... 1 more
Caused by: java.io.EOFException: SSL peer shut down incorrectly
  at sun.security.ssl.InputRecord.read(Unknown Source)
  ... 13 more

Z tego co szukałem w internecie to problem leży po stronie wersji protokołu używanego przez Eclipse i można to zmienić w ustawieniach zaawansowanych jednak nie wiem nic więcej - nawet czy to prawda.
Używam Java 8 i Eclipse Luna.
Jeżeli o czymś zapomniałem to postaram sie to szybko poprawić ;)