Aplikacja Spring MVC

0

Witam,
Jestem początkujący. Od niedawna zacząłem uczyć się Springa. Postanowiłem zrobić sobie tutorial aplikacji MVC z wykorzystaniem Hibernate'a z tej strony. Niestety, przepadłem na błędzie:


javax.servlet.ServletException: Servlet.init() for servlet mvc-dispatcher threw exception
  org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:504)
  org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:103)
  org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:950)
  org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:421)
  org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1074)
  org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:611)
  org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:314)
  java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
  java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
  org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
  java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

root cause

org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'helloController': Injection of autowired dependencies failed; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Could not autowire field: private pl.mattz.taskman.service.ProjectService pl.mattz.taskman.controller.HelloController.projectService; nested exception is org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type [pl.mattz.taskman.service.ProjectService] found for dependency: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}
  org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.postProcessPropertyValues(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:334)
  org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1204)
  org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:538)
  org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:476)
  org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:302)
  org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:229)
  org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:298)
  org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:193)
  org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:725)
  org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:757)
  org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:480)
  org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.configureAndRefreshWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:663)
  org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:629)
  org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:677)
  org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:548)
  org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initServletBean(FrameworkServlet.java:489)
  org.springframework.web.servlet.HttpServletBean.init(HttpServletBean.java:136)
  javax.servlet.GenericServlet.init(GenericServlet.java:158)
  org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:504)
  org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:103)
  org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:950)
  org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:421)
  org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1074)
  org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:611)
  org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:314)
  java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
  java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
  org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
  java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

.....

Konfiguracja

public class MvcConfiguration {
  private static final String PROPERTY_NAME_DATABASE_DRIVER = "db.driver";
  private static final String PROPERTY_NAME_DATABASE_PASSWORD = "db.password";
  private static final String PROPERTY_NAME_DATABASE_URL = "db.url";
  private static final String PROPERTY_NAME_DATABASE_USERNAME = "db.username";

  private static final String PROPERTY_NAME_HIBERNATE_DIALECT = "hibernate.dialect";
  private static final String PROPERTY_NAME_HIBERNATE_SHOW_SQL = "hibernate.show_sql";
  private static final String PROPERTY_NAME_ENTITYMANAGER_PACKAGES_TO_SCAN = "entitymanager.packages.to.scan";

  @Resource
  private Environment env;

  @Bean
  public DriverManagerDataSource dataSource(){
    DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();

    dataSource.setDriverClassName(env.getRequiredProperty(PROPERTY_NAME_DATABASE_DRIVER));
    dataSource.setUrl(env.getRequiredProperty(PROPERTY_NAME_DATABASE_URL));
    dataSource.setUsername(env.getRequiredProperty(PROPERTY_NAME_DATABASE_USERNAME));
    dataSource.setPassword(env.getRequiredProperty(PROPERTY_NAME_DATABASE_PASSWORD));

    return dataSource;
  }
  @Bean
  public LocalContainerEntityManagerFactoryBean entityManagerFactory() {
    LocalContainerEntityManagerFactoryBean entityManagerFactoryBean = new LocalContainerEntityManagerFactoryBean();
    entityManagerFactoryBean.setDataSource(dataSource());
    entityManagerFactoryBean.setPersistenceProviderClass(HibernatePersistence.class);
    entityManagerFactoryBean.setPackagesToScan(env.getRequiredProperty(PROPERTY_NAME_ENTITYMANAGER_PACKAGES_TO_SCAN));

    entityManagerFactoryBean.setJpaProperties(hibProperties());

    return entityManagerFactoryBean;
  }
  private Properties hibProperties() {
    Properties properties = new Properties();
    properties.put(PROPERTY_NAME_HIBERNATE_DIALECT, env.getRequiredProperty(PROPERTY_NAME_HIBERNATE_DIALECT));
    properties.put(PROPERTY_NAME_HIBERNATE_SHOW_SQL, env.getRequiredProperty(PROPERTY_NAME_HIBERNATE_SHOW_SQL));
    return properties;
  }

  @Bean
  public JpaTransactionManager transactionManager() {
    JpaTransactionManager transactionManager = new JpaTransactionManager();
    transactionManager.setEntityManagerFactory(entityManagerFactory().getObject());
    return transactionManager;
  }

  @Bean
  public UrlBasedViewResolver setupViewResolver() {
    UrlBasedViewResolver resolver = new UrlBasedViewResolver();
    resolver.setPrefix("/WEB-INF/pages/");
    resolver.setSuffix(".jsp");
    resolver.setViewClass(JstlView.class);
    return resolver;
  }

Kontroler

@Controller
@RequestMapping("/")
public class HelloController {
  @Autowired
  private ProjectService projectService;

  @RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
  public String index() {
    ModelAndView mav = new ModelAndView("hello");
    List<Project> projectList = projectService.findAll();
    mav.addObject("projectList", projectList);
    return "mav";
  }
}

Proszę o pomoc. Z góry dzięki :)

0

Nie wskazałeś gdzie Spring ma szukać beanów i nie może znaleźć ProjectService. Podobny temat na SO: http://stackoverflow.com/ques[...]-autowire-field-in-spring-why

Musisz dodać to do swojego xmla:

<context:component-scan base-package="pl.mattz.taskman.service" />

Ale z tego co widzę wszystko konfiguruejsz adnotacyjne to chyba powinno być tak jak tutaj w 6.2.2: http://docs.spring.io/spring-[...]4/reference/html/ch06s02.html

Czyli mniej więcej coś takiego:

@Configuration
@ComponentScan("pl.mattz.taskman.service") // search the com.company package for @Component classes
@ImportXml("classpath:com/company/data-access-config.xml") // XML with DataSource bean
public class Config {
}
0

Teraz jest inny błąd:

javax.servlet.ServletException: Servlet.init() for servlet mvc-dispatcher threw exception
  org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:504)
  org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:103)
  org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:950)
  org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:421)
  org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1074)
  org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:611)
  org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:314)
  java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
  java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
  org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
  java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

root cause

org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'projectServiceImpl': Injection of autowired dependencies failed; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Could not autowire field: private pl.mattz.taskman.repository.ProjectRepository pl.mattz.taskman.service.ProjectServiceImpl.projectRepository; nested exception is org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type [pl.mattz.taskman.repository.ProjectRepository] found for dependency: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}
  org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.postProcessPropertyValues(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:334)
  org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1204)
  org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:538)
  org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:476)
  org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:302)
  org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:229)
  org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:298)
  org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:193)
  org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:725)
  org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:757)
  org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:480)
  org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.configureAndRefreshWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:663)
  org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:629)
  org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:677)
  org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:548)
  org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initServletBean(FrameworkServlet.java:489)
  org.springframework.web.servlet.HttpServletBean.init(HttpServletBean.java:136)
  javax.servlet.GenericServlet.init(GenericServlet.java:158)
  org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:504)
  org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:103)
  org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:950)
  org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:421)
  org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1074)
  org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:611)
  org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:314)
  java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
  java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
  org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
  java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

Repozytorium:

@Repository
public interface ProjectRepository extends JpaRepository<Project, Integer>{
}

Service:

@Service
public class ProjectServiceImpl implements ProjectService {
  @Autowired
  private ProjectRepository projectRepository;

  @Override
  @Transactional
  public List<Project> findAll() {
    return projectRepository.findAll();
  }
}
0

Bo repozytorium masz pewnie w innym package niż service, a skanujesz tylko package z serwisami.
Poczytaj o adnotacjach i component scan.
Zamiast pl.mattz.taskman.service daj pl.mattz.taskman albo daj ściezki tylko do konkretnych package

0

Przecież masz napisane:

org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'projectServiceImpl': Injection of autowired dependencies failed;

0
Zimny Orzeł napisał(a):

Bo repozytorium masz pewnie w innym package niż service, a skanujesz tylko package z serwisami.
Poczytaj o adnotacjach i component scan.
Zamiast pl.mattz.taskman.service daj pl.mattz.taskman albo daj ściezki tylko do konkretnych package

Niestety po dodaniu ścieżek nadal to samo. Już nie mam pomysłu co mogłem popsuć.

0

Może zacznij sie uczyć a nie kopiować losowe kawałki kodu z internetu? Nigdzie nie skonfigurowałeś <jpa:repositories base package="cośtam.cośtam" />

0
Shalom napisał(a):

Może zacznij sie uczyć a nie kopiować losowe kawałki kodu z internetu? Nigdzie nie skonfigurowałeś <jpa:repositories base package="cośtam.cośtam" />

Jesteś pomocny ale czy nie za ostro startujesz do os na forum ? Rozumiem ze ktoryś x post z kolei, któryś raz to musisz czytać ale no sorry - mod i tak wali ? Po to forum - aby pytać.

1

Forum jest po to żeby pytać o rzeczy nie-oczywiste. Jeśli coś można wyczytać w dokumentacji to nie jest to rzecz o którą powinno sie pytać. Pytanie o nią to wynik lenistwa, niczego więcej. Bo zamiast poszukać i poczytać niektórzy wolą napisać na forum w imię zasady "ktoś pomyśli za mnie". Tak samo zresztą mają się wszystkie pytania na które odpowiedź jest podana niejako "na tacy" w stacktrace.
Jeśli już ktoś nie potrafi przeczytać tych 10 stron w dokumentacji i złożyć konfiguracji projektu samodzielnie to są dziesiątki tutoriali i gotowych szablonów dla projektów do sklonowania na githubie. Należy taki projekt ściągnąć i przeanalizować.
Sklejanie losowych kawałków kodu z internetu, bez ich zrozumienia, NIGDY nie jest dobrym rozwiązaniem.

0

Nie kłóćcie się nie ma o co @Shalom ma rację. Sorry jeśli komuś sprawiłem kłopot.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0