Znikający tekst i niewyraźne elementy

0

Dzień dobry wszystkim.

Wszystko tak jak w temacie.
W JTextField są wpisane liczby ale nich nie widać tak jak trzeba. Podobno, że to przez złe kodowanie w Windowsie jak nie mam pojęcia jak to zmień (o ile to w ogóle przez to). Sprawdzałem u kolegi to u niego jest dobrze wyświetlana. Co mam zrobić ? Proszę o pokierowanie mnie.

Bez tytułu.png

0

Jak zrobiłeś okno? uzyłes klasy JFrame Form z IDE?

0
import java.awt.Font;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JSlider;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.event.ChangeEvent;
import javax.swing.event.ChangeListener;
import java.awt.Color;

public class ZamianaStopni {
  static JSlider Celsjusz;
  static JSlider Fagrenhelt;
  static JSlider Kelwin;
  static JLabel skalaC;
  static JLabel skalaF;
  static JLabel skalaK;
  static JTextField wartoscC;
  static JTextField wartoscF;
  static JTextField wartoscK;

  public static void main(String arg[]) {
    JFrame j = new JFrame("Zamiania temperatur");
    j.setSize(500, 350);
    j.getContentPane().setLayout(null);
    j.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    listener1 l1 = new listener1();
    listener2 l2 = new listener2();
    listener3 l3 = new listener3();

    lis1 z1 = new lis1();
    lis2 z2 = new lis2();
    lis3 z3 = new lis3();

    Celsjusz = new JSlider();
    Celsjusz.setMinorTickSpacing(1);
    Celsjusz.setValue(0);
    Celsjusz.setMinimum(-273);
    Celsjusz.setMaximum(727);
    Celsjusz.setBounds(10, 44, 317, 31);
    Celsjusz.addChangeListener(l1);
    j.getContentPane().add(Celsjusz);

    Fagrenhelt = new JSlider();
    Fagrenhelt.setMinorTickSpacing(1);
    Fagrenhelt.setValue(32);
    Fagrenhelt.setMinimum(-460);
    Fagrenhelt.setMaximum(1340);
    Fagrenhelt.setBounds(10, 152, 317, 31);
    Fagrenhelt.addChangeListener(l2);
    j.getContentPane().add(Fagrenhelt);

    Kelwin = new JSlider();
    Kelwin.setForeground(Color.RED);
    Kelwin.setMinorTickSpacing(1);
    Kelwin.setValue(500);
    Kelwin.setMaximum(1000);
    Kelwin.setBounds(10, 259, 317, 31);
    Kelwin.addChangeListener(l3);
    j.getContentPane().add(Kelwin);

    skalaC = new JLabel("Skala Celsjusza");
    skalaC.setFont(new Font("Tekton Pro", Font.BOLD | Font.ITALIC, 15));
    skalaC.setBounds(10, 11, 200, 22);
    j.getContentPane().add(skalaC);

    skalaF = new JLabel("Skala Fahrenheita");
    skalaF.setFont(new Font("Tekton Pro", Font.BOLD | Font.ITALIC, 15));
    skalaF.setBounds(10, 127, 126, 14);
    j.getContentPane().add(skalaF);

    skalaK = new JLabel("Kelwin");
    skalaK.setFont(new Font("Tekton Pro", Font.BOLD | Font.ITALIC, 15));
    skalaK.setBounds(10, 234, 46, 14);
    j.getContentPane().add(skalaK);

    wartoscC = new JTextField("Rusz sliderem");
    wartoscC.setBounds(353, 44, 126, 31);
    wartoscC.addKeyListener(z1);
    j.getContentPane().add(wartoscC);

    wartoscF = new JTextField("Rusz sliderem");
    wartoscF.setBounds(353, 152, 126, 31);
    wartoscF.addKeyListener(z2);
    j.getContentPane().add(wartoscF);

    wartoscK = new JTextField("Rusz sliderem");
    wartoscK.setBounds(353, 259, 126, 31);
    j.getContentPane().add(wartoscK);
    wartoscK.addKeyListener(z3);
    j.setVisible(true);

  }
}

class listener1 implements ChangeListener{ //C
  public void stateChanged(ChangeEvent e) {
    ZamianaStopni.wartoscC.setText(ZamianaStopni.Celsjusz.getValue()+"");
    ZamianaStopni.Fagrenhelt.setValue( ZamianaStopni.Celsjusz.getValue()*9/5+32);
  }
}
class listener2 implements ChangeListener{ //F
  public void stateChanged(ChangeEvent e) {
    ZamianaStopni.wartoscF.setText( ZamianaStopni.Fagrenhelt.getValue()+"");
    ZamianaStopni.Kelwin.setValue( (ZamianaStopni.Fagrenhelt.getValue()-32)*5/9+273 );

  }
}
class listener3 implements ChangeListener{ //K
  public void stateChanged(ChangeEvent e) {
    ZamianaStopni.wartoscK.setText(ZamianaStopni.Kelwin.getValue()+"");
    ZamianaStopni.Celsjusz.setValue(ZamianaStopni.Kelwin.getValue()-273);
  }
}

class lis1 implements KeyListener{ //C
  public void keyPressed(KeyEvent e) {}
  public void keyReleased(KeyEvent e) {
    if( ZamianaStopni.wartoscC.getText().matches("\\d+"))
      ZamianaStopni.Celsjusz.setValue(Integer.parseInt(ZamianaStopni.wartoscC.getText()));
    else ZamianaStopni.wartoscC.setText("");
  }
  public void keyTyped(KeyEvent e) {}
}
class lis2 implements KeyListener{ //F
  public void keyPressed(KeyEvent e) {}
  public void keyReleased(KeyEvent e) {
    if( ZamianaStopni.wartoscF.getText().matches("\\d+"))
      ZamianaStopni.Fagrenhelt.setValue(Integer.parseInt(ZamianaStopni.wartoscF.getText()));
    else ZamianaStopni.wartoscF.setText("");
  }
  public void keyTyped(KeyEvent e) {}
}
class lis3 implements KeyListener{ //K
  public void keyPressed(KeyEvent e) {}
  public void keyReleased(KeyEvent e) {
    if( ZamianaStopni.wartoscK.getText().matches("\\d+"))
      ZamianaStopni.Kelwin.setValue(Integer.parseInt(ZamianaStopni.wartoscK.getText()));
    else ZamianaStopni.wartoscK.setText("");
  }
  public void keyTyped(KeyEvent e) {}
}

W Eclipse

0

Przeinstalowałem cała Jave i problem się naprawił :)
To dla tych którzy by mieli taki problem w przyszłości

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0