Witam.
Mój program pobiera tekst z ToggleButton - przy wartości On i umieszcza go w TextView.
Problemem natomiast jest usunięcie tekstu z konkretnego ToggleButton przy wartości Off, ponieważ inne z wartościami On powinny być wciąż wyświetlane, a tylko Off powinien zostać odjęty.
Spróbowałem utworzyć ArrayList, jednak nie wiem w jaki sposób wyświetlić to w TextView.
Bardzo proszę o pomoc.

 public class Calc extends ActionBarActivity {

  TextView display;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_calculator);

    display = (TextView)findViewById(R.id.textView2);
    display.setText("Wybierz produkty");
  }

  static boolean isempty=true;
  public void changeButton(View sender) {
    ToggleButton btn = (ToggleButton) sender;

    ArrayList<String> mActiveToggles = new ArrayList<String>();

    String b = btn.getText().toString();

    boolean on = ((ToggleButton) sender).isChecked();

    if(on) {
      if (isempty) {
        if (b.equals("0")) return;
        display.setText(btn.getText());
        mActiveToggles.add(b);
        isempty = false;
      } else {
        display.append(btn.getText());
        mActiveToggles.add(b);
      }
    }
    else
    {
      if (b.equals(btn.getText()))
      {
        mActiveToggles.remove(b);
        display.setText(); //tutaj jest problem

      }
    }
  }