KeyListener nie działa po wciśnieciu przycisku na innym panelu.

0

Witam. Jeśli zaśmiecam to sory ale potrzebuje tego na wczoraj na zaliczenie. Piszę snake i wszystko było ok dopóki nie chciałem dodać jakiego panelu kontrolnego. Po dodaniu nowego panelu i wciśnięciu na nim przycisku Kaylistener przestaje reagować. Poniżej umieszczam szkielet programu. Z góry dzięki za pomoc.

package test;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Dimension;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;


public class Test extends JFrame{
  
  private final int WIDTH = 1000;
  private final int HEIGHT = 800;
  private Board board;
  private ControlPanel controlPanel;
  
  private JButton startGame;
  
  public Test(){
  super("Snake");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setResizable(false);
    
    setPreferredSize(new Dimension(WIDTH+40, HEIGHT+30)); 
    setLayout(new BorderLayout(20,20));
    
    board = new Board(WIDTH, HEIGHT);
    add(board, BorderLayout.WEST);
    
    controlPanel = new ControlPanel();    
    add(controlPanel, BorderLayout.EAST);
         
    setVisible(true);
    pack();
  }
  
  
  public static void main(String[] args) {
    new Test();
  }
  
}
 
package test;


import java.awt.Dimension;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;


public class ControlPanel extends JPanel{
  
  private static final int WIDTH = 230, HEIGHT = 500;
  
  private final JLabel scoreTxt;
  private JLabel score;
  public JButton startGame;
  
  public void setScore(String score){
    this.score.setText(score);
  }
  
  public ControlPanel(){    
    
    setFocusable(true);
    setPreferredSize(new Dimension(WIDTH, HEIGHT));   
    setLayout(null);
    
    setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Control panel"));
    
    scoreTxt = new JLabel("Score: ");
    scoreTxt.setBounds(30, 20, 50, 30);
    add(scoreTxt);
    
    score = new JLabel("0");
    score.setBounds(100, 20, 100, 30);
    add(score);
    
    
    startGame = new JButton("start game");
    startGame.setBounds(30, 70, 170, 35);

    add(startGame);
    
    setVisible(true);   
  }  
  
  
}
package test;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.GridLayout;

import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;

import javax.swing.JPanel;


public class Board extends JPanel{
  
  private final int WIDTH, HEIGHT;
  private final int SIZE = 10;
  
  private boolean up = false, down = false, right = true, left = false;
  private Key key;
  
  public Board(int width, int height){
    setFocusable(true);
    setLayout(new GridLayout(1,1,0,0));
    setPreferredSize(new Dimension(800, 800));
    
    this.WIDTH = width;
    this.HEIGHT = height;
 
    key = new Key();
    addKeyListener(key);
  }
  
  
  @Override
  protected void paintComponent(Graphics g){    
    g.clearRect(0, 0, WIDTH, HEIGHT); 
    
    for(int i = 0; i < (WIDTH)/SIZE ; ++i){
      g.drawLine(i*SIZE, 0, i*SIZE, HEIGHT);
    }

    for(int i = 0; i < HEIGHT/SIZE; ++i){
      g.drawLine(0, i*SIZE, WIDTH, i*SIZE);
    }      
    
  }
  
  private class Key implements KeyListener{
  
      public void keyPressed(KeyEvent e){
        int key = e.getKeyCode();
        
        if(key == KeyEvent.VK_RIGHT && !left){
          up = false;
          down = false;
          right = true;
          System.out.println("dfgbdgfb");
        }
        
        if(key == KeyEvent.VK_LEFT && !right){
          up = false;
          down = false;
          left = true;
          System.out.println("dfgbdgfb");
        }
        
        if(key == KeyEvent.VK_UP && !down){
          left = false;
          right = false;
          up = true;
          System.out.println("dfgbdgfb");
        }
        
        if(key == KeyEvent.VK_DOWN && !up){
          left = false;
          right = false;
          down = true;
          System.out.println("dfgbdgfb");
        }
      }

      @Override
      public void keyTyped(KeyEvent e) {    
      }

      @Override
      public void keyReleased(KeyEvent e) {  
      }
  }
}

0

Zdarzenia klawiaturowe docierają do tego elementu, który ma fokus. Jak klikniesz w jakiś przycisk, to przenosisz na niego fokus. Możesz po obsłudze zdarzenia przywrócić fokus planszy - metoda requestFocus.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1