wątki, działanie w nieskończoność

0

Cześć :)
Popatrzcie na kod:

package concurrency;
import java.util.concurrent.*;
import java.util.concurrent.atomic.*;
import java.util.*;

class Pair { // Niezabezpieczona
 private int x, y;
 public Pair(int x, int y) {
  this.x = x;
  this.y = y;
 }
 public Pair() { this(0, 0); }
 public int getX() { return x; }
 public int getY() { return y; }
 public void incrementX() { x++; }
 public void incrementY() { y++; }
 public String toString() {
  return "x: " + x + ", y: " + y;
 }
 public class PairValuesNotEqualException
 extends RuntimeException {
  public PairValuesNotEqualException() {
   super("Wartoci pary s¹ nierówne: " + Pair.this);
  }
 }
 // Niezmiennik -- obie zmienne musz¹ byæ równe:
 public void checkState() {
  if(x != y)
   throw new PairValuesNotEqualException();
 }
}

// Ochrona klasy Pair w klasie zabezpieczonej na
// okolicznoæ pracy wielow¹tkowej:
abstract class PairManager {
 AtomicInteger checkCounter = new AtomicInteger(0);
 protected Pair p = new Pair();
 private List<Pair> storage =
  Collections.synchronizedList(new ArrayList<Pair>());
 public synchronized Pair getPair() {
  // Utworzenie kopii w celu zabezpieczenia orygina³u:
  return new Pair(p.getX(), p.getY());
 }
 // Zak³adamy, ¿e to d³ugotrwa³a operacja
 protected void store(Pair p) {
  storage.add(p);
  try {
   TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(50);
  } catch(InterruptedException ignore) {}
 }
 public abstract void increment();
}

// Synchronizacja ca³ej metody:
class PairManager1 extends PairManager {
 public synchronized void increment() {
  p.incrementX();
  p.incrementY();
  store(getPair());
 }
}

// Zastosowanie sekcji krytycznej:
class PairManager2 extends PairManager {
 public void increment() {
  Pair temp;
  synchronized(this) {
   p.incrementX();
   p.incrementY();
   temp = getPair();
  }
  store(temp);
 }
}

class PairManipulator implements Runnable {
 private PairManager pm;
 public PairManipulator(PairManager pm) {
  this.pm = pm;
 }
 public void run() {
  while(true){
    
   pm.increment();
    }
  }
 public String toString() {
  return "Para: " + pm.getPair() +
   " licznik = " + pm.checkCounter.get();
 }
}

class PairChecker implements Runnable {
 private PairManager pm;
 public PairChecker(PairManager pm) {
  this.pm = pm;
 }
 public void run() {
  while(true) {
   pm.checkCounter.incrementAndGet();
   pm.getPair().checkState();
  }
 }
}

public class CriticalSection {
 // test obu rozwi¹zañ:
 static void
 testApproaches(PairManager pman1, PairManager pman2) {
  ExecutorService exec = Executors.newCachedThreadPool();
  PairManipulator
   pm1 = new PairManipulator(pman1),
   pm2 = new PairManipulator(pman2);
  PairChecker
   pcheck1 = new PairChecker(pman1),
   pcheck2 = new PairChecker(pman2);
  exec.execute(pm1);
  exec.execute(pm2);
  exec.execute(pcheck1);
  exec.execute(pcheck2);
  try {
   TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(100);
  } catch(InterruptedException e) {
   System.out.println("Uspienie przerwane");
  }
  System.out.println("pm1: " + pm1 + "\npm2: " + pm2);
  System.exit(0);
 }
 public static void main(String[] args) {
  PairManager
   pman1 = new PairManager1(),
   pman2 = new PairManager2();
  testApproaches(pman1, pman2);
 }
} /* Output: (Sample)
pm1: Para: x: 15, y: 15 licznik = 272565
pm2: Para: x: 16, y: 16 licznik = 3956974
*///:~

Dlaczego ten program nie daje żadnych reultatów na ekran?
Co mnie jednak najbardziej dziwi?
To, że zmiana metody run() w PairManipulator na:

 public void run() {
  while(true){
    System.out.println("c");
   pm.increment();
    }
  }

( dodana tylko linijka wypisywania sprawi, że nastąpi przerwanie i rezultat na ekranie:

 
pm1: Para: x: 2, y: 2 licznik = 1110
pm2: Para: x: 3, y: 3 licznik = 3835311

Dlaczego tak się dzieje?

1

U mnie dziala za kazdym razem. Mozesz napisac na jakiej konfiguracji to odpalasz?
A moze uruchamiasz ten kod na procesorze z modelem pamieci innym niz TSO (arm, ppc, sparc, dec, alpha)?

0

Architecture: x86_64
Więc raczej też model TSO.
Myślę, że to może być przyczyna, że procesor jest w technologii HT, czyli realizuje dwa wątki na jednym rdzeniu, któych jest cztery. ( Core i7)
Hmmm.. w takim razie pytanie brzmi inaczej.
Dlaczego tak się dzieje oraz dlaczego samo dodanie wypisywania na ekran poprawia?

1
mir napisał(a):

Dlaczego tak się dzieje oraz dlaczego samo dodanie wypisywania na ekran poprawia?

Niespecjalnie moge sie do tego odniesc, poniewaz u mnie kod dziala bez przerwan. Jestes absolutnie pewien ze wpadasz gdzies w catch(InterruptedException) ?

0

dobra, ja chyba czegoś nie rozumiem,
Rozważmy:

 public void run() {
  while(true) {
   synchronized(this) {
    ++number;
   }
   print(this + " Razem: " + count.increment());
   try {
    TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(100);
   } catch(InterruptedException e) {
    print("przerwano upienie");
   }
  }
  print("Zatrzymywanie: " + this);
 }

Noi załóżmy, że odpalamy wątek z puli.
Co się kolejno dzieje. Po prostu nie rozumiem chyba samego sleep(), jak on w istocie działa dla samego wątku, co się dzieje po upłynięciu tego czasu oraz jaki to ma wpływ na inne wątki.
pozdrawiam :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1