Tetris- nic nie rysuje się w oknie

0

Witam
Wziąłem się za napisanie Tetrisa. Program nie jest jeszcze skończony. Gdy go uruchamiam, to pokazuje się puste okno i nic się nie rysuje.
Wiem, że nie zrobiłem jeszcze sterowania, nie dokończona jest metoda aktualizacji klocka itp. itd., ale sama plansza i klocek powinien się pojawić, a tu nic :(. Proszę o znalezienie błędu, przez który nic się nie rysuje.

GUI:

 
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.event.KeyEvent;

import javax.swing.JFrame;


public class GUI extends JFrame
{
	int stan = 0;
	
	public static void main(String[] args)
	{
	JFrame frame = new JFrame();
	
	frame.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
	frame.setResizable(false);
	frame.setTitle("Tetris");
	frame.setSize(500, 600);
	frame.setLocation(400, 100);
	frame.setLayout(null);
	
	frame.setVisible(true);
	
	Klocki.rysujPlansze();
	
	Klocki watek = new Klocki();
	watek.start();	
	}
	
	public void paint(Graphics g)
	{
		switch(stan)
		{
			case 0:
				rysujPlansze(g);
			case 1:
				rysujKlocki(g);
		}	
	}

	public void rysujPlansze(Graphics g)
	{
		g.setColor(Color.BLUE);
		for(int i=0; i<Klocki.plansza.length; i++)
		{
			for(int j=0; j<Klocki.plansza[0].length; j++)
			{
				switch(Klocki.plansza[i][j])
				{
					case 0:
					{
						g.setColor(Color.BLACK);
						g.drawRect((20*j)+50, (20*i)+50, 20, 20);
						break;
					}
					case 1:
					{
						g.setColor(Color.GRAY);
						g.fillRect((20*j)+50, (20*i)+50, 20, 20);
					}
				}
			}
		}
		stan = 1;
	}

	public void rysujKlocki(Graphics g)
	{
		for(int i=0; i<Klocki.planszaKlockow.length; i++)
		{
			for(int j=0; j<Klocki.planszaKlockow[0].length; j++)
			{
				switch(Klocki.planszaKlockow[i][j])
				{
					case 2:
					{
						g.setColor(Color.GRAY);
						g.fillRect((20*j)+50, (20*i)+50, 20, 20);
					}
					case 3:
					{
						g.setColor(Color.ORANGE);
						g.drawRect((20*j)+50, (20*i)+50, 20, 20);
					}
					case 4:
					{
						g.setColor(Color.BLUE);
						g.drawRect((20*j)+50, (20*i)+50, 20, 20);
					}
				}	
			}
		}
		stan = 2;
	}
	
	public void keyPressed(KeyEvent e) 
	{
		switch(e.getKeyCode())
		{
		case 83:
			Klocki.sterowanie('s');
			break;
			
		case 65:
			Klocki.sterowanie('a');
			break;
			
		case 68:
			Klocki.sterowanie('d');
			break;
			
		case 32:
			Klocki.sterowanie('c');
			break;
			
			default:
				System.out.println(e.getKeyCode());
				break;
		}
	}
}

Klocki:

 
import java.util.Random;


public class Klocki extends Thread
{
	double szybkoscSpadania = 1;
	
	static GUI gui = new GUI();
	
	static Integer aktualnyKlocek = new Integer(0);
	
	final static int plansza[][] = new int[21][12];
	static int planszaKlockow[][] = new int[21][12];
	
	final int x1a[][] = new int[4][1];
	
		static Character obrotKlocka2 = new Character('a');
		static Integer numerX2 = new Integer(1);
		static Integer numerY2 = new Integer(6);
		
		static Character obrotKlocka3 = new Character('a');
		static Integer numerX3 = new Integer(0);
		static Integer numerY3 = new Integer(7);
		
		static Integer numerX4 = new Integer(0);
		static Integer numerY4 = new Integer(6);
		
		static Character obrotKlocka5 = new Character('a');
		static Integer numerX5 = new Integer(1);
		static Integer numerY5 = new Integer(6);

		static Character obrotKlocka6 = new Character('a');
		static Integer numerX6 = new Integer(1);
		static Integer numerY6 = new Integer(6);
		
		static Character obrotKlocka7 = new Character('a');
		static Integer numerX7 = new Integer(0);
		static Integer numerY7 = new Integer(7);
		
		static Character obrotKlocka8 = new Character('a');
		static Integer numerX8 = new Integer(0);
		static Integer numerY8 = new Integer(7);
		
		public void run() 
		{
			if(aktualnyKlocek == 0)
			{
				losujKlocek();
				tworzenieKlocka(aktualnyKlocek);
			}
			else if(aktualnyKlocek !=0)
			{
				aktualizacjaKlocka();
			}
			
			try {
				sleep(1000);
				}
			catch (InterruptedException e) 
			{
				e.printStackTrace();
			}		
		}	

	static void rysujPlansze()
	{
			int plansza[][] =
			{
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
				{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}
			};
	}

	static void losujKlocek()
	{
		Random r = new Random(); 
		aktualnyKlocek = r.nextInt((6)+2);
	}
	
	static void tworzenieKlocka(Integer aktualnyKlocek)
	{
		switch(aktualnyKlocek)
		{
			case 2:
			{
				if(planszaKlockow[0][6]== 0 && planszaKlockow[1][6]== 0 && planszaKlockow[2][6]== 0 && planszaKlockow[3][6]== 0)
				{
					planszaKlockow[0][6] = 2;
					planszaKlockow[1][6] = 2;
					planszaKlockow[2][6] = 2;
					planszaKlockow[3][6] = 2;	
				}
			}
			
			case 3:
			{
				if(planszaKlockow[0][6]== 0 && planszaKlockow[0][7]== 0 && planszaKlockow[0][8]== 0 && planszaKlockow[1][7]== 0)
				{
					planszaKlockow[0][6] = 3;
					planszaKlockow[0][7] = 3;
					planszaKlockow[0][8] = 3;
					planszaKlockow[1][7] = 3;	
				}
			}
			
			case 4:
			{
				if(planszaKlockow[0][6]== 0 && planszaKlockow[0][7]== 0 && planszaKlockow[1][6]== 0 && planszaKlockow[1][7]== 0)
				{
					planszaKlockow[0][6] = 4;
					planszaKlockow[0][7] = 4;
					planszaKlockow[1][6] = 4;
					planszaKlockow[1][7] = 4;
				}
			}
			
			case 5:
			{
				if(planszaKlockow[0][6]== 0 && planszaKlockow[1][6]== 0 && planszaKlockow[2][6]== 0 && planszaKlockow[2][7]== 0)
				{
					planszaKlockow[0][6] = 5;
					planszaKlockow[1][6] = 5;
					planszaKlockow[2][6] = 5;
					planszaKlockow[2][7] = 5;	
				}
			}
			
			case 6:
			{
				if(planszaKlockow[0][7]== 0 && planszaKlockow[1][7]== 0 && planszaKlockow[2][7]== 0 && planszaKlockow[2][6]== 0)
				{
					planszaKlockow[0][7] = 6;
					planszaKlockow[1][7] = 6;
					planszaKlockow[2][7] = 6;
					planszaKlockow[2][6] = 6;	
				}
			}
			
			case 7:
			{
				if(planszaKlockow[0][7]== 0 && planszaKlockow[0][8]== 0 && planszaKlockow[1][6]== 0 && planszaKlockow[1][7]== 0)
				{
					planszaKlockow[0][7] = 7;
					planszaKlockow[0][8] = 7;
					planszaKlockow[1][6] = 7;
					planszaKlockow[1][7] = 7;	
				}
			}
			
			case 8:
			{
				if(planszaKlockow[0][6]== 0 && planszaKlockow[0][7]== 0 && planszaKlockow[1][7]== 0 && planszaKlockow[1][8]== 0)
				{
					planszaKlockow[0][6] = 8;
					planszaKlockow[0][7] = 8;
					planszaKlockow[1][7] = 8;
					planszaKlockow[1][8] = 8;	
				}
			}
			
		}
	} 	

	void aktualizacjaKlocka()
	{
		switch(aktualnyKlocek)
		{
			case 2:
			{
				if(obrotKlocka2 == 'a' && planszaKlockow[numerX2+3][numerY2] == 0)
				{
					planszaKlockow[numerX2-1][numerY2] = 0;
					planszaKlockow[numerX2+3][numerY2] = 2;
					
					numerX2-=1;
					numerX2+=3;
				}
				else if(obrotKlocka2 == 'b' && planszaKlockow[numerX2+1][numerY2] == 0 && 
						planszaKlockow[numerX2+1][numerY2+1] == 0 && 
						planszaKlockow[numerX2+1][numerY2+2] == 0 &&
						planszaKlockow[numerX2+1][numerY2+3] == 0)
				{
					planszaKlockow[numerX2][numerY2] = 0;
					planszaKlockow[numerX2][numerY2+1] = 0;
					planszaKlockow[numerX2][numerY2+2] = 0;
					planszaKlockow[numerX2][numerY2+3] = 0;
					
					planszaKlockow[numerX2+1][numerY2] = 2;
					planszaKlockow[numerX2+1][numerY2+1] = 2;
					planszaKlockow[numerX2+1][numerY2+2] = 2;
					planszaKlockow[numerX2+1][numerY2+3] = 2;
				}
			}
			case 3:
			{
				if(obrotKlocka3 == 'a' && planszaKlockow[numerX2+1][numerY2-1] == 0 &&
										 planszaKlockow[numerX2+1][numerY2+1] == 0)
				{
					planszaKlockow[numerX3][numerY3-1] = 0;
					planszaKlockow[numerX3][numerY3+1] = 0;
					
					planszaKlockow[numerX3+1][numerY3-1] = 3;
					planszaKlockow[numerX3+1][numerY3+1] = 3;

				}
				else if(obrotKlocka3 == 'b' && planszaKlockow[numerX3+1][numerY3-1] == 0 &&
											  planszaKlockow[numerX3+2][numerY3] == 0)
				{
					planszaKlockow[numerX3-1][numerY3] = 0;
					planszaKlockow[numerX3][numerY3-1] = 0;
					
					planszaKlockow[numerX3+1][numerY3-1] = 3;
					planszaKlockow[numerX3+2][numerY3] = 3;
				}
				
				else if(obrotKlocka3 == 'c' && planszaKlockow[numerX3-1][numerY3] == 0 &&
											  planszaKlockow[numerX3][numerY3-1] == 0 && 
											  planszaKlockow[numerX3][numerY3+1] == 0)
				{
					planszaKlockow[numerX3-1][numerY3] = 0;
					planszaKlockow[numerX3][numerY3-1] = 0;
					planszaKlockow[numerX3][numerY3+1] = 0;

					planszaKlockow[numerX3+1][numerY3] = 3;
					planszaKlockow[numerX3+1][numerY3-1] = 3;
					planszaKlockow[numerX3+1][numerY3+1] = 3;
				}
				
				else if(obrotKlocka3 == 'd' && planszaKlockow[numerX3+1][numerY3+1] == 0 &&
						  					  planszaKlockow[numerX3+2][numerY3] == 0)
				{
					planszaKlockow[numerX3-1][numerY3] = 0;
					planszaKlockow[numerX3][numerY3+1] = 0;

					planszaKlockow[numerX3+1][numerY3+1] = 3;
					planszaKlockow[numerX3+2][numerY3] = 3;
				}
			}
			case 4:
			{
				if(planszaKlockow[numerX4+1][numerY4] == 0 && planszaKlockow[numerX4+1][numerY4+1] == 0)
				{
					planszaKlockow[numerX4-1][numerY4] = 0;
					planszaKlockow[numerX4-1][numerY4+1] = 0;
					
					planszaKlockow[numerX4+1][numerY4] = 3;
					planszaKlockow[numerX4+1][numerY4+1] = 3;
				}
			}
		}
	}
	
	static void sterowanie(char c)
	{
		switch(c)
		{
			case 'c':
			{
				obracanieKlocka();
			}
			case 's':
			{
				
			}
			case 'a':
			{
			
			}
			case 'd':
			{
			
			}
			
		}
	}

	private static void obracanieKlocka() {}
}

Pozdrawiam

//edti kod zaktualizowany

1

Kod rysujący powinien być w metodzie paint (ewentualnie paintComponent). U Ciebie takiej metody nie ma.

0

Naprawiłem ten błąd, poprawiłem trochę kod i dodałem do pierwszego posta, żeby był bardziej czytelny. Niestety nadal nic się nie rysuje.

1

Metoda paint() jest w klasie GUI, a obiektów tej klasy nigdzie nie tworzysz, ani nie wyświetlasz.

  public static void main(String[] args)
  {
    new GUI();
  }
  public GUI()
  {
    //JFrame frame = new JFrame();
 
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    setResizable(false);
    setTitle("Tetris");
    setSize(500, 600);
    setLocation(400, 100);
    setLayout(null);
 
    setVisible(true);
 
  //Klocki.rysujPlansze();
 
    Klocki watek = new Klocki();
    watek.start();  
  }
0

Postanowiłem zmienić rysowanie zwykłych kwadratów jako klocków, na obrazki. Stworzyłem nową klasę rozszerzającą JPanel. Pojawił się ponownie ten sam problem- w ramce nic się nie pojawia. Poniżej kod klasy Rysowanie. Kod z Rysowanie();, ale z metody paintComponent już nie :(. Chyba się nie polubię z rysowaniem :P. obrazki mam w:
Tetris/src/img/2.png.

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.JPanel;


public class Rysowanie extends JPanel
{
	Klocki klocki = new Klocki();
	static Integer stan = new Integer(0);
	
	BufferedImage buffered;
	File i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8;
	
	Rysowanie() 
	{
    super();
    
    i2 = new File("img/2.png");
    i3 = new File("img/3.png");
    i4 = new File("img/4.png");
    i5 = new File("img/5.png");
    i6 = new File("img/6.png");
    i7 = new File("img/7.png");
    i8 = new File("img/8.png");
    
    System.out.println("CABOOOM");
  }

	public void paintComponent(Graphics g)
	{
		Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
		
			if(stan == 0)
			{
				g.setColor(Color.BLUE);
				for(int i=0; i<klocki.plansza.length; i++)
				{
					for(int j=0; j<klocki.plansza[0].length; j++)
					{	
						switch(klocki.plansza[i][j])
						{
							case 0:
							{
								
								g2d.setColor(Color.BLACK);
								g2d.drawRect((20*j)+50, (20*j)+50, 20, 20);
								System.out.println("test");
								System.out.println("CABOOOM2");
								break;
							}
						
							case 1:
							{

								g2d.setColor(Color.BLACK);
								g2d.fillRect((20*j)+50, (20*j)+50, 20, 20);
								break;
							}	
						}
					}
					stan = 1;
				}	
			}
			else if(stan == 1)
			{
				for(int i=0; i<Klocki.planszaKlockow.length; i++)
				{
					for(int j=0; j<Klocki.planszaKlockow[0].length; j++)
					{
						switch(Klocki.planszaKlockow[i][j])
						{
							case 2:
							{
								try 
						    {
									buffered = ImageIO.read(i2);
								} 
						    catch (IOException e) 
								{
									System.out.println("Błąd grafiki 2");
							      e.printStackTrace();
								}
								g2d.drawImage(buffered, (20*j)+50, (20*j)+50, this);
								break;
							}
							case 3:
							{
								try 
						    {
									buffered = ImageIO.read(i3);
								} 
						    catch (IOException e) 
								{
									System.out.println("Błąd grafiki 3");
							      e.printStackTrace();
								}
								g2d.drawImage(buffered, (20*j)+50, (20*j)+50, this);
								break;
							}
							case 4:
							{
								try 
						    {
									buffered = ImageIO.read(i4);
								} 
						    catch (IOException e) 
								{
									System.out.println("Błąd grafiki 4");
							      e.printStackTrace();
								}
								g2d.drawImage(buffered, (20*j)+50, (20*j)+50, this);
								break;
							}
							case 5:
							{ 
								try 
						    {
									buffered = ImageIO.read(i5);

								} 
						    catch (IOException e) 
								{
									System.out.println("Błąd grafiki 5");
							      e.printStackTrace();
								}
								g2d.drawImage(buffered, (20*j)+50, (20*j)+50, this);
								break;
							}
							case 6:
							{
								try 
						    {
									buffered = ImageIO.read(i6);
								} 
						    catch (IOException e) 
								{
									System.out.println("Błąd grafiki 6");
							      e.printStackTrace();
								}
								g2d.drawImage(buffered, (20*j)+50, (20*j)+50, this);
								break;
							}
							case 7:
							{
								try 
						    {
									buffered = ImageIO.read(i7);
								} 
						    catch (IOException e) 
								{
									System.out.println("Błąd grafiki 7");
							      e.printStackTrace();
								}
								g2d.drawImage(buffered, (20*j)+50, (20*j)+50, this);
								break;
							}
							case 8:
							{
								try 
						    {
									buffered = ImageIO.read(i8);
								} 
						    catch (IOException e) 
								{
									System.out.println("Błąd grafiki 8");
							      e.printStackTrace();
								}
								g2d.drawImage(buffered, (20*j)+50, (20*j)+50, this);
								break;
							}
						}	
					}
				}
				stan = 2;
			}		
	}
} 
0

1.Umieszczaj kod w znacznikach < code=java> < /code> (bez spacji!).
2. Żeby metoda paintComponent cokolwiek rysowała, to zmienna stan musi mieć wartość 1 lub 2. Z zamieszczonego kodu nie wynika jaka ma wartość.
3. Odczytywanie obrazków z pliku wewnątrz metody rysującej, to wyjątkowo durny pomysł.

0
 1. Ok, dzięki za wskazówkę :).
 2. W kodzie jest napisane jaką wartość ma "stan".
public class Rysowanie extends JPanel
{
  Klocki klocki = new Klocki();
  static Integer stan = new Integer(0);
  .
  . //dalsza czesc kodu
  .
}

Przy wartości 0 (a taka jest ustawiona na początku), powinna wykonać się pierwsza pętla w metodzie paintComponent.
3. Próbowałem w metodzie Rysowanie, ale wyskakiwał błąd:

javax.imageio.IIOException: Can't read input file!
	at javax.imageio.ImageIO.read(Unknown Source)
	at Rysowanie.<init>(Rysowanie.java:34)
	at GUI.<init>(GUI.java:18)
	at GUI.main(GUI.java:52)

przy

 try 
                {
                  buffered = ImageIO.read(i2); //tu był błąd
                } 
                catch (IOException e) 
                {
                  System.out.println("Błąd grafiki 2");
                    e.printStackTrace();
                }

Pokombinowałem i spróbowałem wrzucić wczytywanie obrazków do metody paintComponent i błędu nie było.

0
 1. Pisząc, że pomysł z czytaniem obrazków w metodzie painComponent jest durny byłem zbyt delikatny. On jest zupełnie idiotyczny i nie może tak zostać.
 2. W jaki sposób wyświetlasz obiekt klasy Rysowanie?. I czy w ogóle go wyświetlasz?
0

1.Spokojnie, nie unoś się. Napisałem, że wcześniej miałem inaczej. Kombinowałem próbując usunąć błąd.
2.

GUI()
	{
		setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
		setResizable(false);
		setTitle("Tetris");
		setSize(500, 600);
		setLocation(400, 100);
		setLayout(null);
	 	
		JPanel panel = new Rysowanie();
		add(panel);
		
		setVisible(true);
	}
0

Wrzuć gdzieś cały aktualny kod. To co pokazujesz, to się kupy nie trzyma. Naucz się korzystać z pętli.

 1. Wyłączasz menadżera rozkładu (setLayout(null)), nie ustalasz rozmiaru panelu Rysowanie, dodajesz do GUI panel Rysowanie, nie podając gdzie się ma pojawić i jak ma być duży.
 2. Kod czytający obrazki mógłby (i raczej powinien) wyglądać tak:
  private BufferedImage[] images = new BufferedImage[7];
  ...
  for(int i=2;i<=8;i++)
  {
     images[i-2] = ImageIO.read(new File("img/"+i+".png"));
  }
 1. Wyświetlanie (gdy stan == 1) też można skrócić:
      else if(stan == 1)
      {
        for(int i=0; i<Klocki.planszaKlockow.length; i++)
        {
          for(int j=0; j<Klocki.planszaKlockow[0].length; j++)
          {
            g2d.drawImage(images[Klocki.planszaKlockow[i][j]-2], (20*j)+50, (20*j)+50, this);
          } 
        }
        stan = 2;
      } 
0

http://www.wklejto.pl/193632
http://www.wklejto.pl/193633
http://www.wklejto.pl/193634

Poprawiłem, według wskazówek. Dopiero poznaję jave, więc proszę o wyrozumiałość. Uczę się na błędach :). Pobawiłem się trochę ze ścieżką i po zmianie

Bimages[i-2] = ImageIO.read(new File("img/" + i + ".png"));

na

Bimages[i-2] = ImageIO.read(new File("src/img/" + i + ".png"));

błędu już nie ma, ale obrazki się nie rysują.

0

Plansza z klockiem się rysuje. Kod klasy Klocki wygląda przerażająco, wątpię by udało się przy pomocy tego kodu napisać działająca grę.

  public void paintComponent(Graphics g)
  {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
    System.out.println(stan);
    
      if(stan >= 0)
      {
        for(int i=0; i<klocki.plansza.length; i++)
        {
          for(int j=0; j<klocki.plansza[0].length; j++)
          {
            switch(klocki.plansza[i][j])
            {
              case 0:
              {
                g2d.setColor(Color.BLACK);
                g2d.drawRect((20*i)+50, (20*j)+50, 20, 20);
                break;
              }
              case 1:
              {
                g2d.setColor(Color.BLACK);
                g2d.fillRect((20*i)+50, (20*j)+50, 20, 20);
                break;
              }
            }
          }
          stan = 1;
        }  
      }
      if(stan == 1)
      {
        for(int i=0; i<Klocki.planszaKlockow.length; i++)
        {
          for(int j=0; j<Klocki.planszaKlockow[0].length; j++)
          {
            int k = Klocki.planszaKlockow[i][j]-2;
            if(k>=0 && k<=6)
            {
              g2d.drawImage(Bimages[k], (20*i)+50, (20*j)+50, this);
            }
          } 
        }
        stan = 2;
      } 
  }
0

Dzięki za pomoc, teraz już się rysuje. Mam pomysł żeby przerobić klasę Klocki, skoro uważasz, że wygląda aż tak źle. Jeśli możesz, to napisz mi czy dobrze myślę.
Każdy klocek zapiszę do tablicy typu boolean i będę go przerysowywał do tablicy planszaKlockow. Jeśli będę chciał obrócić klocek to odwrócę tablice z danym klockiem.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1