Wstrzykiwanie komponentów EJB

Odpowiedz Nowy wątek
KrzysiekGość
2014-01-04 04:55
KrzysiekGość
0

Cześć!

Próbuję stworzyć jakieś proste wstrzykiwanie które nie mam pojęcia czemu nie działa. Oczywiście przeglądałem niesamowicie dużo stron w poszukiwaniu rozwiązania ale wszędzie moje rozwiązanie było działające. Mianowicie mam klasę jakąś dao z interface:

 package pl.com;

import java.util.List;
import java.util.UUID;

import javax.annotation.PostConstruct;
import javax.ejb.Stateless;
import javax.faces.bean.RequestScoped;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import javax.persistence.Query;

import pl.com.jpa.FREQUENCY;
import pl.com.jpa.ROLE;
import pl.com.jpa.User;

@Stateless
public class UserDao implements UserDaoInterface {

  @PersistenceContext(unitName = "ApkaPU")
  private EntityManager em;

  UserDao() {
  };

  UserDao(User entityClass){
    this.entityClass = entityClass;
  }

  User entityClass;

  @Override
  public EntityManager getEntityManager() {
    return em;
  }

  @Override
  public User persist(User entity) {
    getEntityManager().persist(entity);
    return entity;
  }

  @Override
  public User edit(User entity) {
    getEntityManager().merge(entity);
    return entity;
  }

  @Override
  public User remove(User entity) {
    getEntityManager().remove(entity);
    return entity;
  }

  @SuppressWarnings("unchecked")
  @Override
  public List<User> findAll() {

    Query q = getEntityManager().createQuery(
        "SELECT e FROM " + entityClass.getName() + " e");
    List<User> list = (List<User>) q.getResultList();
    return list;
  }

  @Override
  public User find(Long id) {
    User e = getEntityManager().find(User.class, id);
    return e;
  }

  @PostConstruct
  public void createSomeTemplateUsers() {
    System.err.println("$$$$$$$ probuje post contructa");
    for (int i = 0; i < 15; i++) {
      User user1 = new User();
      user1.setName(UUID.randomUUID().toString());
      user1.setSurname(UUID.randomUUID().toString());
      user1.setAtentions(UUID.randomUUID().toString());
      user1.setWorks(UUID.randomUUID().toString());
      user1.setRoleInFamily(ROLE.BABCIA);
      user1.setSundayChurch(FREQUENCY.WCALE);
      persist(user1);
    }
  }

Interface implementuje @Local

No i chciałbym to wstrzyknąć do pewnego beana sesyjnego:

 package pl.com;

import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import javax.ejb.EJB;
import javax.faces.bean.ManagedBean;
import javax.faces.bean.ViewScoped;

import org.primefaces.model.LazyDataModel;

import pl.com.jpa.User;

@ManagedBean
@ViewScoped
public class TableBean implements Serializable {
  /**
   * 
   */
  private static final long serialVersionUID = -5001188771775941660L;

  private static String[] colors;

  private static String[] manufacturers;

  private LazyDataModel<User> lazyModel;

  private User selectedCar;

  private List<User> cars;

  @EJB
  private UserDaoInterface userDao;

  public TableBean() {
    cars = new ArrayList<User>();
    wygeneruj(cars, 50);
    lazyModel = new LazyCarDataModel(cars);
  }

  public User getSelectedCar() {
    return selectedCar;
  }

  public void setSelectedCar(User selectedCar) {
    this.selectedCar = selectedCar;
  }

  public LazyDataModel<User> getLazyModel() {
    return lazyModel;
  }

  private void wygeneruj(List<User> list, int size) {

    if (userDao == null) {
      System.err.println("NULL!!!");
    } else {
      list = userDao.findAll();
    }
  }
}

I zamiast userDao dostaję null:

com.sun.faces.mgbean.ManagedBeanCreationException: Cant instantiate class: pl.com.TableBean.
  at com.sun.faces.mgbean.BeanBuilder.newBeanInstance(BeanBuilder.java:191)
  at com.sun.faces.mgbean.BeanBuilder.build(BeanBuilder.java:100)
  at com.sun.faces.mgbean.BeanManager.createAndPush(BeanManager.java:409)
  at com.sun.faces.mgbean.BeanManager.create(BeanManager.java:269)
  at com.sun.faces.el.ManagedBeanELResolver.resolveBean(ManagedBeanELResolver.java:244)
  at com.sun.faces.el.ManagedBeanELResolver.getValue(ManagedBeanELResolver.java:116)
  at com.sun.faces.el.DemuxCompositeELResolver._getValue(DemuxCompositeELResolver.java:176)
  at com.sun.faces.el.DemuxCompositeELResolver.getValue(DemuxCompositeELResolver.java:203)
  at com.sun.el.parser.AstIdentifier.getValue(AstIdentifier.java:116)
  at com.sun.el.parser.AstValue.getBase(AstValue.java:151)
  at com.sun.el.parser.AstValue.getValue(AstValue.java:200)
  at com.sun.el.ValueExpressionImpl.getValue(ValueExpressionImpl.java:226)
  at org.jboss.weld.el.WeldValueExpression.getValue(WeldValueExpression.java:50)
  at com.sun.faces.facelets.el.TagValueExpression.getValue(TagValueExpression.java:109)
  at javax.faces.component.ComponentStateHelper.eval(ComponentStateHelper.java:194)
  at javax.faces.component.ComponentStateHelper.eval(ComponentStateHelper.java:182)
  at javax.faces.component.UIData.getValue(UIData.java:732)
  at org.primefaces.component.datatable.DataTable.getValue(DataTable.java:910)
  at org.primefaces.component.api.UIData.getDataModel(UIData.java:615)
  at org.primefaces.component.datatable.DataTable.loadLazyData(DataTable.java:726)
  at org.primefaces.component.datatable.DataTableRenderer.preEncode(DataTableRenderer.java:93)
  at org.primefaces.component.datatable.DataTableRenderer.encodeEnd(DataTableRenderer.java:81)
  at javax.faces.component.UIComponentBase.encodeEnd(UIComponentBase.java:924)
  at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1863)
  at javax.faces.render.Renderer.encodeChildren(Renderer.java:176)
  at javax.faces.component.UIComponentBase.encodeChildren(UIComponentBase.java:894)
  at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1856)
  at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1859)
  at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1859)
  at com.sun.faces.application.view.FaceletViewHandlingStrategy.renderView(FaceletViewHandlingStrategy.java:443)
  at com.sun.faces.application.view.MultiViewHandler.renderView(MultiViewHandler.java:131)
  at javax.faces.application.ViewHandlerWrapper.renderView(ViewHandlerWrapper.java:337)
  at com.sun.faces.lifecycle.RenderResponsePhase.execute(RenderResponsePhase.java:120)
  at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:101)
  at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.render(LifecycleImpl.java:219)
  at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:647)
  at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.service(StandardWrapper.java:1682)
  at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:318)
  at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:160)
  at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.doInvoke(StandardPipeline.java:734)
  at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:673)
  at com.sun.enterprise.web.WebPipeline.invoke(WebPipeline.java:99)
  at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:174)
  at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.doService(CoyoteAdapter.java:357)
  at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:260)
  at com.sun.enterprise.v3.services.impl.ContainerMapper.service(ContainerMapper.java:188)
  at org.glassfish.grizzly.http.server.HttpHandler.runService(HttpHandler.java:191)
  at org.glassfish.grizzly.http.server.HttpHandler.doHandle(HttpHandler.java:168)
  at org.glassfish.grizzly.http.server.HttpServerFilter.handleRead(HttpServerFilter.java:189)
  at org.glassfish.grizzly.filterchain.ExecutorResolver$9.execute(ExecutorResolver.java:119)
  at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.executeFilter(DefaultFilterChain.java:288)
  at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.executeChainPart(DefaultFilterChain.java:206)
  at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.execute(DefaultFilterChain.java:136)
  at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.process(DefaultFilterChain.java:114)
  at org.glassfish.grizzly.ProcessorExecutor.execute(ProcessorExecutor.java:77)
  at org.glassfish.grizzly.nio.transport.TCPNIOTransport.fireIOEvent(TCPNIOTransport.java:838)
  at org.glassfish.grizzly.strategies.AbstractIOStrategy.fireIOEvent(AbstractIOStrategy.java:113)
  at org.glassfish.grizzly.strategies.WorkerThreadIOStrategy.run0(WorkerThreadIOStrategy.java:115)
  at org.glassfish.grizzly.strategies.WorkerThreadIOStrategy.access$100(WorkerThreadIOStrategy.java:55)
  at org.glassfish.grizzly.strategies.WorkerThreadIOStrategy$WorkerThreadRunnable.run(WorkerThreadIOStrategy.java:135)
  at org.glassfish.grizzly.threadpool.AbstractThreadPool$Worker.doWork(AbstractThreadPool.java:564)
  at org.glassfish.grizzly.threadpool.AbstractThreadPool$Worker.run(AbstractThreadPool.java:544)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Caused by: java.lang.NullPointerException
  at pl.com.TableBean.populateRandomCars(TableBean.java:88)
  at pl.com.TableBean.<init>(TableBean.java:64)
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57)
  at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
  at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:526)
  at java.lang.Class.newInstance(Class.java:374)
  at com.sun.faces.mgbean.BeanBuilder.newBeanInstance(BeanBuilder.java:186)
  ... 62 more

2014-01-04T04:51:41.590+0100|WARNING: StandardWrapperValve[Faces Servlet]: Servlet.service() for servlet Faces Servlet threw exception
java.lang.NullPointerException
  at pl.com.TableBean.populateRandomCars(TableBean.java:88)
  at pl.com.TableBean.<init>(TableBean.java:64)
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57)
  at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
  at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:526)
  at java.lang.Class.newInstance(Class.java:374)
  at com.sun.faces.mgbean.BeanBuilder.newBeanInstance(BeanBuilder.java:186)
  at com.sun.faces.mgbean.BeanBuilder.build(BeanBuilder.java:100)
  at com.sun.faces.mgbean.BeanManager.createAndPush(BeanManager.java:409)
  at com.sun.faces.mgbean.BeanManager.create(BeanManager.java:269)
  at com.sun.faces.el.ManagedBeanELResolver.resolveBean(ManagedBeanELResolver.java:244)
  at com.sun.faces.el.ManagedBeanELResolver.getValue(ManagedBeanELResolver.java:116)
  at com.sun.faces.el.DemuxCompositeELResolver._getValue(DemuxCompositeELResolver.java:176)
  at com.sun.faces.el.DemuxCompositeELResolver.getValue(DemuxCompositeELResolver.java:203)
  at com.sun.el.parser.AstIdentifier.getValue(AstIdentifier.java:116)
  at com.sun.el.parser.AstValue.getBase(AstValue.java:151)
  at com.sun.el.parser.AstValue.getValue(AstValue.java:200)
  at com.sun.el.ValueExpressionImpl.getValue(ValueExpressionImpl.java:226)
  at org.jboss.weld.el.WeldValueExpression.getValue(WeldValueExpression.java:50)
  at com.sun.faces.facelets.el.TagValueExpression.getValue(TagValueExpression.java:109)
  at javax.faces.component.ComponentStateHelper.eval(ComponentStateHelper.java:194)
  at javax.faces.component.ComponentStateHelper.eval(ComponentStateHelper.java:182)
  at javax.faces.component.UIData.getValue(UIData.java:732)
  at org.primefaces.component.datatable.DataTable.getValue(DataTable.java:910)
  at org.primefaces.component.api.UIData.getDataModel(UIData.java:615)
  at org.primefaces.component.datatable.DataTable.loadLazyData(DataTable.java:726)
  at org.primefaces.component.datatable.DataTableRenderer.preEncode(DataTableRenderer.java:93)
  at org.primefaces.component.datatable.DataTableRenderer.encodeEnd(DataTableRenderer.java:81)
  at javax.faces.component.UIComponentBase.encodeEnd(UIComponentBase.java:924)
  at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1863)
  at javax.faces.render.Renderer.encodeChildren(Renderer.java:176)
  at javax.faces.component.UIComponentBase.encodeChildren(UIComponentBase.java:894)
  at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1856)
  at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1859)
  at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1859)
  at com.sun.faces.application.view.FaceletViewHandlingStrategy.renderView(FaceletViewHandlingStrategy.java:443)
  at com.sun.faces.application.view.MultiViewHandler.renderView(MultiViewHandler.java:131)
  at javax.faces.application.ViewHandlerWrapper.renderView(ViewHandlerWrapper.java:337)
  at com.sun.faces.lifecycle.RenderResponsePhase.execute(RenderResponsePhase.java:120)
  at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:101)
  at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.render(LifecycleImpl.java:219)
  at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:647)
  at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.service(StandardWrapper.java:1682)
  at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:318)
  at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:160)
  at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.doInvoke(StandardPipeline.java:734)
  at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:673)
  at com.sun.enterprise.web.WebPipeline.invoke(WebPipeline.java:99)
  at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:174)
  at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.doService(CoyoteAdapter.java:357)
  at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:260)
  at com.sun.enterprise.v3.services.impl.ContainerMapper.service(ContainerMapper.java:188)
  at org.glassfish.grizzly.http.server.HttpHandler.runService(HttpHandler.java:191)
  at org.glassfish.grizzly.http.server.HttpHandler.doHandle(HttpHandler.java:168)
  at org.glassfish.grizzly.http.server.HttpServerFilter.handleRead(HttpServerFilter.java:189)
  at org.glassfish.grizzly.filterchain.ExecutorResolver$9.execute(ExecutorResolver.java:119)
  at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.executeFilter(DefaultFilterChain.java:288)
  at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.executeChainPart(DefaultFilterChain.java:206)
  at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.execute(DefaultFilterChain.java:136)
  at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.process(DefaultFilterChain.java:114)
  at org.glassfish.grizzly.ProcessorExecutor.execute(ProcessorExecutor.java:77)
  at org.glassfish.grizzly.nio.transport.TCPNIOTransport.fireIOEvent(TCPNIOTransport.java:838)
  at org.glassfish.grizzly.strategies.AbstractIOStrategy.fireIOEvent(AbstractIOStrategy.java:113)
  at org.glassfish.grizzly.strategies.WorkerThreadIOStrategy.run0(WorkerThreadIOStrategy.java:115)
  at org.glassfish.grizzly.strategies.WorkerThreadIOStrategy.access$100(WorkerThreadIOStrategy.java:55)
  at org.glassfish.grizzly.strategies.WorkerThreadIOStrategy$WorkerThreadRunnable.run(WorkerThreadIOStrategy.java:135)
  at org.glassfish.grizzly.threadpool.AbstractThreadPool$Worker.doWork(AbstractThreadPool.java:564)
  at org.glassfish.grizzly.threadpool.AbstractThreadPool$Worker.run(AbstractThreadPool.java:544)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:744)

Czegoś pewnie nie widzę albo o czymś nie wiem. Podczas lektury wielu stron też pewnie czegoś nie zauważyłem.
Proszę o pomoc za którą z góry dziękuję.

Pozostało 580 znaków

2014-01-04 09:10
Moderator

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 3 minuty temu

Lokalizacja: Stacktrace

0

Przecież masz napisane jasno i wyraźnie:

2014-01-04T04:51:41.590+0100|WARNING: StandardWrapperValve[Faces Servlet]: Servlet.service() for servlet Faces Servlet threw exception
java.lang.NullPointerException
  at pl.com.TableBean.populateRandomCars(TableBean.java:88)
  at pl.com.TableBean.<init>(TableBean.java:64)

Coś nie jest zainicjowane.


Sięgam tam, gdzie wzrok nie sięga… a tam NullPointerException

Pozostało 580 znaków

KrzysiekGość
2014-01-04 09:32
KrzysiekGość
0

No tak jak pisałem. userDao jest null'em. I moje pytanie dlaczego? Może źle wstrzykuję? Albo może czegoś innego brakuje? Może powinienem gdzieś jeszcze zaznaczyć że to jest to dao.

Pozostało 580 znaków

2014-01-04 11:11
Moderator

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 3 minuty temu

Lokalizacja: Stacktrace

0

Kolejność inicjacji.

 • wywołanie konstruktora
 • wstrzyknięcie pól
 • wstrzyknięcie przez setter

U ciebie w konstruktorze odwołujesz się do pola, które nie jest jeszcze zainicjowane.

Zapoznaj się z adnotacją @PostConstruct i przenieś ciało konstruktora do metody oznaczonej tą adnotacją.


Sięgam tam, gdzie wzrok nie sięga… a tam NullPointerException

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0