Witam. Odgrzebałem stary projekt, w który nurtował mnie pewien błąd. Mianowicie miałem problem z usuwaniem wpisu. Wykonanie tej metody:

@Override
  public void delete(PatientCard patientCard) {
    PatientCard toRemoved = em.merge(patientCard);
    em.remove(toRemoved);
  }

Generuje mi błąd:

WARNING: EJB5184:A system exception occurred during an invocation on EJB PatientCardDao, method: public void pl.ePrzychodnia.dao.daoClass.PatientCardDao.delete(pl.ePrzychodnia.model.PatientCard)
WARNING: javax.ejb.EJBException
at com.sun.ejb.containers.BaseContainer.processSystemException(BaseContainer.java:5215)
at com.sun.ejb.containers.BaseContainer.completeNewTx(BaseContainer.java:5113)
at com.sun.ejb.containers.BaseContainer.postInvokeTx(BaseContainer.java:4901)
at com.sun.ejb.containers.BaseContainer.postInvoke(BaseContainer.java:2045)
at com.sun.ejb.containers.BaseContainer.postInvoke(BaseContainer.java:1994)
at com.sun.ejb.containers.EJBLocalObjectInvocationHandler.invoke(EJBLocalObjectInvocationHandler.java:222)
at com.sun.ejb.containers.EJBLocalObjectInvocationHandlerDelegate.invoke(EJBLocalObjectInvocationHandlerDelegate.java:89)
at com.sun.proxy.$Proxy275.delete(Unknown Source)
at pl.ePrzychodnia.mb.PatientCardMB.delete(PatientCardMB.java:149)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601)
at javax.el.BeanELResolver.invokeMethod(BeanELResolver.java:779)
at javax.el.BeanELResolver.invoke(BeanELResolver.java:528)
at javax.el.CompositeELResolver.invoke(CompositeELResolver.java:257)
at com.sun.el.parser.AstValue.invoke(AstValue.java:248)
at com.sun.el.MethodExpressionImpl.invoke(MethodExpressionImpl.java:302)
at com.sun.faces.facelets.el.TagMethodExpression.invoke(TagMethodExpression.java:105)
at javax.faces.component.MethodBindingMethodExpressionAdapter.invoke(MethodBindingMethodExpressionAdapter.java:88)
at com.sun.faces.application.ActionListenerImpl.processAction(ActionListenerImpl.java:102)
at javax.faces.component.UICommand.broadcast(UICommand.java:315)
at javax.faces.component.UIData.broadcast(UIData.java:1093)
at javax.faces.component.UIViewRoot.broadcastEvents(UIViewRoot.java:794)
at javax.faces.component.UIViewRoot.processApplication(UIViewRoot.java:1259)
at com.sun.faces.lifecycle.InvokeApplicationPhase.execute(InvokeApplicationPhase.java:81)
at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:101)
at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.execute(LifecycleImpl.java:118)
at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:593)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.service(StandardWrapper.java:1550)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:343)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:217)
at pl.ePrzychodnia.filter.FilterLogin.doFilter(FilterLogin.java:49)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:256)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:217)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:279)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:175)
at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.doInvoke(StandardPipeline.java:655)
at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:595)
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:161)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.doService(CoyoteAdapter.java:331)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:231)
at com.sun.enterprise.v3.services.impl.ContainerMapper$AdapterCallable.call(ContainerMapper.java:317)
at com.sun.enterprise.v3.services.impl.ContainerMapper.service(ContainerMapper.java:195)
at com.sun.grizzly.http.ProcessorTask.invokeAdapter(ProcessorTask.java:860)
at com.sun.grizzly.http.ProcessorTask.doProcess(ProcessorTask.java:757)
at com.sun.grizzly.http.ProcessorTask.process(ProcessorTask.java:1056)
at com.sun.grizzly.http.DefaultProtocolFilter.execute(DefaultProtocolFilter.java:229)
at com.sun.grizzly.DefaultProtocolChain.executeProtocolFilter(DefaultProtocolChain.java:137)
at com.sun.grizzly.DefaultProtocolChain.execute(DefaultProtocolChain.java:104)
at com.sun.grizzly.DefaultProtocolChain.execute(DefaultProtocolChain.java:90)
at com.sun.grizzly.http.HttpProtocolChain.execute(HttpProtocolChain.java:79)
at com.sun.grizzly.ProtocolChainContextTask.doCall(ProtocolChainContextTask.java:54)
at com.sun.grizzly.SelectionKeyContextTask.call(SelectionKeyContextTask.java:59)
at com.sun.grizzly.ContextTask.run(ContextTask.java:71)
at com.sun.grizzly.util.AbstractThreadPool$Worker.doWork(AbstractThreadPool.java:532)
at com.sun.grizzly.util.AbstractThreadPool$Worker.run(AbstractThreadPool.java:513)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:722)
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Removing a detached instance pl.ePrzychodnia.model.PatientCard#1
at org.hibernate.ejb.event.EJB3DeleteEventListener.performDetachedEntityDeletionCheck(EJB3DeleteEventListener.java:45)
at org.hibernate.event.def.DefaultDeleteEventListener.onDelete(DefaultDeleteEventListener.java:86)
at org.hibernate.event.def.DefaultDeleteEventListener.onDelete(DefaultDeleteEventListener.java:52)
at org.hibernate.impl.SessionImpl.fireDelete(SessionImpl.java:766)
at org.hibernate.impl.SessionImpl.delete(SessionImpl.java:744)
at org.hibernate.ejb.AbstractEntityManagerImpl.remove(AbstractEntityManagerImpl.java:253)
at com.sun.enterprise.container.common.impl.EntityManagerWrapper.remove(EntityManagerWrapper.java:303)
at pl.ePrzychodnia.dao.daoClass.PatientCardDao.delete(PatientCardDao.java:48)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601)
at org.glassfish.ejb.security.application.EJBSecurityManager.runMethod(EJBSecurityManager.java:1052)
at org.glassfish.ejb.security.application.EJBSecurityManager.invoke(EJBSecurityManager.java:1124)
at com.sun.ejb.containers.BaseContainer.invokeBeanMethod(BaseContainer.java:5388)
at com.sun.ejb.EjbInvocation.invokeBeanMethod(EjbInvocation.java:619)
at com.sun.ejb.containers.interceptors.AroundInvokeChainImpl.invokeNext(InterceptorManager.java:800)
at com.sun.ejb.EjbInvocation.proceed(EjbInvocation.java:571)
at com.sun.ejb.containers.interceptors.SystemInterceptorProxy.doAround(SystemInterceptorProxy.java:162)
at com.sun.ejb.containers.interceptors.SystemInterceptorProxy.aroundInvoke(SystemInterceptorProxy.java:144)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor457.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601)
at com.sun.ejb.containers.interceptors.AroundInvokeInterceptor.intercept(InterceptorManager.java:861)
at com.sun.ejb.containers.interceptors.AroundInvokeChainImpl.invokeNext(InterceptorManager.java:800)
at com.sun.ejb.containers.interceptors.InterceptorManager.intercept(InterceptorManager.java:370)
at com.sun.ejb.containers.BaseContainer.__intercept(BaseContainer.java:5360)
at com.sun.ejb.containers.BaseContainer.intercept(BaseContainer.java:5348)
at com.sun.ejb.containers.EJBLocalObjectInvocationHandler.invoke(EJBLocalObjectInvocationHandler.java:214)
... 52 more

W momencie gdy zamienię na:

@Override
  public void delete(PatientCard patientCard) {
    PatientCard toRemoved = em.merge(em.find(PatientCard.class, patientCard.getId()));
    em.remove(toRemoved);
  }

Wszystko działa ok. Czemu?

Chciałem sobie zobaczyć czy encja toRemoved jest zarządzana i zarówno przy

em.merge(patientCard)

jak i em.merge(em.find(PatientCard.class, patientCard.getId()));


```java
    boolean a = em.contains(toRemoved);
    System.out.println(a);

Zwraca true, więc dlaczego

em.remove(toRemoved);

w jednym przypadku generuje błąd a w drugim nie?

Zawsze robiłem metody remove, że po prostu przekazywałem im obiekt i w merge podawałem jako argument, bez żadnych metod find i wszystko działało.