java swing odświeżanie jPanel

0

witam, chce napisać grę Sokoban, zrobiłem plansze, zaimplementowałem obsługę klawiatury, mam problem z odświeżeniem planszy po przesunięciu kwadratu. Napisałem trzy klasy: JavaSwingSokoban w której jest robione okno, ClassBoard w która odpowiada za rysowanie planszy, i ClassMove która odpowiada za obsługę klawiatury. Jest opcja żeby użyć Timera i odświeżać co określony czas ale to bez sensu trochę, chcę żeby się odświeżało co kliknięcie odpowiedniego klawisza odpowiadającego za poruszanie. bardzo proszę o podpowiedzi i o uwagi dotyczące kodu, nie jest to projekt na jakieś zaliczenie, o to kod:

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaswingsokoban;

import java.awt.Dimension;
import java.awt.Point;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.SwingUtilities;

/**
 *
 * @author marcin
 */
public class JavaSwingSokoban{

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        JFrame jFrame = new JFrame();
        int widthWindow = 660;
        int heightWindow = 500;
        jFrame.setTitle("sokoban !!!!");
        jFrame.setLocation(new Point(100, 100));
        jFrame.setSize(new Dimension(widthWindow, heightWindow));
        jFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        jFrame.setResizable(false);
        jFrame.setVisible(true);
        ClassBoard classBoard = new ClassBoard();
        jFrame.add(classBoard);
      }

    });
  }
}

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaswingsokoban;

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JPanel;

/**
 *
 * @author marcin
 */
public class ClassBoard extends JPanel{

  ClassMove classMove = new ClassMove();
  private int sizeSquare = 40;
  private int positionX = 50;
  private int positionY = 50;

  //0 - mur czarny
  //1 - puste pole bialy
  //2 - pudelko zielony
  //3 - ludzik czerwony
  static int[][] plansza = {
    {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1},
    {0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0},
    {0,1,1,1,1,0,1,2,1,1,2,1,1,0},
    {0,1,1,1,1,0,2,0,0,0,0,1,1,0},
    {0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0},
    {0,3,1,1,1,0,1,0,1,1,2,1,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,1,0,0,2,1,2,1,0},
    {1,1,0,1,2,1,1,2,1,2,1,2,1,0},
    {1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0},
    {1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}
  };

  public ClassBoard() {
    this.setFocusable(true);
    addKeyListener(classMove);
  }

  @Override
  public void paint(Graphics graphics){
    drawBoard(graphics);
  }

  void drawBoard(Graphics graphics){
    super.paint(graphics);
    for(int i = 0; i < plansza.length; ++i){
      for(int j = 0; j < plansza[0].length; ++j){
        if(plansza[i][j] == 0){
          graphics.setColor(Color.BLACK);
          graphics.fillRect((sizeSquare * j) + positionX, (sizeSquare * i) + positionY, sizeSquare, sizeSquare);
        } else if(plansza[i][j] == 1){
          graphics.setColor(Color.WHITE);
          graphics.fillRect((sizeSquare * j) + positionX, (sizeSquare * i) + positionY, sizeSquare, sizeSquare);
        } else if(plansza[i][j] == 2){
          graphics.setColor(Color.GREEN);
          graphics.fillRect((sizeSquare * j) + positionX, (sizeSquare * i) + positionY, sizeSquare, sizeSquare);
        } else if(plansza[i][j] == 3){
          graphics.setColor(Color.RED);
          graphics.fillRect((sizeSquare * j) + positionX, (sizeSquare * i) + positionY, sizeSquare, sizeSquare);          
        }
      }
    }
  }

}

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaswingsokoban;

import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;

/**
 *
 * @author marcin
 */
public class ClassMove implements KeyListener{

  private int x = 5;
  private int y = 1;

  @Override
  public void keyTyped(KeyEvent e) {
  }

  @Override
  public void keyPressed(KeyEvent keyEvent) {
    switch(keyEvent.getKeyCode()){
      case KeyEvent.VK_UP:
        if(ClassBoard.plansza[x - 1][y] == 1){
          ClassBoard.plansza[x - 1][y] = 3;
          ClassBoard.plansza[x][y] = 1;
          x--;
        }
        System.out.println("wcisles up");
        break;
      case KeyEvent.VK_DOWN:
        System.out.println("wcisles down");
        if(ClassBoard.plansza[x + 1][y] == 1){
          ClassBoard.plansza[x + 1][y] = 3;
          ClassBoard.plansza[x][y] = 1;
          x++;
        }
        break;
      case KeyEvent.VK_LEFT:
        System.out.println("wcisles left");
        if(ClassBoard.plansza[x][y - 1] == 1){
          ClassBoard.plansza[x][y - 1] = 3;
          ClassBoard.plansza[x][y] = 1;
          y--;
        }
        break;
      case KeyEvent.VK_RIGHT:
        System.out.println("wcisles right");
        if(ClassBoard.plansza[x][y + 1] == 1){
          ClassBoard.plansza[x][y + 1] = 3;
          ClassBoard.plansza[x][y] = 1;
          y++;
        }
        break;
    }
  }

  @Override
  public void keyReleased(KeyEvent e) {
  }
}
0

mój problem tkwi właśnie z odświeżaniem JPanel, utworzyłem w klasie statyczny obiekt JFrame i dodałem za pomocą metody add(), później w klasie ClassMove na końcu metody KeyPresed() odwołałem się do tego statycznego obiektu ClassBoard.jPanel.repaint(); i użyłem metodę repaint(). lecz to niestety nie działa i to mój problem

0

spróbuj najpierwsz validate() a później repaint();

0

Możesz użyć twojJPanel.paintImmediately(0, 0, twojJPanel.getWidth(), twojJPanel.getHeight()) zamiast repaint'a. Działa prawie zawsze w przeciwieństwie do innych metod.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0