Swing - przekazywanie stringów

0

Witam wszystkich,

Mój problem jest zapewne dosyć trywialny, ale jestem początkującym dlatego proszę o wyrozumiałość. Jednocześnie z góry dziękuję za każdą sugestię i uwagę.

Mam dwie klasy, pierwsza GUI.java zawiera interfejs graficzny, ot zwykły JFrame z jednym Panelem i dwoma buttonami. Drugą pobrałem ze strony oracle'a (http://docs.oracle.com/javase[...]wing/components/combobox.html) - to ta o nazwie CustomComboBox.java. Klasa ta, wyświetla zdjęcia zwierzątek. Dodałem ją na JPanel i wszystko działa poprawnie. Wygląda tak:

user image

Problem w tym, że chciałbym za pomocą buttonów zmieniać ścieżkę dostępu do tych obrazków. W klasie CustomComboBox tworzę scieżkę tak:

String path = "images/";
(...)
images[i] = createImageIcon(path + petStrings[i] + ".gif");

I właśnie w klasie GUI, w metodach obsługujących buttony chciałbym zmieniać wartość tego stringa path. Jak to poprawnie zrobić? Poniżej zamieszczam kod źródłowy dla obydwu klas.

pozdrawiam,
Remi

CustomComboBox.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class CustomComboBoxDemo extends JPanel {
  ImageIcon[] images;
  String[] petStrings = {"1", "2", "3"};
  String path = "images/";

  public CustomComboBoxDemo() {
    super(new BorderLayout());

    //Load the pet images and create an array of indexes.
    images = new ImageIcon[petStrings.length];
    Integer[] intArray = new Integer[petStrings.length];
    for (int i = 0; i < petStrings.length; i++) {
      intArray[i] = new Integer(i);
      images[i] = createImageIcon(path + petStrings[i] + ".gif");
      if (images[i] != null) {
        images[i].setDescription(petStrings[i]);
      }
    }

    //Create the combo box.
    JComboBox FacePartList = new JComboBox(intArray);
    ComboBoxRenderer renderer= new ComboBoxRenderer();
    renderer.setPreferredSize(new Dimension(250, 250));
    FacePartList.setRenderer(renderer);
    FacePartList.setMaximumRowCount(3);

    //Lay out the demo.
    add(FacePartList, BorderLayout.PAGE_START);
    setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(2,2,2,2));
  }

  /** Returns an ImageIcon, or null if the path was invalid. */
  protected static ImageIcon createImageIcon(String path) {
    java.net.URL imgURL = CustomComboBoxDemo.class.getResource(path);
    if (imgURL != null) {
      return new ImageIcon(imgURL);
    } else {
      System.err.println("Couldn't find file: " + path);
        return null;
    }
  }

class ComboBoxRenderer extends JLabel
              implements ListCellRenderer {
    private Font uhOhFont;

    public ComboBoxRenderer() {
      setOpaque(true);
      setHorizontalAlignment(CENTER);
      setVerticalAlignment(CENTER);
    }

    /*
     * This method finds the image and text corresponding
     * to the selected value and returns the label, set up
     * to display the text and image.
     */
    public Component getListCellRendererComponent(
                      JList list,
                      Object value,
                      int index,
                      boolean isSelected,
                      boolean cellHasFocus) {
      //Get the selected index. (The index param isn't
      //always valid, so just use the value.)
      int selectedIndex = ((Integer)value).intValue();

      if (isSelected) {
        setBackground(list.getSelectionBackground());
        setForeground(list.getSelectionForeground());
      } else {
        setBackground(list.getBackground());
        setForeground(list.getForeground());
      }

      //Set the icon and text. If icon was null, say so.
      ImageIcon icon = images[selectedIndex];
      String pet = petStrings[selectedIndex];
      setIcon(icon);
      if (icon != null) {
        setText(pet);
        setFont(list.getFont());
      } else {
        setUhOhText(pet + " (no image available)",
              list.getFont());
      }

      return this;
    }

    //Set the font and text when no image was found.
    protected void setUhOhText(String uhOhText, Font normalFont) {
      if (uhOhFont == null) { //lazily create this font
        uhOhFont = normalFont.deriveFont(Font.ITALIC);
      }
      setFont(uhOhFont);
      setText(uhOhText);
    }
  }
}

GUI.java

import javax.swing.ComboBoxModel;
import javax.swing.JComponent;
import javax.swing.JFrame;

public class GUI extends JFrame {

  /** Constructor */
  public GUI() {
    initComponents();
  }

  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(3);

    // combobox layout
    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(
        jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(
        javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGap(0, 266,
        Short.MAX_VALUE).addComponent(combobox));
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(
        javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGap(0, 274,
        Short.MAX_VALUE).addComponent(combobox));
    // end combobox layout

    jButton1.setText("jButton1");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton2.setText("jButton2");
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(
        getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(layout
        .createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(
            javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
            layout.createSequentialGroup()
              .addContainerGap()
              .addComponent(jPanel1,javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,                   javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,49, Short.MAX_VALUE)
              .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                        .addComponent(jButton1)
                        .addComponent(jButton2))
                .addContainerGap()));
    layout.setVerticalGroup(layout
        .createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(
            layout.createSequentialGroup()
                .addGap(67, 67, 67)
                .addComponent(jButton1)
                .addPreferredGap(
                    javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,
                    94, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(jButton2).addGap(89, 89, 89))
        .addGroup(
            layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addComponent(jPanel1,
                    javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
                    javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
                    Short.MAX_VALUE).addContainerGap()));

    pack();
  }// end:initComponents

  private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
  }

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
  }

  //main
  public static void main(String args[]) {
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new GUI().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  // End of variables

}
1
   private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
    }

    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
    }

W tym miejscu musisz zaprogramować obsługę przycisków. Jeżeli chodzi o wybór ścieżki to poszukaj informacji o JFileChooser.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0