Zaczynam z JPA. Z tego co już się dowiedziałem wynika że encje JPA mogą dowolnie definiować relacje między sobą przez properties i mogą tworzyć nawet relacje dwukierunkowe podczas gdy baza danych dopuszcza tylko relacje jednokierunkowe między tabelami.
Wynika z tego że możliwy jest taki przykładowy przypadek:
Mamy w bazie danych tablice Klient i Adres, relacja miedzy nimi to OneToOne, Klient ma foreign key z Adres. Czy teraz mogę stworzyć Encje JPA o nazwach Adres_E i Klient_E które będą potem mapowalne na wspomniane tabele i ustawić dla nich relacje jednokierunkową ale przeciwną niż w bazie czyli że to encja Adres_E bedzie miała w sobie property do obiektu Klient_E? Czy to będzie działać, mapować się? (Anotacje @JoinColumn(name=) określe tak aby poprawnie wskazywała foreign key w tabeli Klient )
Podobny przypadek można by stworzyć dla relacji jednokierunkowej OneToMany czyli też wywrócić kierunek relacji z bazy w stosunku do relacji encji.
Czy w takim razie relacje w encjach JPA to całkowicie niezależny twór od realcji już potem zmapowanych z tych encji rekordów bazie?

Mam jeszcze pytanko odnośnie stanu życia obiektu encji określanego jako detached. O co tu chodzi? definicja z dokumentacji niewiele mi mówi:
"Detached entity instances have a persistent identity and are not currently associated with a persistence context."
bo sam termin "persistent identity" też jest mi obcy i nie mogę znaleźć jego wyjaśnienia w maulu JEE