Próbuję uruchomic prosty przyklad ze strony https://github.com/zznate/cas[...]ertRowsForColumnFamilies.java

Kompilacja przebiega poprawnie:

[email protected]:/home/marcin/work/java/jctserv/hector-core-1.0-3# javac -cp cassandra-thrift-1.0.6.jar:FastInfoset-1.2.2.jar:slf4j-api-1.6.1.jar:uuid-3.2.0.jar:commons-lang-2.4.jar:guava-r09.jar:speed4j-0.9.jar:commons-pool-1.5.3.jar:hector-core-1.0-3.jar InsertRowsForColumnFamilies.java TutorialCommand.java
[email protected]:/home/marcin/work/java/jctserv/hector-core-1.0-3#

Przy próbie uruchomienia:

[email protected]:/home/marcin/work/java/jctserv/hector-core-1.0-3# java InsertRowsForColumnFamilies
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: InsertRowsForColumnFamilies (wrong name: com/datastax/tutorial/InsertRowsForColumnFamilies)
    at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
    at java.lang.ClassLoader.defineClassCond(ClassLoader.java:631)
    at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:615)
    at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:141)
    at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:283)
    at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:58)
    at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:197)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306)
    at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247)
Could not find the main class: InsertRowsForColumnFamilies. Program will exit.
[email protected]:/home/marcin/work/java/jctserv/hector-core-1.0-3#

Mało się orientuję w javie, więc może popełniam jakiś prosty błąd którego n ie potrafię namierzyć. Pomożecie?

//dodane:


[email protected]:/home/marcin/work/java/jctserv/hector-core-1.0-3# java -cp cassandra-thrift-1.0.6.jar:FastInfoset-1.2.2.jar:slf4j-api-1.6.1.jar:uuid-3.2.0.jar:commons-lang-2.4.jar:guava-r09.jar:speed4j-0.9.jar:commons-pool-1.5.3.jar:hector-core-1.0-3.jar com.datastax.tutorial.InsertRowsForColumnFamilies
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: com/datastax/tutorial/InsertRowsForColumnFamilies
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.datastax.tutorial.InsertRowsForColumnFamilies
    at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:202)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306)
    at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247)
Could not find the main class: com.datastax.tutorial.InsertRowsForColumnFamilies. Program will exit.
[email protected]:/home/marcin/work/java/jctserv/hector-core-1.0-3#

Macie jakieś pomysły?