Kilkukrotnie wykonywujący się windowClosed ()

0

Jestem początkujący w javie i próbowałem napisać prosty program który pobierze mi dane z jednego okna dialogowego (po jego zamknięciu) do drugiego, ale dzieje się coś bardzo dziwnego, a mianowicie gdy otworzę dialoga to w konsoli powinno mi się wyświetlić Window Opened, a gdy zamknę to Window Closed, no i tak się też dzieje z tym że:
przy pierwszym otwarciu i zamknięciu dostaje:

Window Opened
Window Closed
Window Closed
przy drugim
Window Opened
Window Closed
Window Closed
Window Closed
trzecim :
Window Opened
Window Closed
Window Closed
Window Closed
Window Closed
itd.

Nie mogę dojść z czego to wynika.
Zamieszczam kod obu klas.
Z góry dzięki za pomoc

import java.awt.BorderLayout;
/*
 * Główne okno
 */
public class Okno extends JFrame {

  private JPanel contentPane;
  private JButton wyswietl;
  private JButton dodaj;
  private JList lista;
  private Pobierz nowy=new Pobierz();;
  private ArrayList<String> list = new ArrayList();

  private ActionListener a = new ActionListener(){

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      // TODO Auto-generated method stub
      Object z;
      z=a;
      if(a==dodaj){

        nowy.pokaz();
        nowy.addWindowListener(window);

      }

      if(z==wyswietl){

      }

    }};
  /**
   * Launch the application.
   */
  public static void main(String[] args) {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        try {
          Okno frame = new Okno();
          frame.setVisible(true);
        } catch (Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    });
  }

  /**
   * Create the frame.
   */
  public Okno() {
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setBounds(100, 100, 450, 300);
    contentPane = new JPanel();
    contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    setContentPane(contentPane);
    contentPane.setLayout(null);

     dodaj = new JButton("Dodaj");
     dodaj.addActionListener(new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
        nowy=new Pobierz();
        nowy.pokaz();
        nowy.addWindowListener(window);
      }
     });
    dodaj.setBounds(256, 55, 89, 23);

    contentPane.add(dodaj);

     lista = new JList();
    lista.setBounds(69, 171, 106, -115);
    contentPane.add(lista);

    wyswietl = new JButton("Wyświetl");
    wyswietl.setBounds(256, 112, 89, 23);
    wyswietl.addActionListener(a);
    contentPane.add(wyswietl);
  }
  WindowAdapter window = new WindowAdapter(){

    @Override
    public void windowClosed(WindowEvent z) {

      System.out.println("Window Closed");
      /*if(nowy.zwtext()!=null){
      //nowy.zwtext();
      System.out.println(nowy.zwtext());
      }
      else System.out.println("Błąd");*/

      }
    @Override
    public void windowOpened(WindowEvent z) {
      System.out.println("Window Opened");
    }

  };

}
 import java.awt.BorderLayout;
/*
 * Okno dialogowe
 */

public class Pobierz extends JDialog {

  private final JPanel contentPanel = new JPanel();
  private JTextField text;
  private String txt;

  /**
   * Create the dialog.
   */
  public Pobierz() {
    setBounds(100, 100, 450, 300);
    getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
    contentPanel.setLayout(new FlowLayout());
    contentPanel.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    setDefaultCloseOperation(JDialog.DISPOSE_ON_CLOSE);

    getContentPane().add(contentPanel, BorderLayout.CENTER);
    {
      JLabel lblPodajTekst = new JLabel("Podaj Tekst");
      contentPanel.add(lblPodajTekst);
    }
    {
      text = new JTextField();
      contentPanel.add(text);
      text.setColumns(10);
    }
    {
      JPanel buttonPane = new JPanel();
      buttonPane.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));
      getContentPane().add(buttonPane, BorderLayout.SOUTH);
      {
        JButton okButton = new JButton("OK");
        okButton.addActionListener(new ActionListener() {
          public void actionPerformed(ActionEvent e) {

            txt=text.getText();
            setVisible(false);
            dispose();
        }});
        //okButton.setActionCommand("OK");
        buttonPane.add(okButton);
        //getRootPane().setDefaultButton(okButton);
      }
      {
        JButton cancelButton = new JButton("Cancel");
        cancelButton.setActionCommand("Cancel");
        buttonPane.add(cancelButton);
      }
    }

  }
  public void pokaz(){
    setVisible(true);
  }

  public String zwtext(){
    return txt;
  }
}
0

W obsłudze zdarzenia dodajesz kolejnego listenera

  public void actionPerformed(ActionEvent arg0) 
  {
    nowy=new Pobierz();
    nowy.pokaz();
    nowy.addWindowListener(window); //<- tu dodajesz
  }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0