Iteracja po List<AnyTypeArray>

0

Witam,
piszę WebService i Klienta. Chciałbym zrobić coś takiego, że w kliencie podaje w jTextField'ach przedział ID i wysyłam odpowiednie zapytanie do WS. Ten to zapytanie wykonuje i zwraca rekordy. Rekordy te wyświetlane są w kliencie w jTable.
Mam taki kod w WS:

  @WebMethod(operationName = "selectSample")
  public List<Object[]> selectSample(@WebParam(name = "query") String query) {
    Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession();
    session.beginTransaction();
    List<Sample> result = session.createQuery(query).list();
    HibernateUtil.getSessionFactory().close();
    List<Object[]> list = new ArrayList<Object[]>();
    for(Sample sample : result) {
      Object[] obj = new Object[]{sample.getBand(), sample.getBanda(), sample.getBandacorr()};
      list.add(obj);
    }
    return list;
  }

A taki w kliencie:

  @Action
  public void pokaz() {
    WebApp_Service service = new WebApp_Service();
    WebApp myws = service.getWebAppPort();
    DefaultTableModel model = (DefaultTableModel)jTable1.getModel();
    int fromId, toId;
    while(model.getRowCount() != 0)
      model.removeRow(0);
    if(jTextField1.getText().equals(""))
      fromId = 0;
    else
      fromId = Integer.parseInt(jTextField1.getText());
    if(jTextField2.getText().equals(""))
      toId = 0;
    else
      toId = Integer.parseInt(jTextField2.getText());
    String query = "from Sample s where s.sampleid >= " + fromId + " and s.sampleid <= " + toId;
    if(fromId >= 6725220 && toId <= 6725300 && fromId <= toId) {
      //myws.selectSample(query);
      //iteracja to zwroconych rekordach
      //model.addRow(rekord);   
    } else
      return;
  }

addRow() potrzebuje jako parametru Object[] i dlatego też każdy rekord sprowadzam da takiej postaci i zwracam listę wszystkich rekordów. Teraz muszę ją tylko przeiterować i każdy Object[] z listy wrzucać do addRow(). Tyle, że mimo deklaracji, że zwracam List<Object[]> według klienta zwracam List<anytypearray> i nie wiem jak to przeiterować, żebym miał Object[].

0

Napisz dto reprezentujące każdy wiersz tabeli (np. SampleDto) i zwracaj List<sampledto>, a nie List<Object[]>.

Dwie dodatkowe uwagi do tego kodu:
-kod maksymalnie niebezpieczny, gdyż przekazujesz sql jako parameter
-kod jest bardzo niewydajny, gdyż za każdym razem tworzysz SessionFactory. SessionFactory powinien być tworzony tylko raz. Powinieneś zamykać sesję (session), nie sessionFactory.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0