Witam,
jestem uczniem drugiej klasy liceum i na dzisiejszych zajęciach pisałem pracę klasową z javy. Za zadanie miałem napisać program sortujący metodą przez kopcowanie. Program miał pozwolić na wpisanie ilu się chce elementów tablicy oraz jakich np:
dla 5:
3,2,1,5,3

Po kilku godzinach pracy w zespole 3-osobowym udało nam się napisać ten program(którego ciężko znaleźć w internecie lub jest to praktycznie niemożliwe).
Prosiłbym o sprawdzenie, czy kod który napisaliśmy jest poprawny(program działa, chodzi o to, czy jest poprawnie napisany). Oto kod:

   import javax.swing.*;

  public class sortowanie2
  {

      public static void main(String[] args)
      {

          int il;
          String til;
          til = JOptionPane.showInputDialog("podaj iloś elementów w wektorze");
          il = Integer.parseInt(til);
          int w[] = new int[il+1];
          Wprowadzanie(w);
          Wyswietlanie2(w);
          w=Sortowanie(w);
          Rozbieranie(w);
          Wyswietlanie(w);

          System.exit(0);
      }

      public static void Wprowadzanie(int w[])
      {
          int i;
          String val ="0";
          w[0] = Integer.parseInt(val);

          for(i=1; i<w.length; i++)
          {
              val = JOptionPane.showInputDialog("Podaj: "+(i)+" element");
              w[i] = Integer.parseInt(val);
          }
      }
      public static void Wyswietlanie2(int w[])
      {
          int i;
          String kopiec="";

              for(i=1; i<w.length; i++)
              {
                  kopiec += w[i] +" ";
              }

          JOptionPane.showMessageDialog(null, kopiec, "Komunikat112", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
      }
      public static void Wyswietlanie(int w[])
      {
          int i;
          String kopiec="";

              for(i=0; i<w.length-1; i++)
              {
                  kopiec += w[i] +" ";
              }

          JOptionPane.showMessageDialog(null, kopiec, "Komunikat112", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
      }
      public static int [] Sortowanie(int w[])
      {
          int i, j, k, x;
           for(i = 0; i <=w.length-1; i++)
           {
            j = i; // j-liść
            k = (int) Math.floor (j / 2); // k-pozycja elementu nadrzędnego (przodka)
            x = w[i]; // zapamiętuje wstawiany element

            while(k>0 && w[k]<x){

             w[j] = w[k];
             j = k;
             k = (int) Math.floor (j / 2);

            }
            w[j] = x;
           }return w;

      }

      public static void Rozbieranie(int w[])
      {
          int i, a, j, k, m,b;
          for(i=w.length-1; i>=1; i--)
          {
              a=w[0];
              w[0] = w[i];
              w[i]=a;
              j=0;

              for(k=0; k<i; k=j+j)
              {
                  if(k+1<i && w[k+1]>w[k])
                  {              
                      m=k+1;
                  }
                  else
                  {
                  m=k;  
                  }

                  if(w[m]<=w[j])
                      break;
                  b=w[j];
                  w[j] = w[m];
                  w[m]=b;
                  j=m;
              }
          }
      }

  } 

Mam nadzieję, że kiedyś komuś przyda się ten program.