Witam.

Piszę obecnie aplikację wielowątkową, która operuje na bazie danych Postgre.
Utworzyłem w projekcie klasę - singleton, która ma odpowiadać za komunikację z BD.


import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
/**
 *
 * @author Romek
 */
public class PostgreManager {

  private PostgreManager() throws ClassNotFoundException, SQLException {
    this(DEF_CONN, DEF_USER, DEF_PASS);
  }

  private PostgreManager(String conn, String usr, String pass) throws ClassNotFoundException, SQLException {
    Class.forName("org.postgresql.Driver");
    connection = DriverManager.getConnection(conn, usr, pass);
    counter = 0;
  }

  public static synchronized PostgreManager getInstance() throws ClassNotFoundException, SQLException {
    if (instance == null) {
      instance = new PostgreManager();
    }

    ++counter;
    return instance;
  }

  public String testConnection() throws SQLException{

    return connection.getMetaData().getDatabaseProductVersion();
  }

  public ResultSet executeQuery(String query,int resultSetType,int resultSetConcurency) throws SQLException {
    return connection.createStatement(resultSetType, resultSetConcurency).executeQuery(query);
  }

  public int executeUpdate(String query) throws SQLException{
    return connection.createStatement().executeUpdate(query);
  }

  public synchronized void closeConnection() {
    --counter;

    if (counter == 0) {
      try {
        connection.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(PostgreManager.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }

      instance = null;
    }
  }

  private static PostgreManager instance;
  private static final String DEF_CONN = "jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/pass";
  private static final String DEF_USER = "postgres";
  private static final String DEF_PASS = "root";
  private static int counter;
  private Connection connection;
}

Jak widać przy pierwszym użyciu zostaje załadowany sterownik jdbc i zainicjowane połączenie z bazą.
Z obiektu PostgreManager może jednocześnie korzystać wiele wątków. W momencie, gdy ostatni z nich
przestaje używać bazy (wywołuje closeConnection), połączenie powinno zostać zamknięte.

Czy należy wprowadzić dodatkową synchronizację w metodach executeQuery / executeUpdate ? ( na mój rozum taka synchronizacja odbywa się na poziomie bazy danych i nie jest tutaj potrzebna ).