Jako, że nie ma dostępnej aplikacji o potrzebnej mi funkcjonalności, postanowiłem się pobawić sam. Działanie polega na prostym przerzucaniu plików i/lub katalogów z jednego panelu jScrollPane do drugiego.
Co mam:
-lewy jScrollPane w którym wyświela mi się drzewo wszystkich katalogów
Co chcę zrobić:
-za pomocą przycisku przerzucać pliki i katalogi z lewego panelu na prawy
-odczytać ścieżki do tych plików i katalogów w celu późniejszej obróbki
Na czym stoję:
-akcja przycisku do pobrania zaznaczonego obiektu w drzewie...
przeczytałem dokumentację odnośnie jTree, ale nie wiem jak to się ma do jScrollPane i jak w prosty sposób porać zaznaczenie w drzewie przyciskiem...
wrzucam klasę, którą znalazłem,jedyne co zrobiłem, to wyświetlanie drzewa w elemencie jScrollPane.


package backup;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Component;
import java.io.File;
import java.util.*;

import javax.swing.*;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.filechooser.FileSystemView;
import javax.swing.tree.DefaultTreeCellRenderer;
import javax.swing.tree.TreeNode;

/**
 * @author Kirill Grouchnikov
 */
public class FileTree extends JPanel {
  /**
   * File system view.
   */
  protected static FileSystemView fsv = FileSystemView.getFileSystemView();

  /**
   * Renderer for the file tree.
   * 
   * @author Kirill Grouchnikov
   */
  private static class FileTreeCellRenderer extends DefaultTreeCellRenderer {
    /**
     * Icon cache to speed the rendering.
     */
    private Map<String, Icon> iconCache = new HashMap<String, Icon>();

    /**
     * Root name cache to speed the rendering.
     */
    private Map<File, String> rootNameCache = new HashMap<File, String>();

    /*
     * (non-Javadoc)
     * 
     * @see javax.swing.tree.DefaultTreeCellRenderer#getTreeCellRendererComponent(javax.swing.JTree,
     *   java.lang.Object, boolean, boolean, boolean, int, boolean)
     */
    @Override
    public Component getTreeCellRendererComponent(JTree tree, Object value,
        boolean sel, boolean expanded, boolean leaf, int row,
        boolean hasFocus) {
      FileTreeNode ftn = (FileTreeNode) value;
      File file = ftn.file;
      String filename = "";
      if (file != null) {
        if (ftn.isFileSystemRoot) {
          // long start = System.currentTimeMillis();
          filename = this.rootNameCache.get(file);
          if (filename == null) {
            filename = fsv.getSystemDisplayName(file);
            this.rootNameCache.put(file, filename);
          }
          // long end = System.currentTimeMillis();
          // System.out.println(filename + ":" + (end - start));
        } else {
          filename = file.getName();
        }
      }
      JLabel result = (JLabel) super.getTreeCellRendererComponent(tree,
          filename, sel, expanded, leaf, row, hasFocus);
      if (file != null) {
        Icon icon = this.iconCache.get(filename);
        if (icon == null) {
          // System.out.println("Getting icon of " + filename);
          icon = fsv.getSystemIcon(file);
          this.iconCache.put(filename, icon);
        }
        result.setIcon(icon);
      }
      return result;
    }
  }

  /**
   * A node in the file tree.
   * 
   * @author Kirill Grouchnikov
   */
  private static class FileTreeNode implements TreeNode {
    /**
     * Node file.
     */
    private File file;

    /**
     * Children of the node file.
     */
    private File[] children;

    /**
     * Parent node.
     */
    private TreeNode parent;

    /**
     * Indication whether this node corresponds to a file system root.
     */
    private boolean isFileSystemRoot;

    /**
     * Creates a new file tree node.
     * 
     * @param file
     *      Node file
     * @param isFileSystemRoot
     *      Indicates whether the file is a file system root.
     * @param parent
     *      Parent node.
     */
    public FileTreeNode(File file, boolean isFileSystemRoot, TreeNode parent) {
      this.file = file;
      this.isFileSystemRoot = isFileSystemRoot;
      this.parent = parent;
      this.children = this.file.listFiles();
      if (this.children == null)
        this.children = new File[0];
    }

    /**
     * Creates a new file tree node.
     * 
     * @param children
     *      Children files.
     */
    public FileTreeNode(File[] children) {
      this.file = null;
      this.parent = null;
      this.children = children;
    }

    /*
     * (non-Javadoc)
     * 
     * @see javax.swing.tree.TreeNode#children()
     */
    public Enumeration<?> children() {
      final int elementCount = this.children.length;
      return new Enumeration<File>() {
        int count = 0;

        /*
         * (non-Javadoc)
         * 
         * @see java.util.Enumeration#hasMoreElements()
         */
        public boolean hasMoreElements() {
          return this.count < elementCount;
        }

        /*
         * (non-Javadoc)
         * 
         * @see java.util.Enumeration#nextElement()
         */
        public File nextElement() {
          if (this.count < elementCount) {
            return FileTreeNode.this.children[this.count++];
          }
          throw new NoSuchElementException("Vector Enumeration");
        }
      };

    }

    /*
     * (non-Javadoc)
     * 
     * @see javax.swing.tree.TreeNode#getAllowsChildren()
     */
    public boolean getAllowsChildren() {
      return true;
    }

    /*
     * (non-Javadoc)
     * 
     * @see javax.swing.tree.TreeNode#getChildAt(int)
     */
    public TreeNode getChildAt(int childIndex) {
      return new FileTreeNode(this.children[childIndex],
          this.parent == null, this);
    }

    /*
     * (non-Javadoc)
     * 
     * @see javax.swing.tree.TreeNode#getChildCount()
     */
    public int getChildCount() {
      return this.children.length;
    }

    /*
     * (non-Javadoc)
     * 
     * @see javax.swing.tree.TreeNode#getIndex(javax.swing.tree.TreeNode)
     */
    public int getIndex(TreeNode node) {
      FileTreeNode ftn = (FileTreeNode) node;
      for (int i = 0; i < this.children.length; i++) {
        if (ftn.file.equals(this.children[i]))
          return i;
      }
      return -1;
    }

    /*
     * (non-Javadoc)
     * 
     * @see javax.swing.tree.TreeNode#getParent()
     */
    public TreeNode getParent() {
      return this.parent;
    }

    /*
     * (non-Javadoc)
     * 
     * @see javax.swing.tree.TreeNode#isLeaf()
     */
    public boolean isLeaf() {
      return (this.getChildCount() == 0);
    }
  }

  /**
   * The file tree.
   */
  private JTree tree;

  /**
   * Creates the file tree panel.
   */
  public FileTree() {
    this.setLayout(new BorderLayout());

    File[] roots = File.listRoots();
    FileTreeNode rootTreeNode = new FileTreeNode(roots);
    this.tree = new JTree(rootTreeNode);
    this.tree.setCellRenderer(new FileTreeCellRenderer());
    this.tree.setRootVisible(false);
    final JScrollPane jsp = new JScrollPane(this.tree);
    jsp.setBorder(new EmptyBorder(0, 0, 0, 0));
    this.add(jsp, BorderLayout.CENTER);

  }

  public static void main() {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
              Component drzewo = new FileTree();
              BackupView.panelLewy.getViewport().add(drzewo, null);
      }
    });
  }
}