JPA - problem z połączeniem kolumn

0

Witam.
Problem z łączeniem kolumn.
Mam osobę która ma kilka książek, a więc relacja @OneToMany.

Kod Main:

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package jpa;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;

/**
 *
 * @author Michal
 */
public class JPA {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("JPAPU");
    EntityManager em = emf.createEntityManager();

    Osoba osoba= new Osoba();
    osoba.setImie("Jan");
    osoba.setNazwisko("Kowalski");

    Ksiazka ksiazka = new Ksiazka();
    ksiazka.setTytol("Moja pierwsza książka.");
    ksiazka.setRok("1992");

    em.getTransaction().begin();
    try {
      em.persist(osoba);
      em.persist(ksiazka);
      em.getTransaction().commit();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      em.getTransaction().rollback();
    } finally {
      em.close();
    }
  }
}

Kod Osoby:

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package jpa;

import java.io.Serializable;
import java.util.Set;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;

/**
 *
 * @author Michal
 */
@Entity
public class Osoba implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private Long id;
  private String imie;
  private String nazwisko;
  private Set<Ksiazka> ksiazka;

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 0;
    hash += (id != null ? id.hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object) {
    // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
    if (!(object instanceof Osoba)) {
      return false;
    }
    Osoba other = (Osoba) object;
    if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "jpa.Osoba[ id=" + id + " ]";
  }

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  public String getImie() {
    return imie;
  }

  public void setImie(String imie) {
    this.imie = imie;
  }

  public String getNazwisko() {
    return nazwisko;
  }

  public void setNazwisko(String nazwisko) {
    this.nazwisko = nazwisko;
  }

  public Set<Ksiazka> getKsiazka() {
    return ksiazka;
  }

  public void setKsiazka(Set<Ksiazka> ksiazka) {
    this.ksiazka = ksiazka;
  }

}

Kod Ksiazka:

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package jpa;

import java.io.Serializable;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;

/**
 *
 * @author Michal
 */
@Entity
public class Ksiazka implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private Long id;
  private String tytol;
  private String rok;

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 0;
    hash += (getId() != null ? getId().hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object) {
    // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
    if (!(object instanceof Ksiazka)) {
      return false;
    }
    Ksiazka other = (Ksiazka) object;
    if ((this.getId() == null && other.getId() != null) || (this.getId() != null && !this.id.equals(other.id))) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "jpa.Ksiakzka[ id=" + getId() + " ]";
  }

  /**
   * @return the id
   */
  public Long getId() {
    return id;
  }

  /**
   * @param id the id to set
   */
  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  /**
   * @return the tytol
   */
  public String getTytol() {
    return tytol;
  }

  /**
   * @param tytol the tytol to set
   */
  public void setTytol(String tytol) {
    this.tytol = tytol;
  }

  /**
   * @return the rok
   */
  public String getRok() {
    return rok;
  }

  /**
   * @param rok the rok to set
   */
  public void setRok(String rok) {
    this.rok = rok;
  }

}

Bardzo proszę o pomoc.

0

Brakuje ci id właściciela książki, czy tylko pominąłeś w encji?

NetBeans umie generować encje dla tabel SQL razem z relacjami na podstawie utworzonej tablicy w bazie. Czyżby te adnotacje wszystkie nie były wymagane?

U osoby:

@OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, mappedBy ="ksiazka", fetch=FetchType.EAGER)
private Ksiazka ksiazka;  

Przy książce:

@JoinColumn(name="osoba", referencedColumnName="id")
@ManyToOne(optional=false, fetch=FetchType.EAGER)
private Osoba osoba;

Kod na podstawie książki "JavaEE 6, Programowanie aplikacji www". Sporo w niej błędów i starych rozwiązań (jak przypisywanie walidatorów i ziaren zarządzanych w xml zamiast adnotacji), ale zła nie jest, jak się ma internet:p
Też się dopiero uczę.

BTW. tytuł, nie tytół:)

0

Więc problem dalej nie rozwiązany :(
Zmieniłem wszystko na rozwiązanie które sprawdziłem i działa. ale jak przerobiłem to na swój kod to nie działa :(

Kod teraz wygląda tak

package jpa;

import java.io.Serializable;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name="AUTORZY")
public class Autor implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  @Id
  @Column(name = "numer_autora")
  private Long id;
  @Column(name="imie")
  private String imie;
  @Column(name="nazwisko")
  private String nazwisko;
  @JoinColumn(name="ksiazka")
  @ManyToOne
  private Ksiazka ksiazka;  

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 0;
    hash += (getId() != null ? getId().hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object) {
    // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
    if (!(object instanceof Autor)) {
      return false;
    }
    Autor other = (Autor) object;
    if ((this.getId() == null && other.getId() != null) || (this.getId() != null && !this.id.equals(other.id))) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "jpa.Autor[ id=" + getId() + " ]";
  }

  /**
   * @return the id
   */
  public Long getId() {
    return id;
  }

  /**
   * @param id the id to set
   */
  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  /**
   * @return the imie
   */
  public String getImie() {
    return imie;
  }

  /**
   * @param imie the imie to set
   */
  public void setImie(String imie) {
    this.imie = imie;
  }

  /**
   * @return the nazwisko
   */
  public String getNazwisko() {
    return nazwisko;
  }

  /**
   * @param nazwisko the nazwisko to set
   */
  public void setNazwisko(String nazwisko) {
    this.nazwisko = nazwisko;
  }

  /**
   * @return the ksiazka
   */
  public Ksiazka getKsiazka() {
    return ksiazka;
  }

  /**
   * @param ksiazka the ksiazka to set
   */
  public void setKsiazka(Ksiazka ksiazka) {
    this.ksiazka = ksiazka;
  }

}
/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package jpa;

import java.io.Serializable;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;

/**
 *
 * @author Michal
 */
@Entity
@Table(name="Ksiazki")
public class Ksiazka implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private Long id;
  @Column(name="ksiazka")
  private String tytul;

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 0;
    hash += (getId() != null ? getId().hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object) {
    // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
    if (!(object instanceof Ksiazka)) {
      return false;
    }
    Ksiazka other = (Ksiazka) object;
    if ((this.getId() == null && other.getId() != null) || (this.getId() != null && !this.id.equals(other.id))) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "jpa.Ksiazka[ id=" + getId() + " ]";
  }

  /**
   * @return the id
   */
  public Long getId() {
    return id;
  }

  /**
   * @param id the id to set
   */
  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  /**
   * @return the tytul
   */
  public String getTytul() {
    return tytul;
  }

  /**
   * @param tytul the tytul to set
   */
  public void setTytul(String tytul) {
    this.tytul = tytul;
  }
}

/*

 • To change this template, choose Tools | Templates
 • and open the template in the editor.
  */
  package jpa;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;

/*

 • @author Michal
  */
  public class JPA {

  public static void main(String[] a) {
  JPA tryInsert = new JPA();
  Ksiazka ksiazka = new Ksiazka();
  ksiazka.setTytul("Dupa");
  tryInsert.persist(ksiazka);
  Autor autor = new Autor();
  autor.setId(1L);
  autor.setImie("Jurek");
  autor.setNazwisko("Gryzipiórek");
  autor.setKsiazka(ksiazka);
  tryInsert.persist(autor);
  }

  public void persist(Object object) {
  EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("JPAPU");
  EntityManager em = emf.createEntityManager();
  em.getTransaction().begin();
  try {
  em.persist(object);
  em.getTransaction().commit();
  } catch (Exception e) {
  e.printStackTrace();
  em.getTransaction().rollback();
  } finally {
  em.close();
  }
  }
  }

No i oczywiście błąd.

run:
Exception in thread "main" javax.persistence.PersistenceException: No Persistence provider for EntityManager named JPAPU: Provider named oracle.toplink.essentials.PersistenceProvider threw unexpected exception at create EntityManagerFactory: 
oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Local Exception Stack: 
Exception [TOPLINK-30005] (Oracle TopLink Essentials - 2.0.1 (Build b09d-fcs (12/06/2007))): oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Exception Description: An exception was thrown while searching for persistence archives with ClassLoader: [email protected]
Internal Exception: javax.persistence.PersistenceException: Exception [TOPLINK-28018] (Oracle TopLink Essentials - 2.0.1 (Build b09d-fcs (12/06/2007))): oracle.toplink.essentials.exceptions.EntityManagerSetupException
Exception Description: predeploy for PersistenceUnit [JPAPU] failed.
Internal Exception: Exception [TOPLINK-30007] (Oracle TopLink Essentials - 2.0.1 (Build b09d-fcs (12/06/2007))): oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Exception Description: An exception was thrown while loading class: jpa.Osoba to check whether it implements @Entity, @Embeddable, or @MappedSuperclass.
Internal Exception: java.lang.ClassNotFoundException: jpa.Osoba
  at oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException.exceptionSearchingForPersistenceResources(PersistenceUnitLoadingException.java:143)
  at oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.EntityManagerFactoryProvider.createEntityManagerFactory(EntityManagerFactoryProvider.java:169)
  at javax.persistence.Persistence.createEntityManagerFactory(Persistence.java:110)
  at javax.persistence.Persistence.createEntityManagerFactory(Persistence.java:83)
  at jpa.JPA.persist(JPA.java:31)
  at jpa.JPA.main(JPA.java:21)
Caused by: javax.persistence.PersistenceException: Exception [TOPLINK-28018] (Oracle TopLink Essentials - 2.0.1 (Build b09d-fcs (12/06/2007))): oracle.toplink.essentials.exceptions.EntityManagerSetupException
Exception Description: predeploy for PersistenceUnit [JPAPU] failed.
Internal Exception: Exception [TOPLINK-30007] (Oracle TopLink Essentials - 2.0.1 (Build b09d-fcs (12/06/2007))): oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Exception Description: An exception was thrown while loading class: jpa.Osoba to check whether it implements @Entity, @Embeddable, or @MappedSuperclass.
Internal Exception: java.lang.ClassNotFoundException: jpa.Osoba
  at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.EntityManagerSetupImpl.predeploy(EntityManagerSetupImpl.java:643)
  at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.JavaSECMPInitializer.callPredeploy(JavaSECMPInitializer.java:171)
  at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.JavaSECMPInitializer.initPersistenceUnits(JavaSECMPInitializer.java:239)
  at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.JavaSECMPInitializer.initialize(JavaSECMPInitializer.java:255)
  at oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.EntityManagerFactoryProvider.createEntityManagerFactory(EntityManagerFactoryProvider.java:155)
  ... 4 more
Caused by: Exception [TOPLINK-28018] (Oracle TopLink Essentials - 2.0.1 (Build b09d-fcs (12/06/2007))): oracle.toplink.essentials.exceptions.EntityManagerSetupException
Exception Description: predeploy for PersistenceUnit [JPAPU] failed.
Internal Exception: Exception [TOPLINK-30007] (Oracle TopLink Essentials - 2.0.1 (Build b09d-fcs (12/06/2007))): oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Exception Description: An exception was thrown while loading class: jpa.Osoba to check whether it implements @Entity, @Embeddable, or @MappedSuperclass.
Internal Exception: java.lang.ClassNotFoundException: jpa.Osoba
  at oracle.toplink.essentials.exceptions.EntityManagerSetupException.predeployFailed(EntityManagerSetupException.java:228)
  ... 9 more
Caused by: Exception [TOPLINK-30007] (Oracle TopLink Essentials - 2.0.1 (Build b09d-fcs (12/06/2007))): oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Exception Description: An exception was thrown while loading class: jpa.Osoba to check whether it implements @Entity, @Embeddable, or @MappedSuperclass.
Internal Exception: java.lang.ClassNotFoundException: jpa.Osoba
  at oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException.exceptionLoadingClassWhileLookingForAnnotations(PersistenceUnitLoadingException.java:160)
  at oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.persistence.PersistenceUnitProcessor.isEntity(PersistenceUnitProcessor.java:319)
  at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.metadata.MetadataProcessor.buildEntityClassSetFromAnnotations(MetadataProcessor.java:491)
  at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.metadata.MetadataProcessor.buildEntityList(MetadataProcessor.java:462)
  at oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.persistence.PersistenceUnitProcessor.processORMetadata(PersistenceUnitProcessor.java:366)
  at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.EntityManagerSetupImpl.predeploy(EntityManagerSetupImpl.java:607)
  ... 8 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: jpa.Osoba
  at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:202)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190)
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306)
  at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247)
  at oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.persistence.PersistenceUnitProcessor.isEntity(PersistenceUnitProcessor.java:316)
  ... 12 more

 The following providers:
oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.EntityManagerFactoryProvider
Returned null to createEntityManagerFactory.

  at javax.persistence.Persistence.createEntityManagerFactory(Persistence.java:154)
  at javax.persistence.Persistence.createEntityManagerFactory(Persistence.java:83)
  at jpa.JPA.persist(JPA.java:31)
  at jpa.JPA.main(JPA.java:21)
Java Result: 1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
0

Działa ;]

Błędem okazał się dodatkowy stary wpis w pliku persistence.xml.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0