Mam taki kod:

  public void myszka()
  { table.addMouseListener(new MouseAdapter()
      {
      public void mousePressed(final MouseEvent e)

       if (e.getButton() == MouseEvent.BUTTON3 && e.getClickCount() == 1)
        {
         JTable tabela=(JTable)(e.getSource());
         index_do_usuniecia=tabela.getSelectedRow();
         index_do_usuniecia=tabela.convertRowIndexToModel(index_do_usuniecia);
         try {
            odpowiedzi = new ArrayList<Odpowiedzi>(EmployeeListDecorator_odpowiedzi.readList());
           } catch (SQLException ex) 
           {Logger.getLogger(Okno_dodaj_zlecenie.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);}
         String apteka=(zlecenia.get(index_do_usuniecia)._apteka);

         for (int a=0;a<odpowiedzi.size();a++)
          {
           menu.add(new MenuItem(odpowiedzi.get(a)._nazwa));
           menu.getItem(a).setActionCommand(odpowiedzi.get(a)._nazwa);
           menu.addSeparator();
          }
         frame.add(menu);
         menu.show(e.getComponent(), e.getX(),e.getY());

        } };
      });}

Czytam sobie z bazy pewne rekordy które poźniej wyświetlam w menu kontekstowym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Działa ok, ale gdzie leży problem? Często bywa tak że te rekordy są długie i nie mieszczą sie na ekranie. Czy można jakoś ustalić szerokość tego menu kontektowego i zmusić wiersze do 'zawijania się do nowej lini'? A co za tym idzie gdy będzie dużo pozycji zrobienie przewijanego menu góra <-> dół?

Dzięki za pomoc.