Nie mogę sobie poradzić z odwzorowaniem relacji wiele do wielu. Mam takie tabele:

Book:

+---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id      | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment | 
| titlePl    | varchar(100) | NO  |   | NULL  |        | 
| titleOrg   | varchar(100) | YES |   | NULL  |        | 
| publisher   | varchar(50) | NO  |   | NULL  |        | 
| pages     | int(11)   | NO  |   | NULL  |        | 
| ISBN     | varchar(17) | YES | UNI | NULL  |        | 
| price     | float(5,2)  | NO  |   | NULL  |        | 
| mainCat    | varchar(20) | NO  |   | NULL  |        | 
| cat      | varchar(50) | NO  |   | NULL  |        | 
| year     | int(11)   | YES |   | NULL  |        | 
| ratingCounter | int(11)   | YES |   | NULL  |        | 
| ratingSum   | float(5,1)  | YES |   | NULL  |        | 
| info     | text     | YES |   | NULL  |        | 
+---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+

<hibernate-mapping>
 <class catalog="IWM" name="pl.iwm.Book" table="book">
  <id name="id" type="java.lang.Integer">
   <column name="id"/>
   <generator class="identity"/>
  </id>
  <property name="titlePl" type="string">
   <column length="100" name="titlePl" not-null="true"/>
  </property>
  <property name="titleOrg" type="string">
   <column length="100" name="titleOrg"/>
  </property>
  <property name="publisher" type="string">
   <column length="50" name="publisher" not-null="true"/>
  </property>
  <property name="pages" type="int">
   <column name="pages" not-null="true"/>
  </property>
  <property name="isbn" type="string">
   <column length="17" name="ISBN" unique="true"/>
  </property>
  <property name="price" type="float">
   <column name="price" not-null="true" precision="4"/>
  </property>
  <property name="mainCat" type="string">
   <column length="20" name="mainCat" not-null="true"/>
  </property>
  <property name="cat" type="string">
   <column length="20" name="cat" not-null="true"/>
  </property>
  <property name="year" type="java.lang.Integer">
   <column name="year"/>
  </property>
  <property name="ratingCounter" type="java.lang.Integer">
   <column name="ratingCounter"/>
  </property>
  <property name="ratingSum" type="float">
   <column name="ratingSum"/>
  </property>
  <property lazy="true" name="info" type="string">
   <column length="65535" name="info"/>
  </property>
  <list name="authors" table="books_authors">
   <key column="bookId"/>
   <list-index column="id"/>
   <many-to-many class="pl.iwm.Author" column="authorId"/>
  </list>
 </class>
</hibernate-mapping>

Author:

+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type    | Null | Key | Default | Extra     |
+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id  | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment | 
| fName | varchar(20) | NO  |   | NULL  |        | 
| mName | varchar(20) | YES |   | NULL  |        | 
| lName | varchar(20) | NO  |   | NULL  |        | 
| info | text    | YES |   | NULL  |        | 
+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+

<hibernate-mapping>
 <class catalog="IWM" name="pl.iwm.Author" table="author">
  <id name="id" type="java.lang.Integer">
   <column name="id"/>
   <generator class="identity"/>
  </id>
  <property name="fname" type="string">
   <column length="20" name="fName" not-null="true"/>
  </property>
  <property name="mname" type="string">
   <column length="20" name="mName"/>
  </property>
  <property name="lname" type="string">
   <column length="20" name="lName" not-null="true"/>
  </property>
  <property name="info" type="string">
   <column length="65535" name="info"/>
  </property>
  <list name="books" table="books_authors">
   <key column="authorId"/>
   <list-index column="id"/>
   <many-to-many class="pl.iwm.Book" column="bookId"/>
  </list>
 </class>
</hibernate-mapping>

Tabela łącząca Books_Authors:

+----------+---------+------+-----+---------+----------------+
| Field  | Type  | Null | Key | Default | Extra     |
+----------+---------+------+-----+---------+----------------+
| id    | int(11) | NO  | PRI | NULL  | auto_increment | 
| bookId  | int(11) | NO  | MUL | NULL  |        | 
| authorId | int(11) | NO  | MUL | NULL  |        | 
+----------+---------+------+-----+---------+----------------+

Gdy próbuję wykonać taki kod:

    BookDAO bookDAO = new BookDAO();
    Book book = bookDAO.get(1);
    System.out.println(book.getTitlePl());
    List authors = new ArrayList();
    authors = book.getAuthors();
    Iterator iter = authors.iterator();
    while (iter.hasNext()) {
      Author author = (Author) iter.next();
      System.out.println(author.getFname() + author.getLname());
    }

Dostaję java.lang.NullPointerException przy pierwszym odwołaniu w pętli do autora.

Gdy wyświetlam kolekcję na stronie za pomocą <t:dataTable> dostaję najpierw puste wiersze a na końcu dopiero te właściwe. Przy pierwszej książce z tabeli jest to 5 pustych i dopiero 2 prawidłowe wierszy a przy ostatniej wyświetlają się wszystkie i tylko ostatni jest właściwy.
Tak samo się dzieje gdy próbuję w drugą stronę. Wyświetlając książki napisane przez danego autora dostaję kilka wierszy pustych i dopiero na końcu te właściwe.

A może to nie błąd z mapowaniem tylko coś zupełnie innego? Gdy kolekcją był set a nie lista wszystko było prawidłowo. Tylko jak wyświetlić set za pomocą <h:dataTable>?